Станіславська територіальна громада
Icon budget Бюджет громади
Дані за: 1 квартал 2021 року
Excel
Середній показник по області
Середній показник по Україні
Доходи загального фонду на 1-го мешканця:
471.4 грн
858.0 грн
1145.13 грн
Видатки загального фонду на 1-го мешканця:
1400.1 грн
1747.98 грн
1750.82 грн
Капітальні видатки на 1-го мешканця:
0.0 грн
95.61 грн
74.89 грн
Рівень дотаційності бюджетів:
45.4 %
19.91 %
15.57 %
Співвідношення видатків на утримання апарату управління із сумою доходів загального фонду:
45.7 %
34.21 %
28.37 %
Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду:
91.4 %
86.9 %
82.54 %
Видатки на загальну середню освіту на 1-го учня:
7881.6 грн
9265.0 грн
9364.05 грн
Питома вага місцевих податків і зборів у доходах загального фонду
39.4 %
37.28 %
36.55 %
Показники надані експертами Програми «U-LEAD з Європою» та SKL International на підставі даних Міністерства фінансів, Державної казначейської служби, Державної статистичної служби, порталу openbudget.gov.ua

share

utc

Choose a region, community or village