Новокалинівська територіальна громада
Icon budget Бюджет громади
Станом на: 1 квартал 2021 року
Доходи загального фонду на 1-го мешканця:
1130.1 грн
Видатки загального фонду на 1-го мешканця:
1638.3 грн
Капітальні видатки на 1-го мешканця:
55.4 грн
Рівень дотаційності бюджетів:
9.8 %
Співвідношення видатків на утримання апарату управління із сумою доходів загального фонду:
30.9 %
Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду:
82.3 %
Видатки на загальну середню освіту на 1-го учня:
7970.0 грн
Питома вага місцевих податків і зборів у доходах загального фонду
23.1 %
Показники надані експертами Програми «U-LEAD з Європою» та SKL International на підставі даних Міністерства фінансів, Державної казначейської служби, Державної статистичної служби, порталу openbudget.gov.ua

share

utc

Choose a region, community or village