Юрконсультація
03.03.2021
Так, будь-яка сторона по справі має право подати заяву до суду про заміну відповідача (позивача, третьої особи) у порядку правонаступництва. Ми детально розглядати такі випадкі на форумі, вказуючи,...
10.02.2021
До регіональних представництв Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/regionalni-predstavnicztva-upovnovazhenogo/
27.01.2021
На кого будуть покладені функції в порядку самопредставництва – вирішує рада шляхом видання відповідного акту. Голова комісії з реорганізації навряд чи зможе ефективно виконувати ці функції. Також ...
19.01.2021
Передбачено абз. 1 ч. 2 ст. 45 ЗУ «Про запобігання корупції» - за період, що не охоплений попередніми деклараціями (скоріше за все, будете подавати 2 – за 2020 рік та за період з 01.01.2021 р. до д...
14.01.2021
Для прийняття не потрібно. Якщо мається на увазі переведення – у тексті наказу зазначається, що працівник приймається на роботу по переведенню та вказується назва підприємства, установи, організ...
14.01.2021
Переводити Вас до ради-правонаступника не було потреби, тим більше без Вашої письмової згоди цього робити не можна.
14.01.2021
Так, має право. Тільки не про скорочення терміну попередження, а про звільнення до закінчення терміну попередження про наступне вивільнення. Це загальне трудове право працівника звільнитися у бу...
14.01.2021
Див. Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях https://zakon.rada.gov.ua...
14.01.2021
Ранг державного службовця зберігається для цілей державної служби. При прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування посадовим особам місцевого самоврядування присвоюється ранг у межах в...
21.12.2020
За даними бухгалтерського обліку ради, що припиняється, підтвердженими під час інвентаризації на підставі передавального акту. При цьому у передавальному акті слід зробити відмітку, що технічні та ...
21.12.2020
Ні, Закон № 1009 встановлює особливості процесів реорганізацій, і ці приписи погоджено з профільними підрозділами Мінфіну та ДКС України. Тому особа, яка забезпечує управління справами особи, що пр...
15.12.2020
Не просто має право, а зобов’язана. Оскільки надання такої адміністративної послуги регламентоване законом, і така інформація на рівні посадової особи ОМС може бути надана тільки у прямо передбачен...
15.12.2020
Комісія з реорганізації. Однак, у випадку із районними радами саме ця комісія буде займатися управлінням справами районних рад, що припиняються шляхом приєднання до «центральної садиби» як юридични...
14.12.2020
Ні, якщо Ви на разі не уточнюєте назву Вашої ради або у Вас вона не змінилася. Однак, це треба зробити щодо рад та виконавчих комітетів (утворених у форматі юридичної особи), які будуть припинятися...
14.12.2020
На жаль, чинне законодавство не передбачає заходів реагування щодо порушення депутатами місцевої ради своїх обов’язків, а також приписів Конституції та законів України. Застосування заходів відклик...
14.12.2020
Новобрана рада може прийняти рішення про те, що її рішення про встановлення ставок орендної плати поширюється на всю територію укрупненої територіальної громади. Однак, це рішення потрібно приймати...
14.12.2020
На жаль, чинне законодавство не передбачає заходів реагування щодо порушення депутатами місцевої ради своїх обов’язків, а також приписів Конституції та законів України. Застосування заходів відклик...
14.12.2020
Ні, якщо Ви на разі не уточнюєте назву Вашої ради або у Вас вона не змінилася. Однак, це треба зробити щодо рад та виконавчих комітетів (утворених у форматі юридичної особи), які будуть припинятися...
14.12.2020
Ні, якщо це прямо передбачено законом рада громади не може прийняти таке рішення, оскільки закон не надає раді дискреції з цих питань (можливості прийняти рішення за своїм вибором). У разі протипра...
14.12.2020
Так, ст. 59-1 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» надає йому таку можливість. Особливо добре, якщо профільна депутатська комісія погодить це до голосування. Водночас, правозастосовча практика...
14.12.2020
Відповідно до ч. 2 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» перша сесія новообраної сільської, селищної, міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не...
14.12.2020
Ні, так як на даний час в Україні відсутній закон про місцеві референдуми. Таке положення реглманету буде суперечити чинному законодавству.
09.12.2020
Ви можете звернутися для отримання допомоги у Центр безоплатної правової допомоги, розташованій на Вашій території. Інформацію про контакти місцевих центрів у Вашому регіоні Ви можете знайти тут: h...
09.12.2020
Зверніться до Вашої ради, будь ласка, вони підкажуть, до юрисдикції якого старости у Вашій громаді віднесені відповідні питання і чи взагалі цим має займатися староста, бо закон таких обов’язків ст...
14.12.2020
Порядок проведення відповідних перевірок, а також перелік органів, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст.1 Закону України “Про очищ...

Поділитися