Переглядів: 554

На питання, "Хто повинен входити в комісію по реорганізаціїї ліквідованої районної ради" вами надано відповідь, що "Законодавством це не врегламентовано. Очолити її у випадку з районними радами доцільно новообраному голові районної ради – це спростить питання з управління справами на період реорганізації." Однак, ця доцільність порушує вимоги ч.3 ст.55 ЗУ "Про місцеве самоврядування", адже, "Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації)."Згідно з ч.5 ст.104 ЦКУ, юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.Тобто, доки до ЄДРПОУ не внесено запис про припинення юрособи, її цивільна правосуб,ектність не припиняеться і по суті, голова новоутвореної районної ради буде виконувати роботу з реорганізації іншої юридичної особи на громадських засадах, що суперечить Закону.Прошу надати розяснення з означеного питання.

Ця робота не є додатковою трудовою діяльністю і не має оплачуватись додатково – такого права не передбачено, тобто це не суміщення чи сумісництво, а виконання повноважень, які виникають на підставі Закону (особливості реорганізації для даного випадку).

Поділитися: