13.04.2021
Якщо це відбувається у межах однієї юридичної особи – це буде переведення. Запис до трудової книжки вноситься у формулюванні відповідного наказу керівника та з посиланням на цей документ. 
13.04.2021
Не можна. Відповідно д ст. 5 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»  на посаду в ОМС можуть бути призначені особи, які мають відповідну освіту і професійну підготовку. ...
13.04.2021
По переведенню (без проведення конкурсу) можливе прийняття на службу в ОМС держслужбовця, який працює в РДА, що реорганізується у зв’язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої України...
13.04.2021
Відповідно до п. 1 Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та по...
13.04.2021
Якщо Положенням про відділ та посдаовою інструкцією керівника визначено, що здійснюється керівником відділу – тоді керівником відділу. Якщо ні – керівником ОМС (сільським, селищним, міським голо...
13.04.2021
Вимог до ОМС щодо кількості посад у структурних підрозділах (відділах, управліннях, департаментах) на законодавчому рівні не встановлено.
09.04.2021
Питання надання відпусток регулюються КЗпП та Законом України «Про відпустки» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text
09.04.2021
У структурних підрозділах, які мають статус юридичних осіб, кадрову роботу може здійснювати посадова особа цього підрозділу, на яку наказом керівника покладеного такі обов’язки. Відпустка надається...