Переглядів: 622

Відповідно до Закону України №1009 залишки коштів (у тому числі боргові зобов’язання), що утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках районних бюджетів ліквідованих районів, перераховуються одночасно до районного бюджету новоутвореного району, бюджету територіальної громади з урахуванням цільового призначення таких коштів, особливостей розподілу нерухомого майна на підставі платіжних доручень за підписом голови районної ради новоутвореного району або голови комісії з реорганізації районної ради, що припиняється, або керівника місцевого фінансового органу, утвореного до утворення та ліквідації районів. Керівник фінансового органу ліквідованого району перерахував кошти в повному обсязхі до бюджету ОТГ, до районного бюджету кошти не надходять, проте є потреба у виплаті заробітної плати працівникам районної ради, що ліквідовуються. Чи можливе повернення коштів вільного залишку на казначейський рахунок та подальше перерахування на рахунок новоствореної районної ради. Який механізм розподілу вільного залишку та де він має відображатися.

  1. Чинним бюджетним законодавством не передбачено процедури зворотнього повернення залишків коштів на рахунок районного бюджету району, що ліквідовується. Перерахування коштів з одного місцевого бюджету іншому можливе у вигляді міжбюджетних трансфертів з урахуванням вимог статей 93 та 101 Бюджетного кодексу.
  2. Відповідно до вимог статті 14 Бюджетного кодексу вільні залишки коштів місцевого бюджету використовуються на здійснення витрат бюджету шляхом внесення змін до рішення про відповідний місцевий бюджет (у даному випадку шляхом внесення змін до рішення про відповідний місцевий бюджет на 2021 рік)

Поділитися: