Перспективний план формування територій громад

бачення державою ефективного територіального устрою на базовому рівні у межах відповідної області. Перспективний план розробляється з метою формування територіальних громад (за відповідними типами – сільські, селищні, міські), органи місцевого самоврядування яких спроможні виконувати всі функції, покладені на них законом. Перспективний план має охоплювати всю територію області.


Пленарне засідання ради

передбачений законодавством спосіб організації роботи ради протягом дня або тижня.


Повсюдність місцевого самоврядування

принцип, за яким місцеве самоврядування на всіх рівнях має здійснюватися по всій України, що означає відсутність територій, на які не поширюється юрисдикція органів місцевого самоврядування всіх рівнів. Вказаний принцип є частиною загального принципу повсюдності влади, який передбачає також повсюдність державної влади.


Податки, що сплачуються до місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад (у відсотках)

податкові надходження до місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад згідно зі змінами до Бюджетного кодексу України від 28.12.2014, що включають в себе:

1) 60% податку на доходи фізичних осіб;

2) 25% екологічного податку;

3) 5% акцизного податку з реалізації підакцизних товарів;

4) 100% єдиного податку;

5) 100% податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;

6) 100% податку на майно (нерухомість, земля, транспорт);

7) державне мито;

8) плату за надання адміністративних послуг , адміністративні штрафи та штрафні санкції;

9) збір за місця паркування транспортних засобів;

10) туристичний збір;

11) плату за ліцензії та сертифікати на певні види господарської діяльності;

12) надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та ін. майном, що перебуває в комунальній власності;

13) рентні плати за користування надрами (в т.ч. для видобування корисних копалин), за спеціальне використання води та водних об’ єктів, лісових ресурсів;

14) орендну плата за водні об’єкти, їх частини;

15) плату за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів (банківські депозити);

16) концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності;

17) 75% коштів відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

18) 50% грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та ін. діяльності;

19) 10% вартості питної води від суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів;

20) 1,5% коштів від використання (реалізації) частини виробленої продукції , що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або коштів на території громад, де знаходиться відповідна ділянка надр (газ, нафта);

21) 55% коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності;

22) плату за надання місцевих гарантій.


Постійні комісії ради

органи ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.


Представницький орган місцевого самоврядування

виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення.


Програма розвитку підприємництва

загальнодержавна програма створення сприятливих умов для провадження діяльності суб’єктами малого і середнього підприємництва, підтримки та розвитку такого підприємництва шляхом впровадження інноваційних технологій.