Хирівська територіальна громада
Icon budget Бюджет громади
Станом на: 1 квартал 2021 року
Доходи загального фонду на 1-го мешканця:
423.0 грн
Видатки загального фонду на 1-го мешканця:
1323.8 грн
Капітальні видатки на 1-го мешканця:
52.7 грн
Рівень дотаційності бюджетів:
49.0 %
Співвідношення видатків на утримання апарату управління із сумою доходів загального фонду:
43.2 %
Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду:
93.9 %
Видатки на загальну середню освіту на 1-го учня:
8748.3 грн
Питома вага місцевих податків і зборів у доходах загального фонду
39.2 %
Показники надані експертами Програми «U-LEAD з Європою» та SKL International на підставі даних Міністерства фінансів, Державної казначейської служби, Державної статистичної служби, порталу openbudget.gov.ua

share

utc

Choose a region, community or village