13.04.2021
Якщо Положенням про відділ та посдаовою інструкцією керівника визначено, що здійснюється керівником відділу – тоді керівником відділу. Якщо ні – керівником ОМС (сільським, селищним, міським голо...
13.04.2021
Вимог до ОМС щодо кількості посад у структурних підрозділах (відділах, управліннях, департаментах) на законодавчому рівні не встановлено.
09.04.2021
Питання надання відпусток регулюються КЗпП та Законом України «Про відпустки» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text
09.04.2021
Формально органи місцевого самоврядування громади праві – юрособи мають передаватися за місцем реєстрації. Тому, якщо районна рада «хитрувала» із перереєстрацією, можуть виникати певні конфлікти. В...
09.04.2021
У структурних підрозділах, які мають статус юридичних осіб, кадрову роботу може здійснювати посадова особа цього підрозділу, на яку наказом керівника покладеного такі обов’язки. Відпустка надається...
09.04.2021
Законодавством про державну службу та КЗпП не передбачено такого «поновлення». Поновлення працівника на посаді можливе лише за рішенням суду (у разі незаконного звільнення).
09.04.2021
Див. Перелік державних органів  колишніх УРСР та інших республік,  а  також  колишнього СРСР, період роботи в яких на посадах керівних працівників і спеціалістів зараховується до стажу державної сл...
09.04.2021
Період роботи прибиральницею в ОМС не зараховується. Період роботи на посаді спеціаліста відідлу освіти РДА – зараховується. Додатково див. роз’яснення https://decentralization.gov.ua/news/13424
09.04.2021
Тільки на підставі рішення Уряду (п. 7-1 розділу 5 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»)