Education Sector
25.02.2021
Відповідно до пп.15 п. 62 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» залишки коштів, що утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках районних бю...
15.02.2021
Визначені законами «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту». І так, щоб з цим розібратися, Вам потрібно ознайомитися з відповідними статтями цих зак...
11.02.2021
Ця вимога є незаконною та грубо порушує встановлені законодавством права дитини на освіту та відповідні державні гарантії щодо реалізації цього права. А отже, надання таких довідок законом не перед...
10.02.2021
Організація харчування дітей у навчальних закладах  регламентована Законом України «Про повну загальну середню освіту» (п. 7 статті 20), Законом України «Про освіту» (статя 56), Законом України «Пр...
10.02.2021
Відповідно до п.61 розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сформована територіальна громада є правонаступником усього майна, прав та обов...
03.02.2021
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу, районні ради здійснюють передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність сільських, селищних, міських територіальних громад ...
03.02.2021
Перелічені обставини не є належними для обгрунтування відповідного рішення. Але у цілому у ради громади є право припиняти належні йому заклади дошкільної совіти.
01.02.2021
Визначена органом, що здійснює процедуру реорганізації структурного підрозділу РДА, юридична особа (вказується у акті про початок реорганізації). Це може бути як РДА, до якої здійснюється приєднанн...
01.02.2021
Основними умовами застосування зазначеного Вами винятку повинно бути: неможливість очікування нагальної закупівлі протягом строку, який визначено для проведення спрощеної закупівлі (орієнтовно два ...
28.01.2021
Так, маєте. Оплачує роботодавець (ОМС).
27.01.2021
Згідно з ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про повну загальну середню освіту» штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів розробляються на основі ...
28.01.2021
Залишки коштів освітньої субвенції, що утворилися на рахунках районних бюджетів станом на 1 січня 2021 року, перераховуються на рахунки бюджетів відповідних територіальних громад пропорційно кілько...
22.01.2021
Так, потрібно. Це регламентується вимогами Цивільного кодексу України та ЗУ «Про загальну повну середню освіту». Терміни для цього законодавством не встановлені, але ви маєте ураховувати потребу на...
21.01.2021
Відповідно до п. 4 Прикінцнвих положень Закону № 1009 під час реорганізації районних державних адміністрацій у зв’язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої України переведення держав...
19.01.2021
Ні, староста таких повноважень не має. Згідно з ч. 2 ст. 26 ЗУ «Про освіту» керівник закладу освіти призначається засновником у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа пре...
19.01.2021
Якщо шкільний автобус було призначено для обслуговування Вашої школи чи мережі, яка перейшла до Вас, то ні, не мають. Адже згідно з абз. 3 пп. 5 п. 6-1 Розділу 5 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Ук...
19.01.2021
Якщо відділ освіти перебуває у процесі реорганізації – можливо, на підставі п. 4 Прикінцевих положень Закону № 1009 за умови відповідності кваліфікації відповідного держслужбовця вимогам до відпові...
19.01.2021
Уточніть, будь ласка, своє запитання. Бо статути юридичних осіб вже багато років реєструються у державному реєстрі, а не в РДА.
18.01.2021
У разі переведення цих осіб на посади посадових осіб місцевого самоврядування – проводиться конкурс,  якщо посади службовців – конкурс не проводиться.
18.01.2021
Тарифікація вчителя здійснюється перед/на початку навчального року та діє до наступного. Зміна навантаження під час навчального року можлива лише за згодою педагогічного працівника чи у випадку змі...
14.01.2021
На трудові відносини працівників закладів освіти не впливає зміна підпорядкування або зміна власника відповідного закладу (ст. 36 КЗпП). Після внесення змін до реєстраційних документів відповідн...
18.01.2021
Засновниками Центрів професійного розвитку педагогічних працівників можуть бути сільські, селищні та міські ради. Їх фінансування здійснюється за кошти засновника. Відповідно, питання створення, ре...

share