Переглядів: 726

Наш район ліквідовано, територія всього району включена до складу новоутвореного району. Реорганізація районної ради ліквідованого району шляхом приєднання до районної ради, розміщеної в адміністративному центрі новоутвореного району (Білоцерківського). Відділи райдержадміністрації та установи створені райдержадміністрацією перебувають в стадії ліквідації (відділ культури, відділ освіти, територіальний центр, центр дітей , сім"ї та молоді). Проте на реєстраційних рахунках відділів та установ, що ліквідуються рахуються залишки коштів спеціального фонду (власні надходження бюджетних установ- платні послуги , та інші джерела власних надходжень). В сформованій громаді створено нові відділи освіти та культури а також КЗ територіальний центр,які у 2021 році фінансуються з бюджету громади. Яким чином можливе перерахування коштів спеціального фонду (власних надходжень до новостворених відділів та територіального центру) так як залишки які утворились на 01.01.2021 році це цільові кошти - батьківська плата за навчання учнів у школі мистецтв ,які використовуються на оплату праці педагогу, що утримується за рахунок батьківської плати, плата за утримання людей похилого віку в стаціонарному відділенні при територіальному центрі, що перераховувалась із пенсій , батьківська плата за харчування дітей дошкільного віку в школах дитсадках.

Відповідно до п.62 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» залишки коштів (у тому числі боргові зобов’язання), що утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках районних бюджетів ліквідованих районів, перераховуються одночасно до районного бюджету новоутвореного району, бюджету територіальної громади з урахуванням цільового призначення таких коштів, особливостей розподілу нерухомого майна на підставі платіжних доручень за підписом голови районної ради новоутвореного району або голови комісії з реорганізації районної ради, що припиняється, або керівника місцевого фінансового органу, утвореного до утворення та ліквідації районів.

Відповідно до частини 4 статті 13 Бюджетного кодексу України (далі — Кодекс) власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету.

Власні надходження бюджетних установ поділяються на дві групи, які своєю чергою діляться на підгрупи.

Напрями використання власних надходжень бюджетних установ за групами і підгорупами визначено частиною 4 ст.13 Кодексу.

При цьому, якщо фактичні обсяги власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків відповідних бюджетних коштів на початок року перевищують відповідні витрати, затверджені рішенням про місцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких надпланових обсягів у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв.

Якщо такої заборгованості немає, розпорядник бюджетних коштів спрямовує 50 відсотків коштів на заходи, що здійснюються за рахунок відповідних надходжень, і 50 відсотків коштів - на заходи, необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою.

У такому разі розпорядник бюджетних коштів здійснює перерозподіл обсягів узятих бюджетних зобов'язань за загальним фондом бюджету для проведення видатків за цими зобов'язаннями із спеціального фонду бюджету.

 

Щодо здійснення операцій за рахунок власних надходжень бюджетних установ

У складанні та затвердженні проектів кошторисів залишки коштів за цими надходженнями не плануються.

Обсяги власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, за умови забезпечення ресурсами заходів з виконання основних функцій бюджетних установ розпорядники бюджетних коштів перераховують вищим та підвідомчим установам і організаціям у разі, якщо їм такі повноваження надано відповідними нормативно-правовими актами.

Перерахування таких коштів здійснюється на підставі платіжних доручень, наданих власниками рахунків, лише в межах одного коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів або коду ТПКВКМБ і однієї групи власних надходжень.

Перерахування бюджетних коштів, отриманих у поточному році, розпорядниками бюджетних коштів вищим та/або підвідомчим установам відображається відповідно як зменшення доходів, а отримання розпорядниками бюджетних коштів відповідно як збільшення доходів.

У разі перерахування бюджетних коштів, що обліковувались як залишки власних надходжень на початок року, зазначені операції відображаються як зменшення та збільшення залишків.

Власні надходження розпорядників бюджетних коштів зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в органах Казначейства.

Поділитися: