10.02.2021
До регіональних представництв Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/regionalni-predstavnicztva-upovnovazhenogo/
11.02.2021
Ваш Регламент мав би містити відповіді на ці питання. Якщо цього не зроблено, то тут вже або треба на найближчому засіданні окремо розглянути питання про впорядкування нумерації сесій ради та визна...
11.02.2021
Ця вимога є незаконною та грубо порушує встановлені законодавством права дитини на освіту та відповідні державні гарантії щодо реалізації цього права. А отже, надання таких довідок законом не перед...
09.02.2021
Повноваження сільського, селищного, міського голови щодо прийняття на службу в ОМС посадових осіб місцевого самоврядування визначаються ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самовря...
08.02.2021
В органах місцевого самоврядування не передбачено посад державних службовці, у органах місцевого самоврядування є посадові особи місцевого самоврядування та інші працівники, які працюють за звичайн...
10.02.2021
Організація харчування дітей у навчальних закладах  регламентована Законом України «Про повну загальну середню освіту» (п. 7 статті 20), Законом України «Про освіту» (статя 56), Законом України «Пр...
10.02.2021
Перш за все доцільно зазначати який саме проект. Фінансове забезпечення благоустрою населених пунктів визначено статтею 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів». Фінансування зах...
08.02.2021
Може. Спеціальна «юстиційна» перевірка, передбачена для державних реєстраторів, при цьому не проводиться.