21.12.2020
Порядок реорганізації структурних підрозділів РДА, що припиняються, а також порядок публічно-владного правонаступництва щодо РДА, які будуть припинятися внаслідок реорганізації, обумовленої змінами...
21.12.2020
Повноваження тимчасової президії районної ради визначені ч. 3 ст. 36, пп. 10 п. 6-2 Розділу 5 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні».
21.12.2020
Повністю законно відповідно з пп. 10 п. 6-2 розділу 5 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні». Реєструється створення нової юридичної особи шляхом злиття трьох існуючих, потім здійснюється їхня р...
21.12.2020
Рішення про утворення та ліквідацію районів набуло чинності 19.07.2020 р. (на наступний день після першої офіційної публікації Постанови ВРУ від 17.07.2020 р. № 809-ІХ «Про утворення та ліквідацію ...
21.12.2020
Ця робота не є додатковою трудовою діяльністю і не має оплачуватись додатково – такого права не передбачено, тобто це не суміщення чи сумісництво, а виконання повноважень, які виникають на підставі...
17.12.2020
Працівники виконавчих апаратів районних рад ліквідованих районів продовжують працювати на своїх посадах та виконувати свої посадові обов’язки до завершення 2-місячного строку попередження про насту...