Views: 267

Добрий день! Маю питання стосовно військово-службових комісій. Хто забезпечує фінансування роботи військово-службових комісій окрім державних коштів та чи може це робити районна рада?

Відповідно до ст.43 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу» фінансове забезпечення заходів, пов'язаних з організацією військової служби і виконанням військового обов'язку, здійснюється за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України. Додаткове фінансування цих заходів може відбуватися за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування для проведення медичного огляду громадян, призову їх на військову службу, відправлення призваних осіб до військових частин, прийняття на військову службу за контрактом зобов'язані забезпечувати районні (міські) військові комісаріати необхідною кількістю технічних працівників та обслуговуючого персоналу, обладнаними призовними (збірними) пунктами, медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном, автомобільним транспортом, а також забезпечувати здійснення охорони громадського порядку на призовних пунктах.

Згідно зі ст.91 Бюджетного кодексу до видатків, які можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (в тому числі районного), віднесено видатки на заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення.

Share: