28.01.2021
Відповідно до п.62 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» залишки коштів, що утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках районних бюджетів ...
28.01.2021
Відповідно до ст.43 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу» фінансове забезпечення заходів, пов'язаних з організацією військової служби і виконанням військового обов'язку, здійснюється за ...
28.01.2021
Залишки коштів освітньої субвенції, що утворилися на рахунках районних бюджетів станом на 1 січня 2021 року, перераховуються на рахунки бюджетів відповідних територіальних громад пропорційно кілько...
28.01.2021
Статтею 101 Бюджетного кодексу закріплено право місцевих рад передбачати у відповідних бюджетах міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами, в тому числі інші субвенції. Надання таких субвенцій ...
28.01.2021
Залишки коштів перераховуються в перші робочі дні нового бюджетного періоду і вважаються залишками коштів бюджету сформованої територіальної громади на початок бюджетного періоду. Розподіл вільного...
22.01.2021
Відшкодування витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян з селищного бюджету здійснюється головним розпорядником коштів, який визначається рішенням про селищний бюджет.
22.01.2021
Відповідно до п.62 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» залишки коштів, що утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках районних бюджетів ...