Views: 1524

Чи може виконком сільської ради бути в ОТГ як розпорядник нижчого рівня?

Так, може.

 

Відповідно до Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017  № 793 виконавчим органам місцевих рад виділено окремий код відповідно до ознаки головного розпорядника бюджетних коштів.

 

Водночас, мережа складається головними розпорядниками коштів та розпорядниками коштів нижчого рівня, що мають власну мережу. До мережі головних розпорядників або розпорядників нижчого рівня включаються розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, якщо вони отримують бюджетні асигнування безпосередньо від них. Тому включення виконавчого органу місцевої ради до мережі як розпорядника коштів нижчого рівня можливе головним розпорядником бюджетних коштів у разі перебачення відповідних бюджетних асигнувань та подання мережі відповідно до встановлених вимог.

При цьому:

-розпорядник або одержувач коштів не може бути включений одночасно до мережі головного розпорядника та до мережі розпорядника нижчого рівня за однією бюджетною програмою (за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів);

-установа не може бути одночасно розпорядником бюджетних коштів та одержувачем бюджетних коштів;

-одержувач бюджетних коштів не може бути одночасно замовником і виконавцем робіт (надавачем послуг, постачальником товарів).

Також не включаються до мережі виконавці робіт, які відповідно до укладених договорів виконують для бюджетної установи або одержувача відповідні роботи (надають послуги, поставляють товари).

 

Довідково:

Формування мережі розпорядниками коштів місцевих бюджетів регулюється Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженим наказом Мінфіну від 23.08.12 р. № 938 (далі – Порядок № 938).

Форму, за якою подається мережа розпорядниками коштів місцевого бюджету затверджено у додатку 4 до Порядку № 938.

Зважаючи, що у формі мережі обов’язково вказується код за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (далі – Єдиний реєстр), до мережі включаються лише ті розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, які в ньому зареєстровані.

Порядок формування зазначеного реєстру затверджено наказом Мінфіну від 22.12.11 р. № 1691.

Share: