30 May 2023
Logo slogan

Про участь старост в організації міжмуніципального співробітництва. Частина 2

Автор: Врублевський Олександр, експерт з питань діяльності старост та співробітництва територіальних громад


Першу частину матеріалу читайте ТУТ

 

ІІІ. Початок переговорів та розгляд отриманої пропозиції від ініціатора співробітництва

Із назви цього етапу випливає, що його основним змістом має бути розгляд отриманої пропозиції від громади-ініціатора співробітництва та ведення переговорів, які могли розпочатися ще на підготовчому етапі організації співробітництва. Якщо підготовчого етапу не було, то керівництву громад чи уповноваженим ними представникам принаймні необхідно почати переговори з питань, що мають істотне значення для подальшого процесу організації співробітництва.

Розпочинається розглядуваний етап з того, що сільський, селищний, міський голова, який представляє територіальну громаду, надсилає пропозицію про початок переговорів з питань організації співробітництва сільським, селищним, міським головам, що представляють відповідні територіальні громади - потенційних суб’єктів співробітництва (частина 1 статті 6 Закону №1508-VII).

Зверніть увагу! Зміст пропозиції про початок переговорів з питань організації співробітництв залишається законодавчо невизначеним, на відміну від змісту пропозиції щодо ініціювання співробітництва, що подається на розгляд відповідної ради на етапі ініціювання співробітництва (див. частину 2 статті 5 Закону №1508-VII).

Втім, існуюча прогалина не є перешкодою для надсилання головою громади-ініціатора співробітництва своїм колегам у сусідні громади пропозиції про початок переговорів з питань організації співробітництва. На практиці цей процедурний крок здебільшого здійснюється з огляду на те, чи було на підготовчому етапі пропрацьовано ключові моменти майбутнього співробітництва та досягнуто попередніх домовленостей.

Незважаючи на те, що Закон №1508-VII цю дію повністю відносить до компетенції голови громади і не конкретизує при цьому, хто із посадових осіб має у подальшому брати участь на розглядуваному етапі, пропоную розібрати ті його складові, де учасником може бути й староста.

Сільський, селищний, міський голова за рішенням сільської, селищної, міської ради забезпечує протягом 60 днів з дати надходження пропозиції про початок переговорів з питань організації співробітництва її вивчення, оцінку виконавчими органами сільської, селищної, міської ради щодо відповідності потребам територіальної громади, а також проведення громадського обговорення такої пропозиції. Після цього вона подається на розгляд відповідної ради для прийняття рішення про надання згоди на організацію співробітництва чи відмову та делегування представника (представників) до комісії (частина 2 статті 6 Закону №1508-VII).

Із наведеного вище припису випливає, що староста як можливий учасник процесу організації міжмуніципального співробітництва може:

 • брати участь у вивченні та оцінці отриманої пропозиції про початок переговорів з питань організації співробітництва;
 • сприяти підготовці та проведенню громадського обговорення відповідної пропозиції із жителями ввіреного старостинського округу;
 • входити до складу комісії з підготовки проекту договору про співробітництво територіальних громад.

Розглянемо кожну із цих складових більш детально.

Вивчення та оцінка отриманої пропозиції про початок переговорів з питань організації співробітництва за своєю послідовністю має бути такою ж, як і пропозиції щодо ініціювання співробітництва. Відрізнятися вони можуть хіба що своїм змістом та відведеним часом на здійснення. Тому, щоб не повторювати частково текст попередньої статті, пропоную з нею ознайомитися ТУТ.

Що стосується громадського обговорення, яке має бути проведене на території кожного із старостинських округів у громаді, то тут варто звернути увагу на декілька речей. По-перше, предметом громадського обговорення виступатиме отримана пропозиція про початок переговорів з питань організації співробітництва від громади, що його ініціювала. По-друге, таке обговорення має бути проведене у кожному старостинському окрузі. По-третє, при підготовці громадського обговорення староста та інші посадові особи, відповідальні за його організацію та проведення, мають керуватися відповідною процедурою, яку визначила рада у статуті територіальної громади чи окремому порядку/положенні.

Необхідно пам’ятати! Сприяння в організації та проведенні громадських обговорень за участі жителів населених пунктів, що входять до складу відповідного старостинського округу, охоплюється змістом повноваження старости, передбаченого пунктом 12 частини 5 статті 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон №280/97-ВР).

