Місія неможлива, або новий Санітарний регламент

Наталія Байтемірова, експерт з питань освіти


Нещодавно громадськість сколихнув наказ Міністерства охорони здоров’я України №2205 від 25.09.2020 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти». Документ не лише визначає медичні вимоги щодо безпеки освітнього середовища, але також регулює й освітні процеси, зокрема, у розділі «Вимоги до освітнього процесу».

У новому документі перераховано цілу низку зобов’язань засновників закладів освіти, тобто зобов’язань органів місцевого самоврядування або засновників приватних закладів (оскільки в першому пункті зазначено, що вимоги Регламенту розповсюджуються на всі форми власності). Є обов’язки засновників, які перенесені з попередніх СанПінів, але є й нові, зокрема, забезпечення лабораторного контролю показників мікроклімату, рівня освітленості, вимірювань концентрації радону-222 у повітрі приміщень тощо.

Що ж зміниться для закладів освіти із набуттям чинності цього документу 1 січня 2021 року? Давайте проаналізуємо «цікавинки» Санітарного регламенту.

 

Цікавинка № 1. Стандарти розміщення парт

 

Пунктом 12 розділу 3 Регламенту визначено, що у разі розміщення робочих столів учнів рядами, необхідно розміщувати меблі у класній кімнаті прямокутної конфігурації з дотриманням таких відстаней:

✔ між зовнішньою стіною і першим рядом робочих столів учнів – 0,6 – 0,7 м (в будівлях із цегли допускаються 0,5 м);

✔ між рядами двомісних робочих столів учнів – не менше 0,6 м;

✔ між III рядом робочих столів учнів і внутрішньою стіною або шафами, які стоять біля стіни, – не менше 0,7 м;

✔ між переднім робочим столом учнів і демонстраційним столом – не менше 0,8 м;

✔ від передньої стіни з класною дошкою до передніх робочих столів учнів – не менше 2,4 – 2,6 м;

✔ від задніх робочих столів учнів до задньої стіни – не менше 0,65 м (якщо задня стіна зовнішня – не менше 1,0 м);

✔ від задніх робочих столів учнів до шаф, які стоять вздовж заднього краю стіни, – не менше 0,8 м;

✔ між столом педагогічного працівника і переднім робочим столом учнів – не менше 0,5 м;

✔ найбільша відстань останнього місця від класної дошки – 9 м;

✔ висота нижнього краю дошки над підлогою для учнів першого класу – 0,7 – 0,8 м; 2 – 4 класів – 0,75 – 0,8 м; 5 – 11(12) класів – 0,8 – 0,9 м.

Таким чином, для класу першачків з 30 учнів з 3 рядами (по 2 одномісні парти в ряду), вам знадобиться приблизно 7 метрів ширини класу та не менше 8 метрів довжини. Це не враховуючи, що треба виконувати вимоги реформи НУШ щодо різних зон.

Лайфхак

Не розташовуйте столи рядами, оскільки формально ці вимоги стосуються лише розміщення парт рядами! Інші типи розміщення не регулюються та не забороняються при достатньому освітленні.

 

Цікавинка 2. Санітарний регламент проти дистанційного навчання

 

Пункт 9 Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти (Наказ МОН 08 вересня 2020 року № 1115) говорить, що організація освітнього процесу під час дистанційного навчання здійснюється з дотриманням санітарних правил і норм, в тому числі, щодо безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання (ТЗН).

А Санітарним регламентом в пункті 8 розділу 5 зазначено, що безперервна тривалість навчальної діяльності з ТЗН упродовж навчального заняття повинна бути:

✔ для учнів 1 класів – не більше 10 хвилин;

✔ для учнів 2 – 4 класів – не більше 15 хвилин;

✔ для учнів 5 – 7 класів – не більше 20 хвилин;

✔ для учнів 8 – 9 класів – 20 – 25 хвилин;

✔ для учнів 10 – 11(12) класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять – 20 хвилин.

Крім того, при здвоєних навчальних заняттях для учнів 10 – 11(12) класів – не більше 25 – 30 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 15 – 20 хвилин на другому навчальному занятті.

Це означає, що проведення уроку тривалістю 35-45 хвилин з використанням дистанційних технологій неможливо, оскільки взаємодія учнів з технічними засобами навчання обмежена гігієнічними вимогами Регламенту. Тоді постає питання: чи не виникне проблем під час перевірок Держаудитслужбою щодо нарахування оплати праці вчителів під час дистанційного навчання?

Лайфхак

Можна зазначити в наказі про організацію освітнього процесу з використання дистанційних технологій, що проведення другої частини уроку буде відбуватися в асинхронному режимі.

 

Цікавинка 3. Ознайомлення та контроль

 

Пунктом 8 розділу 1 Регламенту передбачено заборону допуску працівників їдальні та буфету до роботи, якщо вони не ознайомлені з цим Регламентом. Незрозумілим залишається питання, чи саме цим працівникам для виконання своїх посадових обов’язків в їдальні або буфеті знадобляться знання УСІХ вимог Регламенту? У тому числі щодо освітлення навчальних приміщень, комплектації кабінетів інформатики, бурульок і підвезення учнів.

