Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні

документ, схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України 1 квітня 2014 року (№ 333-р) і визначає напрямки, механізми і строки формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади для створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних громад.