Logo
Наталинська територіальна громада
Icon budget Бюджет громади
Дані за: 1 квартал 2021 року
Excel
Середній показник по області
Середній показник по Україні
Доходи загального фонду на 1-го мешканця:
2642.0 грн
1274.43 грн
1145.13 грн
Видатки загального фонду на 1-го мешканця:
2975.2 грн
1660.84 грн
1750.82 грн
Капітальні видатки на 1-го мешканця:
72.0 грн
55.2 грн
74.89 грн
Рівень дотаційності бюджетів:
-29.4 %
8.42 %
15.57 %
Співвідношення видатків на утримання апарату управління із сумою доходів загального фонду:
26.8 %
22.64 %
28.37 %
Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду:
58.7 %
78.15 %
82.54 %
Видатки на загальну середню освіту на 1-го учня:
15444.1 грн
9795.42 грн
9364.05 грн
Питома вага місцевих податків і зборів у доходах загального фонду
12.5 %
35.91 %
36.55 %
Показники надані експертами Програми «U-LEAD з Європою» та SKL International на підставі даних Міністерства фінансів, Державної казначейської служби, Державної статистичної служби, порталу openbudget.gov.ua

share

utc

Choose a region, community or village