Views: 727

Просимо надати роз»яснення стосовно перерахування залишків коштів (у тому числі боргових зобов’язань), що утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках районних бюджетів ліквідованих районів, які перераховуються одночасно до районного бюджету новоутвореного району, бюджету територіальної громади з урахуванням цільового призначення таких коштів, особливостей розподілу нерухомого майна на підставі платіжних доручень за підписом голови районної ради новоутвореного району або голови комісії з реорганізації районної ради, що припиняється, або керівника місцевого фінансового органу, утвореного до утворення та ліквідації районів. Нерухоме майно передано рішеннями «нової» районної ради від 24.12.2020року до СТГ, на утримання «нова» районна рада взяла тільки райраду, що ліквідується. Бачимо 3 варіанти перерахування залишків: Варіант 1. Фінансовий відділ, що ліквідується, перераховує СТГ всю суму залишків коштів, потім на черговій сесії СТГ за клопотанням «нової» райради виділяє кошти на ліквідацію «старої» райради.Варіант 2. Фінансовий відділ, що ліквідується, перераховує «новому» районному бюджету суму необхідну на ліквідацію «старої» районної ради /заробітна плата за січень-лютий, розрахункові, видатки на поточне утримання/.Варіант 3. Фінансовий відділ, що ліквідується, перераховує «новому» районному бюджету суму перевиконання доходної частини за 2020рік, яка не має цільового призначення. Вважаємо, що мають цільове призначення – кошти оборотної касової готівки та суми недофінансування видатків, які затверджені рішеннями сесій районної ради, що ліквідується.Варіанти перерахування залишків коштів повинні бути єдині для всіх.

Відповідно до п.62 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» залишки коштів, що утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках районних бюджетів ліквідованих районів, перераховуються одночасно до районного бюджету новоутвореного району, бюджету територіальної громади з урахуванням цільового призначення таких коштів, особливостей розподілу нерухомого майна на підставі платіжних доручень за підписом голови районної ради новоутвореного району або голови комісії з реорганізації районної ради, що припиняється, або керівника місцевого фінансового органу, утвореного до утворення та ліквідації районів.

Питання щодо фінансування видатків для працівників реогранізованих рад можна врегулювати шляхом включення районних рад, що реорганізовуються, до мережі головного розпорядника коштів, яким визначити новоутворену районну раду. Тобто, фінансування юридичних осіб-районних рад (що ліквідовуються) буде здійснювати головний розпорядник коштів (новообрана районна рада) за рахунок бюджетних призначень, визначених йому рішенням про районний бюджет (новоутвореного району).

Щодо джерел фінансування, то ними можуть бути:

- надходження до районного бюджету, визначені статтею 641 Бюджетного кодексу;

- вільні залишки коштів районного бюджету, які відповідно до вимог статті 14 Бюджетного кодексу використовуються на здійснення витрат бюджету шляхом внесення змін до рішення про відповідний місцевий бюджет (у даному випадку шляхом внесення змін до рішення про районний бюджет на 2021 рік);

- трансферти з бюджетів громад району, які перераховуються до районного бюджету відповідно до вимог статей 93 («Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів») та 101 («Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами») Бюджетного кодексу. Зокрема передбачено, що місцева рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів іншій місцевій раді у вигляді міжбюджетного трансферту до відповідного місцевого бюджету. Передача коштів між місцевими бюджетами здійснюється на підставі рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і укладання договору (https://decentralization.gov.ua/news/13155).

Share: