Межі об’єднаної територіальної громади

зовнішні межі юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися.


Місцева ініціатива

право членів територіальної громади ініціювати розгляд у Раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.


Місцева політика

організація спільного життя осіб, що проживають у даному населеному пункті.


Місцеве самоврядування

право територіальної громади – жителів міста, селища, села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл – самостійно вирішувати питання місцевого значення у межах Конституції і законів України. Це поняття стосується не тільки базового рівня, але й субрегіонального (райони) та регіонального (області, АРК).


Місцевий референдум

форма вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення. Регулюється Законом «Про всеукраїнський та місцеві референдуми».