Переглядів: 4265

Чи враховує реформа регіональні особливості?

Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади дала поштовх до формування дієздатного найбільш наближеного до громадянина інституту влади – місцевого самоврядування.

Це комплексна та багатогранна реформа, яка впливає на якісні зміни в усіх сферах життя громадян. У процесі її реалізації здобули ресурс, фінанси, повноваження – значний інструментарій і можливості для забезпечення повноцінного розвитку громад, регіонів та країни в цілому.

Важливо, що реформа місцевого самоврядування йде в узгодженні з реформою регіональної політики. Завданням державної регіональної політики є підтримка стратегічних для регіонів проектів. Треба «підтягнути» регіони, які відчувають більш гострі економічні труднощі. Саме створення повноцінного місцевого самоврядування, яке може діяти – це передумова розвитку регіонів якраз з врахуванням їх особливостей.

Крім того, у Законі "Про добровільне об’єднання територіальних громад" сказано, що умовою для об’єднання є врахування історичних, природних, етнічних, культурних та інших чинників, що впливають на стійкість новоутвореної об’єднаної громади.

Поділитися: