Logo

Starostas: Answers to 6 Key Questions

What has changed in the election legislation in terms of the starosta institution? Olena Boyko, a people’s deputy of Ukraine of the II convocation, a candidate of sciences in the state administration, dwells on the key points of the legislation novelties of Law of Ukraine 805-ІХ, particularly:

How is a starosta elected?

Who can be a starosta?

What is the starosta’s status?

What are starosta’s powers?

Can starostas have a representative mandate (e.g., be a deputy)?

Can starosta’s powers be terminated prematurely?

Колонка відображає винятково позицію її автора. За достовірність інформації відповідає автор колонки. Точка зору редакції порталу «Децентралізація» може не збігатися з точкою зору автора колонки.
29.07.2020 - 10:21 | Views: 151919
Author list 8ab771fbdc269082d10bacad217300a9

Author: Олена Бойко

Tags:

starosta Olena Boyko

Share the news:

Коментарі:

Profilepic
Андрей Мацокин
29.07.2020 - 14:14
Норма ч. 1 ст. 7 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» "звучить") дещо інакше! Тому, як на мене, у питанні: "Чи може староста мати представницький мандат (наприклад, бути депутатом)?" доцільніше використовувати норму ч. 9 ст. 51 ЗУ"Про місцеве самоврядування" - " До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради". Втім, це стосується лише його "рідної" ради.
Profilepic
Ruslan Goosak
30.07.2020 - 07:41
Відповідно до ч. 5 ст. 54-1 при здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді та підконтрольний сільському, селищному, міському голові. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін. Не зрозуміло як може староста села бути підконтрольним сільському голові якщо останній скасовується.
Profilepic
Ruslan Goosak
30.07.2020 - 08:02
А чи може депутат отг від певного села бути старостою в цьому ж селі? Чи треба складати мандат?
Profilepic
Сергій Рибак
30.07.2020 - 11:08
А яка кількість старост на ОТГ? Як воно нині визначаєьться.
Profilepic
Олена Бойко
30.07.2020 - 11:32
Шановний Андрій Мацокін та Ruslan Goosak, староста не може мати представницький мандат. Зверніть увагу на ч 7 ст 51 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні": "На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для сільського, селищного, міського голови." Читаємо ч. 4 ст. 12 цього Закону: « 4. Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю».
Profilepic
Андрей Мацокин
30.07.2020 - 14:53
Пані Олено, дякую за відповідь! Але, як на мене, то при вирішенні цього пітання слід брати до уваги саме уточнюючу частину цієї норми "...щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для сільського, селищного, міського голови." А про суміщення у ч. 4 ст. 12 ЗУ "Про МС" зазначено, що голова не може "....суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю".
Profilepic
Олена Бойко
30.07.2020 - 18:18
Сергій Рибак, відповідна місцева рада утворює старостинські округи. Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", старостинський округ - частина території об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", на якій розташовані один або декілька населених пунктів (сіл, селищ), крім адміністративного центру об’єднаної територіальної громади, визначена сільською, селищною, міською радою з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою. Отже, саме місцева рада визначає кількість таких округів, а відтак і кількість старост.
Profilepic
Борис Руснак
31.07.2020 - 17:38
Хочу внести уточнення щодо понятійного апарату, зокрема, з'ясувати значення термінів: "обирається на посаду", "призначається на посаду" і "затверджується на посаді". На превеликий жаль, значна частина законотворців, маю на увазі народних депутатів, не володіє понятійним апаратом і нерідко використовує неправильні терміни у законах. Отже, "виборність" - це тоді, коли є з кого вибрати. Тому, на мій погляд, секретар місцевої ради юридично (бо так записано у законі) обирається, а фактично призначається місцевою радою на посаду, бо ніякого вибору немає. Та ще й кандидатуру секретаря вносить відповідний сільський, селищний, міський голова, який не є головою відповідної ради, а лише головує на її сесіях. Такі "вибори" були за радянських часів, коли обирали одного з одного і вважали, що це "демократичні вибори". Я так не вважаю. Якщо обирати одного із одного, то скажіть, будь ласка, чим таке "обрання" відрізняється від "призначення"? А воно повинно відрізнятися тим, що для призначення радою посадової особи вноситься лише одна кандидатура, якщо рада її не сприймає, то вноситься інша кандидатура, але знову лише одна. А для обрання має бути вибір, тобто у бюлетені має бути кілька кандидатур, щоби було з кого вибрати. У цьому і полягає значення терміна "обрання". Тепер щодо "затвердження". Ця, даруйте, дурня також родом із СРСР. Як призначалися керівні кадри в органи публічної влади в СРСР? Була подвійна процедура: місцева рада "призначала" на посаду, а на засіданні бюро обкому (міському, райкому) КПРС ця кандидатура "затверджувалася", бо діяло так зване "партійне керівництво" усіма сферами життя. То для чого оцей рудимент минулого переносити у сьогодення? Керівні кадри мають або обиратися, або призначатися, крапка. Посилатися на недолугі норми законів у цьому випадку науковцю не зовсім правильно. Як мінімум, очевидно, слід зазначити, що мало би бути ось так, але, на жаль, законом перебачена дурниця. Ну ось як нещодавно ухваленим Законом України 805-ІХ, на який посилається автор "Роз'яснення", у статті 5 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" замість абзацу 6 частини 1 (староста) викинули абзац 7 (обласні, районні ради)? Це законотворчість?! Навіть рахувати до десяти не вміють? А що це за дурня написана у законі: "Староста є членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі." (???) Як це він може працювати у виконкомі на постійній основі? Він одержуватиме зарплатню, як член виконкому? такої посади не існує!, чи все ж таки як староста? І, на превеликий жаль, дурниць в ухвалених законах усе більше і більше, бо ж професійних людей туди попадає усе менше і менше. Отак і живемо.
Profilepic
Олена Бойко
01.08.2020 - 15:10
Шановний пане Борисе! Не погоджуюсь із Вами, що даючи відповіді на конкретні питання застосування норм конкретного закону, не потрібно посилатись на норми чинного законодавства. Верховенство права ще ніхто не відміняв, до анархії не закликатиму. А моя особиста точка зору на певні явища, і як політика, і як науковця - у моїх наукових роботах, коментарях, виступах, дописах тощо.
Profilepic
Роман Малиновський
11.08.2020 - 10:52
Доброго дня. Питання: 1. Згідно ч. 1 ст. 54-1. ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», визначено, що Староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Єдину статтю 14-1 цього закону, в якій був встановлений строк повноваження старости виключено на підставі Закону № 805-IX від 16.07.2020. Виходить, що визначення СТРОКУ повноваження старости надано на розсуд ради? 2. Закон № 805-IX від 16.07.2020 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/805-20#n2482) набув чинності 23.07.2020. Враховуючи, що в ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», в Законі № 805-IX від 16.07.2020 року, в ЗУ «Про добровільне об'єднання територіальних громад» відсутні обмеження, щодо застосування ст. 54-1 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» то виходить, що на посаду «Староста» затверджувати радою за пропозицією голови можна вже і на теперішні час, не чекати переобрання голови та ради?
Default image
ВІталій
21.08.2020 - 20:42
Ваша теза про виборність старост є абсолютно некоректною, оскільки за аналогією, для прикладу, сесією ради будуть обиратися, а не призначатися керівники комунальних підприємств. Чому не передбачено посади старости для міської громади, яка приєднується до іншої міської отг?
Default image
Микола
23.10.2020 - 09:50
Раніше староста подавав декларацію після того як був офіційно зареєстрованим кандидатом, а коли тепер новопризначений староста має подати декларацію?
Default image
Василь
04.11.2020 - 14:51
Доброго дня. Чи можу я,військовослужбовець,бути призначеним старостою з залишенням на військовій службі? Чи треба звільнятись?Дякую.
Default image
Володимир Коник
10.11.2020 - 12:52
Доброго дня. Які є обмеження по освіті для кандидатури на старосту. Дякую.
Default image
Галина
12.11.2020 - 12:28
Доброго дня! Чи обов'язково кандидат на посаду старости села повинен мати вищу освіту?
Default image
Галина
12.11.2020 - 12:35
Надішліть будь ласка відповідь на електронну почту, згідно закону, чи є якісь особливі вимоги до старости села до його освіти?
Profilepic
Юлия Макарюк
12.11.2020 - 15:20
можливо питання не в тему, але є таке положення, що старости і заступники мають проходити спец перевірку. Скажіть будь ласка, якщо особа, яка стала заступником і колись була головою: її теж будуть провіряти?
Default image
Тетяна
29.11.2020 - 10:13
Якщо на першому пленарному засіданні депутат склав присягу і отримав депутатський мандат в які терміни він повинен скласти депутатський мандат?
Default image
Тетяна
29.11.2020 - 10:15
Також на цьому ж засіданні він був затверджений старостою
Profilepic
Юлия Левандовская
14.12.2020 - 15:01
Підкажіть будь ласка як можна кількісно оцінити старосту села, ну щоб потім наприклад порівняти з їншими старостами ОТГ?
Profilepic
Іванна Бойко
19.01.2021 - 12:07
Яким чином можна контролювати роботу старости села, простими жителями?
To add comment you should be authorized or sign_in
Read more:

27 January 2022

27 January 2022

Лікарі повинні лікувати. Як Широківська громада впровадила аутсорсинг у медицині

Лікарі повинні лікувати. Як Широківська громада...

Автор: Денис Коротенко,  голова Широківської територіальної громади (Запорізька обл.) для УП Більшість важливих...

27 January 2022

Нове шкільне харчування: історія успіху Житомира

Нове шкільне харчування: історія успіху Житомира

Страви у дитсадках готують штатні працівники, а в школах діє аутсорсинг – так організоване шкільне харчування у...

27 January 2022

Vacancies by the HOVERLA USAID Project

Vacancies by the HOVERLA USAID Project

5 vacancies are available at the site of the HOVERLA USAID Programme.

27 January 2022