Для того, щоб жителі відповідних сіл були достатньою мірою поінформовані про зміст отриманої пропозиції про початок переговорів з питань організації співробітництва, старості доцільно поширити відповідну інформацію каналами, що є доступними для сільських жителів. Це можуть бути пости в соціальних мережах, інформаційні повідомлення на паперових носіях, розміщені на стендах, інформаційних щитах, дошках в місцях з підвищеною відвідуваністю (офіс старости, автобусні зупинки, заклади торгівлі, клуб, бібліотека та ін.).

Не буде зайвим, якщо під час особистого прийому громадян староста доступною мовою розповість кожному про основну суть організовуваного співробітництва та яку користь з цього невдовзі зможуть отримати жителі старостинського округу. Якщо під час особистого прийому староста поінформує декількох відвідувачів, зокрема, тих, які у жителів села користуються повагою та авторитетом, то це може сприяти швидкому поширенню «правильної» інформації напередодні громадського обговорення. Староста може використовувати й інші канали комунікації із жителями старостинського округу, щоб належним чином поінформувати їх про ті речі, які незабаром стануть предметом громадського обговорення.

Тут не може бути якогось єдино вірного варіанту. Це пояснюється тим, що у кожному випадку при визначенні логістики громадського обговорення варто буде враховувати ті чи інші обставини. І що примітно, вони у кожному населеному пункті можуть мати свої особливості, незважаючи на те, що предметом громадських обговорень виступатиме одне і те ж питання – погодження пропозиції щодо організації міжмуніципального співробітництва. Поруч з цим, для логістики громадських обговорень матиме значення й загальний сценарій їх проведення, бачення якого було сформовано призначеними головою громади посадовцями, включеними до відповідного організаційного комітету чи робочої групи.

Як би там не було, а збоку старости кожному громадському обговоренню щонайменше мало б передувати:

 • розроблення сценарію заходу із визначенням своєї ролі та місць для розставлення головних інформаційних акцентів;
 • здійснення попереднього інформаційного супроводу;
 • проведення консультацій з активом села, який традиційно бере участь в заходах на території населеного пункту.

Важливо! Змістовність та результативність кожного громадського обговорення певною мірою залежатиме від того, наскільки дієвою виявиться організована напередодні обговорень інформаційна кампанія, у тому числі й старостою.

Поруч з цим, старості варто розуміти, що для проведення громадського обговорення не стільки матиме значення кількість жителів, які візьмуть у ньому участь, скільки належний рівень їхньої поінформованості про предмет обговорення.

 

IV. Утворення комісії та підготовка проекту договору про співробітництво

Закон №1508-VII визначив, що до складу комісії входять у рівній кількості представники усіх суб’єктів співробітництва, а склад такої комісії затверджується спільним розпорядженням сільських, селищних, міських голів, що представляють територіальні громади - суб’єктів співробітництва (частина 1 статті 7).

Варто знати! Проект договору про співробітництво має бути підготовлений комісією протягом 60 днів з дати її утворення.

Незалежно від того, скільки до комісії від кожної громади увійде представників, до її складу можуть включатися й старости. Доцільність включення старост до комісії з підготовки проекту договору про співробітництво може бути продиктована низкою обставин. Наприклад, якщо голови громад домовилися, що у комісії кожну громаду представлятиме одна посадова особа, то у включенні до складу такої комісії старости без юридичної освіти чи досвіду підготовки договірних документів навряд чи матиме сенс. Втім, у випадку, якщо до комісії від кожної громади входитиме по дві або більше особи, а на території відповідного старостинського округу знаходиться, наприклад, комунальне підприємство чи об’єкт інфраструктури, які планується задіяти чи реконструювати в рамках майбутнього співробітництва, то старосту такого округу варто включити до складу комісії. Навіть без юридичної освіти та/чи навичок з підготовки договорів співробітництва староста як повноправний член комісії матиме можливість робити такі речі:

 • оперативно надавати інформаційну та іншу допомогу при підготовці тексту проекту договору та додатків до нього в частині, що потребуватимуть тих чи інших вихідних даних;
 • брати безпосередню участь в обговоренні усіх питань, що стосуються підготовлюваного проекту договору про співробітництво, висловлювати у зв’язку з цим ідеї та пропозиції;
 • почергово головувати на відповідних засіданнях комісії.

Зверніть увагу! Участь старости у роботі комісії з підготовки проекту договору про співробітництво може бути позитивним підґрунтям для його громадського обговорення із жителями відповідного старостинського округу.

Усі прийняті комісією рішення на засіданні повинні оформлятися протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем. На кожне засідання комісії варто виносити питання, окреме погодження якого в сукупності з іншими погодженими питаннями полегшить підготовку проекту договору про співробітництво в цілому.

