Сесія ради

це сукупність пленарних засідань ради, а також засідань її постійних комісій.


Спроможна територіальна громада

громада, в якій місцеві джерела наповнення бюджету, інфраструктурні та кадрові ресурси є достатніми для вирішення органами місцевого самоврядування питань місцевого значення, передбачених законодавством, в інтересах жителів громади.


Спроможність громади здатність органів місцевого самоврядування якісно надавати усі необхідні населенню послуги, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства тощо. Спроможність визначається державою відповідно до наперед визначених критеріїв.


Староста

посадова особа місцевого самоврядування у селах, що входять до складу об’єднаної територіальної громади. Обирається на виборах, які оголошуються рішенням ради об’єднаної громади. Представляє інтереси жителів села чи декількох населених пунктів у виконавчих органах ради об’єднаної громади. Сприяє жителям у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування. Інші обов’язки старости визначає рада об’єднаної громади.


Статут об’єднаної територіальної громади

основний документ об’єднаної територіальної громади, прийнятий її представницьким органом з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування.


Субвенція об’єднаним громадам на розвиток інфраструктури

гарантована державою фінансова підтримка проектів розвитку інфраструктури об’єднаних громад. У 2016 році у Держбюджеті закладено 1 млрд. грн. Кошти субвенції розподілені між об’єднаними громадами за чіткою формулою, в залежності від кількості сільського населення і площі громади. У 2016 році субвенція розподілена між 159 об’єднаними громадами: від 957 тис. грн. для найменшої об’єднаної громади до 23,2 млн. грн. — для найбільшої. У 2017 році закладено 0,5 млрд. грн із загального фонду державного бюджету та 1 млрд. грн – із спеціального.


Субсидіарність

організація управління державою, за якої питання вирішуються на тому рівні, де це найбільш ефективно.


Сфера відповідальності сільського старости

представляти інтереси жителів села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради; сприяти жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування; брати участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села, селища; вносити пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного села, селища виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб; здійснювати інші обов’язки, визначені Положенням про старосту.