Фінанси
10.03.2021
Залишки коштів, що утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках районних бюджетів ліквідованих районів, перераховуються до районного бюджету новоутвореного району та бюджетів територіальних ...
10.03.2021
Відповідно до п.6-2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» залишки коштів (у тому числі боргові зобов’язання), що утворилися на кінець бюджетного п...
10.03.2021
Інформація про зміну засновника оновлюється в контролюючих органах на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора, у визначеному Законом порядку. Детальніше за посиланням http://kyiv....
25.02.2021
Так, інша громада може включити ДЮСШ «Колос» (приватна власність) до мережі розпорядників бюджетних коштів місцевого бюджету як одержувача бюджетних коштів. Формування мережі розпорядниками коштів ...
25.02.2021
Так, може.   Відповідно до Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017  № 793 виконавчим органа...
25.02.2021
Ні,  не можливо. Повноваження, основні засади діяльності, фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій визначені Законом України «Про місцеві дер...
22.02.2021
Відповідно до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою КМУ від 26.01.2011 № 59 бухгалтерська служба утворюється як самостійний структурний підрозділ ...
15.02.2021
Тільки як місцевого кооперативного банку. В усіх інших випадках банки утворюються як акціонерні товариства (див. ЗУ «Про банки та банківську діяльність», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14...
15.02.2021
Відповідно до п.6.2. Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом МФУ від 22.06.2012 № 758 право першого підп...
15.02.2021
Законом 1009 визначено, що залишки коштів, які утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках бюджетів розформованих територіальних громад, перераховуються одночасно до бюджету сформованої тер...
13.02.2021
Включення районних рад (як юридичних осіб), що реорганізовуються до мережі головного розпорядника (тобто, сформованої районної ради) здійснюється на загальних підставах у відповідності до вимог Пор...
13.02.2021
Чинним бюджетним законодавством не передбачено процедури зворотнього повернення залишків коштів на рахунок районного бюджету району, що ліквідовується. Перерахування коштів з одного місцевого бю...
10.02.2021
Відповідно до п.62 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» залишки коштів (у тому числі боргові зобов’язання), що утворилися на кінець бюджетного пе...
10.02.2021
Перш за все доцільно зазначати який саме проект. Фінансове забезпечення благоустрою населених пунктів визначено статтею 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів». Фінансування зах...
01.02.2021
Детальне роз’яснення щодо небюджетної заборгованості надано листом Державного казначейства України від 06.08.2004 № 07-06/1576-6757 (ознайомитися з листом можна за посиланням: https://zakon.rada.go...
01.02.2021
Тендер не потрібний, правонаступник має внести уточнення у предмает договору та замінити сторони договору на належні. Додаткова угода реєструється у системі у звичайному порядку, щоб Казначейство ї...
28.01.2021
Так, місцева рада може прийняти рішення щодо направлення вивільнених коштів на розвиток громади. Для цього, згідно з ст.78 п.8 Бюджетного кодексу, слід підготувати відповідне обгрунтування для внес...
28.01.2021
Відповідно до п.62 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» залишки коштів, що утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках районних бюджетів ...
28.01.2021
Відповідно до ст.43 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу» фінансове забезпечення заходів, пов'язаних з організацією військової служби і виконанням військового обов'язку, здійснюється за ...
28.01.2021
Процедура, правові та організаційні засади, умови та порядок нарахування і сплати ЄСВ регламентовано Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне стра...
28.01.2021
У Державному бюджеті України Міністерству фінансів за загальнодержавними видатками передбачено 1 126, млн грн для окремих видатків районних державних адміністрацій, пов’язаних з ліквідацією районів...
28.01.2021
1) Створення місцевого фінансового органу є можливим, але, при цьому, визначення його головним розпорядником коштів можливе лише рішенням (проектом рішення) про місцевий бюджет. 2) Відповідно до...
28.01.2021
Статтею 101 Бюджетного кодексу закріплено право місцевих рад передбачати у відповідних бюджетах міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами, в тому числі інші субвенції. Надання таких субвенцій ...
28.01.2021
Залишки коштів перераховуються в перші робочі дні нового бюджетного періоду і вважаються залишками коштів бюджету сформованої територіальної громади на початок бюджетного періоду. Розподіл вільного...
27.01.2021
Відповідно до п.38 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, якщо 25.10.2020 не було проведено вибрів до громад, то функції із складання проекту бюджету сформованої територіаль...
22.01.2021
Відшкодування витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян з селищного бюджету здійснюється головним розпорядником коштів, який визначається рішенням про селищний бюджет.
22.01.2021
Відповідно до п.62 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» залишки коштів, що утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках районних бюджетів ...
22.01.2021
Проведення операцій з перерахування коштів на здійснення видатків регламентовано Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженим наказом Мінфіну 23.08.2012  № 938. Відповідно...
22.01.2021
Питання щодо фінансування видатків для працівників реогранізованих рад можна врегулювати шляхом включення районних рад, що реорганізовуються, до мережі головного розпорядника коштів, яким визначити...
22.01.2021
Фінансовий орган повинен бути сформований як окрема юридична особа. Фінансовий орган, як і інші виконавчі органи ради, є її структурним підрозділом. Роз’яснення Мінфіну щодо створення місцевого ...
19.01.2021
Згідно з розділом VI Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.06.201...
20.01.2021
Код КПКВ визначається згідно з Структурою Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (КПК 3710160).
23.12.2020
6-ти місячна виплата, передбачена ст. 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», здійснюється за умови: неможливості працевлаштування на попередньому місці роботи (якщо перед обра...
21.12.2020
Змінювати рішення ради може тільки рада. У вашому випадку – рада-правонаступник. Згідно з пп. 15-16 п. 6-1 Розділу 5 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»: «15) бюджети розформованих територ...

Поділитися