А пунктом 10 того ж розділу передбачено ЩОДЕННИЙ контроль керівником або уповноваженим працівником за дотриманням Регламенту. Чи це не означає, що керівник або уповноважений працівник має щоденно обходити територію та приміщення закладу для того, щоб перевірити дотримання всього Регламенту? Тож для цього йому знадобиться, як мінімум, прилад для вимірювання освітленості (люксметр), рулетка для вимірювання правильності розташування парт, дошок, туалетних дверей. До речі, Регламентом передбачено щоденний контроль без уточнення щодо відсутності учнів в приміщеннях або канікул.

Як керівники під час перевірки держпродспоживслужбою будуть доводити виконання або невиконання цієї норми буде видно (а може і ні) з уніфікованого акту перевірок за дотриманням санітарного законодавства, який ще не прийнято.

Лайфхак

Щоб упорядкувати процедури ознайомлення та контролю працівників із Санітарним регламентом, можна вести книгу ознайомлення із Регламентом та перевірки дотримання його вимог.

 

Цікавинка 4. Не можна користуватися принтером або ксероксом в урочний час та якщо учні перебувають у приміщенні

 

Пункт 27 розділу 3 цього документу дозволяє користуватися копіювальними та друкувальними пристроями лише за відсутності дітей в приміщенні та після завершення занять, й після користування не забудьте провітрити приміщення.

 

Цікавинка 5. Користування спортивною залою

 

Пунктом 28 розділу 3 Регламенту передбачено, що у спортивній залі площею до 288 кв.м допускається навчальне заняття не більше, ніж 30 учням одночасно. Сподіваємося, у вас немає класів із наповненням 31 і більше, тому що це буде порушенням.

Лайфхак

Треба мати спортивний зал не менше 288,1 кв.м або класи до 31 учнів.

 

Цікавинка 6. Спальні кімнати в пансіонах

 

Пункт 32 розділу 3 Регламенту встановлює норми для гуртожитків (пансіонів) в закладах освіти. Так для дітей 1-4 класів мають бути розраховані на 4-5 осіб, для учнів 5-12 класів – на 4 особи, при чому на кожну дитину має бути не менше 6 кв.м. Таким чином, наприклад, у спеціалізованому спортивному інтернаті із 7 старшими класами по 30 дітей мають бути 53 спальні кімнати по 24 кв.м.

Лайфхак

Засновники майбутніх ліцеїв із пансіонами повинні при плануванні мережі закладів освіти врахувати ці вимоги заздалегідь.

 

Цікавинка 7. Розклад.

Але є й хороші новини – розклад

Пункт 1 розділу 5 Регламенту говорить, що формування розкладу має бути відповідно до гігієнічних правил, яких насправді немає. Оскільки додаток 7, на який посилається зазначений пункт, не містить жодної конкретики, а саме в додатку описані правила формування розкладу на підставі складності уроків або рівня розумового напруження учнів під час уроків.

Разом з тим, жодним нормативним документом не виписано, які навчальні предмети яких освітніх галузей вимагають значного розумового напруження, а які ні. Якщо попередній СанПін при оцінці правильності розкладу навчальних занять та визначення складності предметів посилався на методику, розроблену Н.П. Гребняком і В.В. Машиністовим (1993 р.), яку неможливо ніде знайти, то в новому Регламенті ця методика більше не є підставою для оцінки розкладу. Закладам залишається самим визначати складність предметів на власний розсуд. І це правильно! Адже зміст навчальних предметів змінився порівняно з 1993 роком. А є інші об’єктивні фактори, які впливають на формування розкладу занять. Таким чином, формально немає підстав визнати, що той чи інший розклад складений неправильно або правильно.

Лайфхак

Досвідченого заступника з навчально-виховної роботи не треба вчити складати розклад, але тепер він може не хвилюватися, оскільки погодження режиму роботи закладу та розкладу із Держпродспоживслужбою не передбачено новим Регламентом.

Підсумовуючи. Для освітянської спільноти не є неочікуваним факт зміни санітарних правил і норм для шкіл, оскільки попередня постанова від Головного санітарного лікаря була застаріла. Звичайно, що про зміст можемо сперечатися, але в тому немає, мабуть, сенсу, оскільки Регламент уже затверджений та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за N 1111/35394.

Одне можна стверджувати із впевненістю, що відповідно до частини 15 статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» перевірка органами державного нагляду та контролю здійснюється лише з використанням уніфікованого акту, форма якого не затверджена, а до цього здійснення перевірок дотримання вимог Санітарного регламенту є незаконним. Це був останній лайфхак! 

16.12.2020 - 10:49 | Views: 3016
Місія неможлива, або новий Санітарний регламент

Tags:

education

Source:

DECIDE

Share the news:

Read more:

27 January 2023

Нікополь офіційно підтвердив наміри налагодити побратимські відносини з Коллінгом

Нікополь офіційно підтвердив наміри налагодити...

Нікопольська міська рада прийняла рішення укласти угоду про встановлення побратимських відносин з данською комуною...

27 January 2023

Вакансія: асистент проєкту

Вакансія: асистент проєкту

SALAR International оголошує вакансію Асистента Проєкту PROSTO "Підтримка доступності послуг в Україні" строком на 11...

27 January 2023

«Стала мобільність у громадах: рекомендації щодо відновлення» - посібник від «U-LEAD з Європою»

«Стала мобільність у громадах: рекомендації...

Фахівці Програми «U-LEAD з Європою» підготували рекомендації для громад щодо відновлення мобільності. Пошкоджена...

27 January 2023