Берестівська територіальна громада
Icon budget Бюджет громади
Дані за: 1 квартал 2021 року
Excel
Середній показник по області
Середній показник по Україні
Доходи загального фонду на 1-го мешканця:
843.6 грн
1083.95 грн
1145.13 грн
Видатки загального фонду на 1-го мешканця:
1666.2 грн
1837.15 грн
1750.82 грн
Капітальні видатки на 1-го мешканця:
16.9 грн
27.1 грн
74.89 грн
Рівень дотаційності бюджетів:
20.5 %
15.03 %
15.57 %
Співвідношення видатків на утримання апарату управління із сумою доходів загального фонду:
46.0 %
32.31 %
28.37 %
Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду:
87.6 %
81.64 %
82.54 %
Видатки на загальну середню освіту на 1-го учня:
12667.9 грн
10163.03 грн
9364.05 грн
Питома вага місцевих податків і зборів у доходах загального фонду
69.9 %
39.11 %
36.55 %
Показники надані експертами Програми «U-LEAD з Європою» та SKL International на підставі даних Міністерства фінансів, Державної казначейської служби, Державної статистичної служби, порталу openbudget.gov.ua

share

utc

Choose a region, community or village