Views: 892

Олександр, Кривий Ріг

Зауваження до змін ст. 132 Конституції України (КУ): Пропонується замість засади «поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади» записати «децентралізації влади»? Як можна прибрати принцип централізації влади в питаннях загальнодержавного управління в різних притаманних цьому принципу сферах (оборони, національної безпеки, суверенітету, міжнародних відносин і т.д.)? Пропонується додати засаду «унітарність», в той час, як «єдність та цілісність державної території» - в принципі це теж саме. Унітарний «єдиний, який становить єдине ціле» — запозичення з французької мови; фр. unitaire «те саме» пов'язане з латинським unitas «єдність, єдине ціле», утвореним від латиського ūnus «один». Навіщо повторюватись? Вводиться поняття «субсидіарність місцевого самоврядування». Лат. subsidium — допомога; англ. Subsidiarity. Не зрозуміло – місцеве самоврядування є чимось допоміжним? Не є самостійним у вирішені місцевих проблем? Пропоную слова «субсидіарності і» - виключити з проекту. З огляду на незрозумілість критеріїв визначення стійкості розвитку, пропоную виключити слово «стійкого» в аспекті соціально-економічного розвитку територій. Замість слова «територій» в аспекті норми «Територіальний устрій України ґрунтується на засадах… соціально-економічного розвитку територій з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій» записати слова «Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, районів в містах, селищ і сіл.»

Share: