Бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет)

план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування самостійно розробляє, затверджує і виконує відповідний місцевий бюджет.


Бюджетне вирівнювання за доходами

система фінансового вирівнювання, яка стимулює громади (райони, міста обласного значення) та регіони заробляти більше. З бюджетів адмінтеродиниць, які мають індекс податкоспроможності понад 1,1, вилучаються 50% перевищення в розрахунку на мешканця. Ці вилучення спрямовуються в державний бюджет і служать загалом для надання дотації бюджетам тих адмінтеродиниць, в яких індекс податкоспроможності менше 0,9. Але при цьому такі адмінтеродиниці отримують за рахунок дотації лише 80% суми, якої не вистачає до досягнення рівня податкоспроможності 0,9 в розрахунку на мешканця. Тобто і заможні, і менш успішні адмінтеродиниці мають стимул заробляти більше.