Рекомендується на кожне заплановане засідання комісії виносити ті питання, які є співзвучними із предметом відповідного договору, залежно від обраної форми співробітництва.

Завершення процесу підготовки проекту договору про співробітництво територіальних громад має бути зафіксовано у протоколі підсумкового засідання комісії, а самого тексту проекту договору – у відповідному додатку до протоколу. Протокол та додаток до нього із текстом проекту договору мають бути скріплені підписами делегованих до комісії представників відповідних територіальних громад.

Необхідно пам’ятати! Комісія припиняє свою діяльність з дати набрання чинності договором про співробітництво або прийняття кожною сільською, селищною, міською радою рішення про припинення організації співробітництва (частина 6 статті 7 Закону №1508-VII).

 

V. Громадське обговорення проекту договору про співробітництво

Про громадське обговорення підготовленого комісією проекту договору про співробітництво Закон №1508-VII зазначає досить скромно. Зокрема, частина 1 статті 8 визначила, що сільські, селищні, міські голови забезпечують протягом 15 днів проведення громадського обговорення підготовленого комісією проекту договору про співробітництво, за результатами якого сільські, селищні, міські голови вносять питання про схвалення його проекту на розгляд відповідних рад.

Варто знати! Громада, яка отримала пропозицію про початок переговорів, в ході організації співробітництва має провести громадські обговорення два рази: перший раз – для обговорення отриманої пропозиції від ініціатора співробітництва; другий – для обговорення проекту договору про співробітництво, підготовленого комісією (частина 2 статті 6, частина 1 статті 8 Закону №1508-VII). 

Відмінність між такими громадськими обговореннями полягатиме не тільки у тому, що вони мають проводитися на різних етапах організації співробітництва, а передусім у їх змісті. Якщо на попередньому етапі предметом громадських обговорень виступала пропозиція громаді взяти участь у спільному вирішенні обопільно актуального питання місцевого значення, то на цьому етапі організації співробітництва на громадське обговорення має виноситися підготовлений комісією документальний варіант вирішення такого питання у вигляді проекту договору.

Що стосується самої логістики громадського обговорення проекту договору про співробітництво, то вона буде такою ж як і отриманої пропозиції від громади-ініціатора міжмуніципального співробітництва. Для тих громад, які співробітництво налагоджуватимуть вперше, організація та проведення громадського обговорення отриманої пропозиції може бути своєрідним процедурним тестом. Отриманий при цьому досвід сприятиме організації та проведенню наступних громадських обговорень на значно вищому рівні. Їх предметом виступатиме не просто проект договору про співробітництво, що був підготовлений відповідною комісією упродовж певного строку, а документ, який відображає досягнутий консенсус між територіальним громадами щодо вирішення взаємно значимих та актуальних питань. Те ж саме можна сказати й про старост, які вперше братимуть участь в процесі організації співробітництва. Жодні семінари чи тренінги для старост не зможуть так збагати їх досвід як практичне проходження ними усіх процедурних кроків на кожному з етапів організації міжмуніципального співробітництва.

 

VІ. Схвалення проекту договору про співробітництво

Після того, як підготовлений комісією проект договору про співробітництво пройде відповідні громадські обговорення, голова кожної громади вносить на розгляд ради громади питання про схвалення такого проекту. Рішення про схвалення проекту договору про співробітництво має бути прийнято радами громад протягом 30 днів з дати проведення громадського обговорення його проекту (частина 1 статті 8 Закону №1508-VII).

На цьому етапі організації співробітництва є щонайменше дві опції, в яких старости можуть брати участь, зокрема:

 • засідання постійної комісії, яка розглядатиме проект договору про співробітництво;
 • пленарне засідання ради громади, на якому вирішуватиметься питання про схвалення проекту договору про співробітництво.

І засідання постійної комісії, і пленарне засідання ради громади є тими колегіальними майданчиками, присутність на яких старости гарантується законом.

Зверніть увагу! Кожен староста має повноваження, які передбачають його участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради та засіданнях її постійних комісій з правом дорадчого голосу, а також надають право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу (пункти 2 і 3 частини 5 статті 54-1 Закон №280/97-ВР).

Оптимальну модель службової поведінки та зміст свого виступу на пленарному засіданні ради чи засіданні постійної комісії кожен староста обиратиме самостійно, враховуючи при цьому низку чинників, включаючи й ситуацію, що склалася навколо організовуваного співробітництва. Примітною особливістю цього етапу є те, що тут можуть брати участь старости, які не були залучені у розпорядчому порядку до організації співробітництва в цілому чи його окремих складових.

 

VІI. Укладення договору про співробітництво

Договір про співробітництво укладається у письмовій формі сільськими, селищними, міськими головами після схвалення його проекту відповідними сільськими, селищними, міськими радами (частина 2 статті 8 Закону №1508-VII).

Укладення договору про співробітництво передбачає підписання сільськими, селищними, міськими головами від імені сільської, селищної, міської ради його основної текстової частини та необхідних додатків, а також скріплення їх мокрими печатками.

Кожен із суб’єктів співробітництва має отримати один примірник договору про співробітництво.

Для підпису примірників договору має бути на один більше, ніж кількість самих суб’єктів співробітництва. Це потрібно для того, щоб після підписання передати примірник договору для внесення до реєстру про співробітництво територіальних громад, який веде Міністерство розвитку громад та територій України.

Важливо! Один примірник договору про співробітництво передається для внесення до реєстру про співробітництво територіальних громад центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, тобто Міністерству розвитку громад та територій України (частина 3 статті 9 Закону №1508-VII).

Укладення договору про співробітництво може проводитися в урочистій обстановці в присутності гостей та запрошених осіб, представників ЗМІ та старост тих старостинських округів, наявні в яких комунальні підприємства та/чи об’єкти інфраструктури будуть задіяні в організованому співробітництві.

Для забезпечення відкритості та прозорості організованого співробітництва головам громад доцільно буде розмістити фотокопії підписаного договору про співробітництво не тільки на офіційному сайті територіальної громади, але й на території кожного старостинського округу. У зв’язку з цим, старостам можуть доручити оприлюднити текст підписаного договору про співробітництво у старостинських округах в місцях розміщення публічної інформації для ознайомлення місцевими жителями.

 

VIІI. Моніторинг виконання умов укладеного договору про співробітництво

Цей етап відрізняється від усіх попередніх принаймні тим, що він не має завданням сприяти організації міжмуніципального співробітництва та/чи його документальному закріпленню, оскільки може стартувати не раніше аніж після набуття чинності укладеним громадами договором про співробітництво. Етап моніторингу має низку своїх завдань, головним з яких є відстеження своєчасності та повноти виконання сторонами взятих договірних зобов’язань. Простими словами, утворена спільним розпорядженням голів громад-учасників організованого співробітництва моніторингова група має регулярно відстежувати ті речі, які їй визначило відповідне розпорядження. До складу моніторингової групи від громад може бути включено й старост. Це доцільно буде у тому випадку, коли до складу моніторингової групи входитиме по дві чи більше особи. І це варто зробити не просто, щоб урізноманітнити склад такої групи за посадовою належністю, а включити туди лише тих старост, які були активними учасниками організації наявного співробітництва та/чи на території старостинських округів яких розміщені задіяні у співробітництві комунальні підприємства чи відповідні об’єкти інфраструктури.

Практика засвідчує, що цьому етапу співробітництва керівництво територіальних громад майже не приділяє уваги. Сподіватимемося, що згодом, коли переважна більшість територіальних громад перебуватиме у договірних відносинах у рамках декількох організованих співробітництв, моніторинг виконання умов укладених громадами договорів міжмуніципального співробітництва стане звичною нормою.

Колонка відображає винятково позицію її автора. За достовірність інформації відповідає автор колонки. Точка зору редакції порталу «Децентралізація» може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Share the news:

Read more:

30 May 2023

Громади попри війну мають оприлюднювати передбачену законодавством публічну інформацію, - експертка

Громади попри війну мають оприлюднювати...

Тема оприлюднення публічної інформації в період дії воєнного стану залишається нагальною для ОМС. Про законодавче...

30 May 2023

16 червня U-LEAD проведе онлайн-форум щодо земельного аудиту

16 червня U-LEAD проведе онлайн-форум щодо...

16 червня об 11:00 год відбудеться фінальний онлайн-форум «Аудит земельних ресурсів в громадах». До участі...

30 May 2023

Медзаклади «первинки» мають можливість отримати сонячні панелі. Як податися на проєкт?

Медзаклади «первинки» мають можливість отримати...

Міністерства охорони здоров’я України у межах спільного проєкту зі Світовим банком «Зміцнення системи охорони...

30 May 2023

Як Сади Перемоги відкрили нові можливості для Буцької громади

Як Сади Перемоги відкрили нові можливості для...

З початком повномасштабної війни перед українськими громадами постали серйозні виклики: як не допустити продовольчої...