03 June 2023
Logo slogan
11.02.2021
Неможливо надати відповідь, не маючи інформації про процеси, які відбуваються (реорганізація, ліквідація, зміна засновника, тощо).
15.02.2021
Фінансування ліквідаційнгої комісії повинно здійснюватися в межах коштів, передбачених на утримання установ, працівники яких входять до складу ліквідаційної комісії (додатково див. лист Мінсоцполіт...
13.02.2021
Включення районних рад (як юридичних осіб), що реорганізовуються до мережі головного розпорядника (тобто, сформованої районної ради) здійснюється на загальних підставах у відповідності до вимог Пор...
11.02.2021
Безпосередньо до РДА або іншого визначеного РДА-правонаступником підрозділу, створеного у форматі юридичної особи. У комісії має бути не менше 3-х осіб. Як правило, формують у складі 5-7 осіб.
11.02.2021
Ні, такі процедури взагалі не передбачені. Можна передати тільки майно та права на підприємство (цілісний майновий комплекс). Відділ, як структурний підрозід РДА, припиняється шляхом приєднання до ...
11.02.2021
Мало бути визначено у акті про початок реорганізації Вашого структурного підрозділу. Якщо це не зроблено, на разі голова РДА-правонаступника має видати розпорядження про забезпечення надання публіч...
13.02.2021
Чинним бюджетним законодавством не передбачено процедури зворотнього повернення залишків коштів на рахунок районного бюджету району, що ліквідовується. Перерахування коштів з одного місцевого бю...
10.02.2021
Відповідно до п.36) ч.1 ст. 2 Бюджетного кодексу місцевий фінансовий орган – установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції з складання прогнозів місцевих бюджетів, складання, ви...
08.02.2021
Цивільним та Господарським кодексами України, а також ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»
10.02.2021
Відповідно до п.62 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» залишки коштів (у тому числі боргові зобов’язання), що утворилися на кінець бюджетного пе...