Views: 1223

Що буде після створення округів з існуючими районними підрозділами ЦОВВ які є на території району (наприклад районний відділ поліції, районний сектор ДСНС і.т.і.).

Відповідь Юрія Ганущака, експерта з питань реформи:

Після утворення нового субрегіонального рівня (укрупнених районів, а у випадку змін до Конституції це будуть округи чи повіти) всі територіальні органи будуть реструктуризовані на рівні нового району. Однак в громадах, створених на основі районних центрів, та більшості інших громад будуть залишені чи створені територіальні підрозділи цих органів. Якщо центри громад є дуже близько, для обслуговування таких громад може бути створено один підрозділ ЦОВВ із зоною обслуговування визначеною відповідно до норм часової доступності.

Особливістю реформування територіальних органів ЦОВВ є те, що їхні повноваження на кожному з рівнів - центральному, обласному, районному, мають бути зазначені в законі, а не підзаконному акті, оскільки це зазначено в ст.19 ч.2 Конституції України. Розподіл повноважень між територіальними органами обласного та субрегіонального рівнів здійснюється за принципом субсидіарності. На районному рівні залишається регулювання більшості випадків чи питань, на обласному - специфічні питання, на центральному - унікальні.

Share: