29 September 2023
Logo slogan
Податкові зміни: як вплине на громади Закон №3050 – експертний аналіз
Податкові зміни: як вплине на громади Закон №3050 – експертний аналіз

Аналітичний огляд до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно» (від 11.04.2023 №3050).

Авторка: Яніна Казюк, координатор проектів Центру політико-правових реформ
з питань фінансового права та місцевого самоврядування


Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно» №3050 прийнято 11.04.2023, набрав чинності 06.05.2023 (далі – Закон № 3050).

Основні питання, які вирішує прийнятий закон №3050:

 • Механізм визначення Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Зазначений Перелік тепер може застосовуватися при визначенні особливостей справляння податків і зборів на відповідних територіях (роз’яснення ДПС).
 • Не застосування обмеження щодо встановлення індивідуальних пільгових ставок місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і фізичних осіб або звільнення їх від сплати таких податків та зборів. Такі обмеження не застосовуються до рішень, які приймаються на підставі заяв платників податків про визнання земельних ділянок непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами.
 • Можливість надання податкових пільг, встановлення нижчих (індивідуальних) ставок по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за об’єкти житлової/нежитлової нерухомості, у тому числі їх часток, які внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, зазнали незначних пошкоджень, придатні для проживання/використання за цільовим призначенням (відповідно) та підлягають відновленню шляхом поточного ремонту.
 • Не застосування регуляторних процедур до рішень щодо встановлення ставок та пільг з місцевих податків та/або зборів та/або рішень про внесення змін до таких рішень.
 • Врегулювання питання встановлення місцевих податків та/або зборів та/або надання податкових пільг з їх сплати на територіях, де тимчасово не здійснюють свої повноваження органи місцевого самоврядування. На таких територіях рішення мають право приймати відповідні військові адміністрації та військово-цивільні адміністрації.

Нижче - детальніше по окремих питаннях, які мають вплив на місцеве самоврядування та функціонування територіальних громад.

 

Визначення переліку територій

Одним з питань, яке вирішує Закон №3050, є зміна механізму визначення переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією (далі – Перелік територій).

Раніше, відповідно до внесених змін до ПКУ (законом від 15.03.2022 № 2120-ІХ), зазначалося, що такий Перелік територій визначався саме КМУ, і ДПС оприлюднювала роз’яснення, що розроблений на виконання Постанови №1364 та затверджений Мінреінтеграції Перелік територій, не може застосовуватися для цілей оподаткування, оскільки, згідно з ПКУ, ключовою умовою можливості застосування платниками особливостей оподаткування є перелік територій, визначений саме КМУ.

Але тепер, згідно з Законом №3050, Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

І такий порядок уже затверджено постановою КМУ від 06.12.2022 року №1364. Зокрема, пунктом 1 постанови №1364 визначено, що зазначений перелік територій затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за погодженням з Міністерством оборони з урахуванням пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій. Також, визначено критерії, вимоги до формату територій, за якими ці території відображаються у переліку, та затверджена форма переліку територій.

Враховуючи зазначене, у розумінні Закону №3050, постанова №1364 може вважатися такою, що встановила порядок визначення Переліку територій. А сам Перелік територій затверджено наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309.

 

Прийняття рішень про встановлення місцевих податків та зборів

 1. Надано право відповідним ВА та ВЦА приймати рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів та/або надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів у порядку, передбаченому ПКУ для сільських, селищних, міських рад. Таке право надано на період дії воєнного чи надзвичайного стану в Україні на територіях, де тимчасово не здійснюють свої повноваження відповідні сільські, селищні, міські ради. (пункт 12.3 статті 12).
 2. В окремих випадках дозволено встановлення індивідуальних податкових пільг, а саме: сільські, селищні, міські ради, ВА та ВЦА можуть приймати рішення про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів на підставі заяв платників податків про визнання земельних ділянок непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами (з обов’язковим зазначенням кадастрових номерів таких земельних ділянок), а також про внесення змін до таких рішень. Такі рішення повинні прийматися на кожний календарний рік окремо, за умови наявності відповідних заяв платників податків, та на період не більше ніж до кінця поточного календарного року.

Інформація про прийняття зазначених рішень надається контролюючим органам за місцезнаходженням земельних ділянок в електронному вигляді у порядку та за формою, затвердженими КМУ, протягом 10 календарних днів з дня прийняття відповідного рішення з обов’язковим зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок, щодо яких прийнято відповідне рішення.

Примітка: Законом №3050 зазначено щодо прийняття ОМС, ВА та ВЦА рішень про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів на підставі заяв платників податків про визнання земельних ділянок непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами (з обов’язковим зазначенням кадастрових номерів таких земельних ділянок). Тут варто звернути увагу, що норми Закону №3050 не містять деталізації, по яких саме податках/зборах встановлюється пільга.

Тому, на нашу думку (або це питання потребує додаткового роз’яснення від ДПС), у рішеннях про встановлення пільг варто саме так і зазначати, як передбачено в ПКУ (зі змінами, внесеними Законом №3050). Адже прийняття таких рішень впливатиме і на оподаткування по інших податках (наприклад, єдиний податок для платників четвертої групи, мінімальне податкове зобов’язання, екологічний податок), по яких ОМС, ВА та ВЦА не наділені повноваженнями щодо встановлення пільг, ставок.

Але це не стосується податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, адже у відповідних статтях ПКУ чітко зазначається про пільгу саме по цьому податку.

 1. Тимчасово, на період дії воєнного стану на території України по 31 грудня року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, до рішень сільських, селищних, міських рад, ВА або ВЦА про встановлення ставок та пільг з місцевих податків та/або зборів та/або рішень про внесення змін до таких рішень не застосовуються вимоги:
 • окремих норм ПКУ (пп 4.1.9 п. 4.1 та п. 4.5 ст. 4, пп 12.3.3, 12.3.4 і 12.3.7 п. 12.3, пп 12.4.3 п. 12.4 та п. 12.5 ст. 12);
 • державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
 • оприлюднення проектів рішень не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття;
 • Закону про державну допомогу суб’єктам господарювання.

Аналізуючи окремі норми ПКУ, вимоги яких не застосовуються до рішень ОМС, ВА або ВЦА про встановлення ставок та пільг з місцевих податків та/або зборів (рішень про внесення змін до таких рішень), то можна зробити висновок, що такі рішення можуть прийматися впродовж бюджетного року зважаючи на потребу мешканців громади та реагування на ситуації, які можуть виникнути (наприклад, пошкодження майна, потенційне забруднення земельних ділянок вибухонебезпечними предметами).

 

Плата за землю (земельний податок та орендна плата за землю)

Законом №3050 врегульовано питання надання пільг щодо земельних ділянок, які:

 1. розташовані на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих російською федерацією;
 2. забруднені вибухонебезпечними предметами;
 3. потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами;
 4. перебувають у консервації.

У першому та другому випадках це загальнодержавні пільги (чітко визначені нормами ПКУ зі змінами), а у третьому випадку пільга надається у разі прийняття ОМС, ВА або ВЦА рішення про встановлення податкових пільг (за заявою платника).

До прийняття Закону №3050 плата за землю на таких територіях не нараховувалася та не сплачувалася за 2022 рік (для юридичних осіб з 1 березня по 31 грудня 2022 року) по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан. Тепер Закон №3050 скоротив цей термін (що зменшить втрати місцевих бюджетів). Плата не сплачується за 2022 рік рік (для юридичних осіб з 1 березня по 31 грудня 2022 року), а з 1 січня 2023 року - в термін до останнього числа місяця, в якому було завершено активні бойові дії, тимчасова окупація на відповідній території, або земельні ділянки, забруднені вибухонебезпечними предметами, будуть визнані придатними для використання.

Органи місцевого самоврядування, ВА або ВЦА можуть приймати рішення про надання пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів на підставі заяви платників про визнання земельних ділянок непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами (з обов’язковим зазначенням кадастрових номерів таких земельних ділянок). Такі рішення повинні прийматися на кожний календарний рік окремо, за умови наявності відповідних заяв платників податків, та на період не більше ніж до кінця поточного календарного року. Тут слід звернути увагу на термін дії такої пільги, адже він може відрізнятися від того, який буде зазначений у рішенні ОМС, ВА або ВЦА. Так, термін дії такої пільги закінчується останнім числом місяця, на який припадає дата, що настає раніше:

 • останній день строку, на який надано пільгу зі сплати місцевих податків та/або зборів відповідно до прийнятого рішення (у тому числі з урахуванням змін, внесених до такого рішення);
 • дата скасування відповідного рішення;
 • дата початку обстеження земельної ділянки операторами протимінної діяльності чи визнання земельної ділянки придатною для використання (впродовж цього періоду вже застосовується загальнодержавна пільга).

Тут одним із питань, які потребують додаткового роз’яснення, є визначення підстав для ОМС, ВА та ВЦА вважати земельні ділянки непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами (крім заяви платника). Адже чітко ця норма в Законі №3050 не зазначена. Судячи з норм Закону №3050, період, коли землі можуть вважатися потенційно небезпечними, є період з моменту в якому завершено активні бойові дії або тимчасова окупація на відповідній території (і ці території є в Переліку територій, затвердженому Мінінтеграції) і до початку обстеження земельної ділянки операторами протимінної діяльності. Проте не визначено щодо інших територій, на яких не велися активні бойові дії або не була тимчасова окупація, чи можуть вони підпадати під критерій можливості визнання на таких територіях земельних ділянок непридатних для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами та права ОМС, ВА або ВЦА приймати рішення про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів.

Щодо земель, які перебувають у консервації, земельний податок не нараховується та не сплачується за період з першого числа місяця, у якому органом місцевого самоврядуванням прийнято рішення про затвердження робочого проекту землеустрою щодо консервації земельної ділянки, до останнього числа місяця, в якому завершуються заходи щодо охорони земель і ґрунтів згідно з відомостями Державного земельного кадастру.

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Законом №3050 врегульовано та уточнено питання надання пільг щодо об’єктів нерухомості, які:

 1. розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України. Законом №3050 передбачена можливість відновлення нарахування та сплати податку, що поновить надходження податку до місцевих бюджетів. Так, починаючи з 1 січня 2023 року податок не нараховується та не сплачується за період з першого числа місяця, в якому було визначено щодо відповідних територій дату початку активних бойових дій або тимчасової окупації, до останнього числа місяця, у якому завершено бойові дії або тимчасову окупацію на відповідній території (примітка: відновлення буде можливим у разі, якщо майно не буде знищено або значно пошкоджено, адже таке майно підпадатиме під наступні дві категорії);
 1. знищені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, дані про знищення яких внесені до Реєстру майна;
 1. пошкоджені (як такі, що потребують капітального ремонту, реконструкції чи реставрації внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України), дані про пошкодження яких внесені до Реєстру майна. Законом №3050 передбачена можливість відновлення нарахування та сплати податку, що поновить надходження податку до місцевих бюджетів. Так, нарахування та сплата податку по таких об’єктах нерухомого майна відновлюється починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому за даними Реєстру майна об’єкти нерухомості капітально відремонтовані, реконструйовані, реставровані та визнані придатними для проживання (житлова нерухомість), або для використання за цільовим призначенням (нежитлова нерухомість).

Примітка: щодо об’єктів майна, зазначених у пунктах 2 та 3, то у попередній редакції ПКУ містилася норма щодо об’єктів житлової нерухомості, що стала непридатною для проживання у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, проте, не було зазначено щодо відновлення оподаткування такого майна. Порядок визнання об’єктів житлової нерухомості такими, що непридатні для проживання, мав визначатися КМУ.

Пільги щодо об’єктів нерухомості, які розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, знищені/пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій є загальнодержавними, що не потребує прийняття рішень від органів місцевого самоврядування, ВА чи ВЦА.

Проте Закон №3050, окрім загальнодержавних пільг по податку на нерухомість, надає право органам місцевого самоврядування, ВА та ВЦА приймати додаткові пільги.

Така можливість стосується об’єктів житлової/нежитлової нерухомості, у тому числі їх часток, які внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, зазнали незначних пошкоджень, придатні для проживання/використання за цільовим призначенням (відповідно) та підлягають відновленню шляхом поточного ремонту. Сільські, селищні, міські ради, ВА або ВЦА мають право:

 • встановлювати ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в розмірі, меншому за розмір податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування для певного типу об’єктів нерухомого майна, що сплачується на відповідній території;
 • звільняти від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

До таких рішень та/або рішень про внесення змін до таких рішень не застосовуються вимоги:

 • окремих норм ПКУ (пп 4.1.9 п. 4.1 та п. 4.5 ст. 4, пп 12.3.3, 12.3.4 і 12.3.7 п. 12.3, пп 12.4.3 п. 12.4 та п. 12.5 ст. 12);
 • державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
 • оприлюднення проектів рішень не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття;
 • Закону про державну допомогу суб’єктам господарювання.

ОМС, ВА або ВЦА зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам за місцем розташування об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу копії таких рішень.

 

Єдиний податок для платників четвертої групи

Законом №3050 передбачена загальнодержавна пільга для платників єдиного податку четвертої групи за площі земельних ділянок, що:

 • перебувають у консервації (на період консервації);
 • забруднені вибухонебезпечними предметами (на період, коли земельні ділянки були забруднені вибухонебезпечними предметами);
 • непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їхнього забруднення вибухонебезпечними предметами (визначається як період, що починається з першого числа місяця, на який припадає дата прийняття ОМС, ВА або ВЦА рішення про надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та зборів на підставі заяви платника податків, та завершується останнім числом місяця, на який припадає дата, що настає раніше, або останній день строку, на який надано пільгу зі сплати місцевих податків та зборів відповідно до прийнятого рішення (у тому числі з урахуванням змін, внесених до такого рішення), або дата скасування відповідного рішення, або дата початку обстеження земельної ділянки операторами протимінної діяльності, або дата визнання земельної ділянки придатною для використання.).

Також тимчасово, з 1 березня 2022 року, не нараховується та не сплачується єдиний податок четвертої групи з площі сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду, що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди, у податкових періодах, коли на територіях, на яких розташовані такі сільськогосподарські угіддя та/або землі водного фонду, ведуться бойові дії або території тимчасово окуповані збройними формуваннями російської федерації, до дати завершення на таких територіях активних бойових дій або тимчасової окупації Російською Федерацією. Але ця норма не поширюється на земельні ділянки, розташовані на територіях, на яких ведуться активні бойові дії або тимчасова окупація російською федерацією завершені до 1 травня 2022 року.

 

Мінімальне податкове зобов’язання

По мінімальному податковому зобов’язанню (МПЗ) уточнена норма щодо терміну його не нарахування та несплати - МПЗ для земельних ділянок, земельних часток (паїв), за які не нараховувалися та не сплачувалися плата за землю або єдиний податок четвертої групи, що перебувають у консервації, або забруднені вибухонебезпечними предметами, або щодо яких прийнято рішення про надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів на підставі заяв платників податків про визнання земельних ділянок непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами, не визначається за період, за який не визначається плата за землю або єдиний податок четвертої групи.

 

Загальний висновок

В цілому, Закон №3050 є позитивним для місцевого самоврядування, дає можливість більш чіткого врегулювання законодавчих норм та більш оперативніше приймати управлінські рішення, враховуючи поточну ситуації в територіальних громадах.


Ця публікація була підготовлена Центром політики правових реформ за підтримки Європейського Союзу і його держав-членів Німеччини, Швеції, Польщі, Данії, Естонії та Словенії. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю її / його авторів та не може жодним чином сприйматися як такий, що відображає погляди Програми «U-LEAD з Європою», уряду України, Європейського Союзу і його держав-членів Німеччини, Швеції, Польщі, Данії, Естонії та Словенії.

Views: 7035
Related news: budget
Read more: