Views: 3985

Чи можна по конкурсу взяти на посаду начальника відділу в ОМС особу, яка не має вищої освіти, але має стаж роботи в ОМС більше 10 років і має 9 ранг? Освіта працівника має обов'язково відповідати типовим професійно-класифікаційним вимогам чи це може бути на розсуд керівника?

Не можна.

Відповідно д ст. 5 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»  на посаду в ОМС можуть бути призначені особи, які мають відповідну освіту і професійну підготовку.

Відповідно до ст. 10 цього Закону прийняття на службу в ОМС на посади керівників відділів, управлінь та інших працівників ОМС здійснюється шляхом призначення сільським, селищним, міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

Наразі проведення конкурсу в ОМС здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців (постанова КМУ від 05.02.2002 р. № 169 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/169-2002-%D0%BF#Text ). Відповідно до п. 11 цього Порядку основні вимоги до кандидатів визначаються згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців.

Так, для визначення основних вимог до кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування ОМС мають застосовувати Типові професійно-кваліфікаційні характеристики посадових осіб місцевого самоврядування (наказ НАДС від 07.11.2019 р. № 203-19 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v203-859-19#Text ).

Згідно цього документу до посади «Начальник відділу, іншого структурного підрозділу виконавчого комітету (апарату) місцевої ради) затверджено такі кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою. Стаж роботи на службі в ОМС, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Share: