30 May 2023
Logo slogan
Views: 1528

Доброго дня! В нашій громаді є комунальне підприємство, куди придбали автобус для перевезення пасажирів. Засновник КП - сільська рада. Яким чином виділити кошти на утримання автобусу, яке застосувати КТПКВК, КЕКВ? Дякую.

Здійснення видатків з місцевих бюджетів для реалізації господарських повноважень відповідними радами може відбуватися наступними способами:

  • надання фінансової підтримки (ст.15,16 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» (далі - Закон);
  • внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання (ст. 71 Бюджетного Кодексу).

Фінансова підтримка за рахунок бюджетних асигнувань надається на поворотній та безповоротній основі відповідно до рішення органу місцевого самоврядування.

Статтями 15, 16 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» визначено, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування мають право надавати фінансову підтримку за рахунок місцевого бюджету.

Надання фінансової підтримки здійснюється відповідно до бюджетних призначень, встановлених рішенням про бюджет, на підставі договору, укладеного з суб’єктом підприємницької діяльності.

При цьому, зазначаємо, що відповідно до частини 6 пункту 9 Порядку критерії та умови відбору одержувача, якому надається державна підтримка, визначаються у порядках використання коштів.

Зміст критеріїв та умов одержувача фінансової підтримки органи місцевого самоврядування визначають самостійно у порядках використання бюджетних коштів.

Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання.

Статтею 71 Кодексу визначено, що до витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування до статутного капіталу суб'єкта господарювання.

Згідно з статтею 91 Кодексу, в місцевих бюджетах можуть передбачатися кошти на фінансування програм, пов’язаних з виконанням власних повноважень, які затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою згідно із законом.

Отже, для реалізації своїх повноважень місцеві ради можуть затверджувати відповідні програми на здійснення внесків до статутного капіталу суб’єктів господарювання. При цьому, відповідно до Інструкції, внески у статутні капітали суб'єктів господарювання відображаються за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», тому можуть спрямовуватися виключно на здійснення капітальних видатків.

Share: