Козелецька територіальна громада
Icon budget Бюджет громади
Дані за: 1 квартал 2021 року
Excel
Середній показник по області
Середній показник по Україні
Доходи загального фонду на 1-го мешканця:
1243.8 грн
1325.36 грн
1145.13 грн
Видатки загального фонду на 1-го мешканця:
1895.0 грн
1832.8 грн
1750.82 грн
Капітальні видатки на 1-го мешканця:
2.2 грн
38.99 грн
74.89 грн
Рівень дотаційності бюджетів:
0.4 %
7.29 %
15.57 %
Співвідношення видатків на утримання апарату управління із сумою доходів загального фонду:
28.2 %
27.73 %
28.37 %
Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду:
85.2 %
80.51 %
82.54 %
Видатки на загальну середню освіту на 1-го учня:
7887.9 грн
10681.2 грн
9364.05 грн
Питома вага місцевих податків і зборів у доходах загального фонду
30.4 %
35.48 %
36.55 %
Показники надані експертами Програми «U-LEAD з Європою» та SKL International на підставі даних Міністерства фінансів, Державної казначейської служби, Державної статистичної служби, порталу openbudget.gov.ua

share

utc

Choose a region, community or village