07.04.2021
Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету, відповідно до вимог частини другої статті 10 Бюджетного кодексу України, формується місцевим фінансовим органом за пропозиціями, п...
07.04.2021
Відповідно до пп. 12.3.3. Податкового кодексу, звітність в розрізі платників податків - юридичних осіб надається контролюючим органом за запитом органу місцевого самоврядування протягом 20 днів з м...
25.03.2021
Відповідно до чинного законодавства, додатки до рішення ради є його невід’ємною частиною. Внесення змін до додатку №6 можливе лише за умови внесення змін до рішення ради про бюджет. Порядок внесенн...
25.03.2021
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочнос...
23.03.2021
Згідно з ЗУ "Про автомобільні дороги", автомобільні дороги поділяються на: автомобільні дороги загального користування; вулиці і дороги міст та інших населених пунктів; відомчі (технологі...
23.03.2021
Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні" з 01.01.2020 року було виключено ст. 40 Закону України «Про регулювання...