Турківська територіальна громада
Icon budget Бюджет громади
Станом на: 1 квартал 2021 року
Доходи загального фонду на 1-го мешканця:
966.5 грн
Видатки загального фонду на 1-го мешканця:
1623.8 грн
Капітальні видатки на 1-го мешканця:
1.6 грн
Рівень дотаційності бюджетів:
18.0 %
Співвідношення видатків на утримання апарату управління із сумою доходів загального фонду:
19.3 %
Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду:
92.1 %
Видатки на загальну середню освіту на 1-го учня:
9536.2 грн
Питома вага місцевих податків і зборів у доходах загального фонду
12.2 %
Показники надані експертами Програми «U-LEAD з Європою» та SKL International на підставі даних Міністерства фінансів, Державної казначейської служби, Державної статистичної служби, порталу openbudget.gov.ua

share

utc

Choose a region, community or village