Ямпільська територіальна громада
Icon budget Бюджет громади
Дані за: 1 квартал 2021 року
Excel
Середній показник по області
Середній показник по Україні
Доходи загального фонду на 1-го мешканця:
731.4 грн
966.42 грн
1145.13 грн
Видатки загального фонду на 1-го мешканця:
1391.9 грн
1592.86 грн
1750.82 грн
Капітальні видатки на 1-го мешканця:
42.4 грн
46.72 грн
74.89 грн
Рівень дотаційності бюджетів:
18.6 %
12.68 %
15.57 %
Співвідношення видатків на утримання апарату управління із сумою доходів загального фонду:
17.3 %
27.89 %
28.37 %
Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду:
86.5 %
86.26 %
82.54 %
Видатки на загальну середню освіту на 1-го учня:
8978.2 грн
8927.29 грн
9364.05 грн
Питома вага місцевих податків і зборів у доходах загального фонду
32.2 %
36.74 %
36.55 %
Показники надані експертами Програми «U-LEAD з Європою» та SKL International на підставі даних Міністерства фінансів, Державної казначейської служби, Державної статистичної служби, порталу openbudget.gov.ua

share

utc

Choose a region, community or village