05.04.2021
Так, зобов’язані, але не територіальні громади, а їх органи місцевого самоврядування та посадові особи відповідно до ст. 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації». Крім цього, відпо...
30.03.2021
Ні, належним розпорядником такої інформації тепер буде місцевий фінансовий орган. Староста має у повідомити запитувача, що він на разі не є володільцем та розпорядником такої інформації, переадресу...
30.03.2021
Ні, але він може за потреби ініціювати проведення відповідного внутрішнього аудиту
30.03.2021
Так, із посиланням на офіційне джерело інформації, з якого ви отримали відповідні відомості. Без такого посилання, уся відповідальність у разі, якщо інформація виявиться недостовірною, та, відповід...
25.03.2021
Напрямки видатків та головні розпорядники визначаються рішенням про місцевий бюджет. Виконання місцевих бюджетів за видатками та кредитуванням здійснюється відповідно до статей 46-51 Бюджетного код...
29.03.2021
Так, посадові особи місцевого самоврядування (крім виборних посад) підлягають перевірці з очищення влади.
16.03.2021
Ні, не потрібно. Ці питання вирішуються сільським, селищним, міським головою однособово як керівником відповідного ОМС.
16.03.2021
Для кожного з перелічених Вами випадків, залежно від рівня проступку та тяжкості його наслідків передбачені різні види відповідальності. Самі базові речі містяться в ЗУ про місцеве самоврядування т...
16.03.2021
Можете відмовитись виконувати цю роботу на громадських засадах та подати заяву про вихід зі складу комісії
16.03.2021
Відповідно до ч. 5 ст. 42 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» сільський, селищний, міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. Відповід...