Староста: експерти порадили з чого він має починати свою діяльність

Дії новообраного старости громади повинні продемонструвати його професійність, впевненість, стратегічне бачення та активну державницьку позицію щодо розвитку села, націленість на застосування сучасних стандартів, методів та інструментів розвитку території. Він має запропонувати такі заходи для жителів села, щоб кожен міг зробити внесок у спільну справу, відчути свою причетність до питань становлення та розвитку громади. Це стане для жителів громади поштовхом до спільного переосмислення місії і пріоритетів громади як спільноти жителів і зорієнтує їх на ефективну співпрацю та досягнення поставлених цілей.

Таких висновків дійшли учасники конференції «Староста: лідер, адміністратор, представник інтересів територіальної спільноти», яку організував Дніпропетровський офіс реформ спільно з ДРІДУ НАДУ, обласною державною адміністрацією та обласною радою за підтримки Швейцарсько-українського проекту DESPRO.

Експерти офісу реформ надали рекомендації щодо перших дій новообраного старости громади:

1) після проведення виборів, необхідно зустрітися з головою громади для обговорення заходів щодо соціально-економічного розвитку території та реалізації рішень, спрямованих на розв’язання проблем села;

2) для того, щоб врахувати запити жителів в плані соціально-економічного розвитку громади, необхідно провести робочі зустрічі із керівниками усіх бюджетних закладів, установ та організацій щодо пріоритетних питань розвитку населених пунктів громади; переконатися у здатності активу території відстоювати та реалізувати заходи, вносити реалістичні пропозицій до плану соціально-економічного розвитку громади на предмет включення питань, порушених при зустрічах;

3) ознайомитись з основними нормативно-правовими ( положення про старосту громади, регламент, статут тощо) програмними документами громади, а також тими, що визначають діяльність виконкому у відповідних сферах ( освіта, охорона здоров’я, соціальний захист населення тощо) з метою визначення ролі старости у виконанні завдань виконавчого комітету громади;

4) ознайомитись з інформаційно-аналітичними та звітними матеріалами щодо стану справ в громаді (виконання програми соціально-економічного розвитку та стратегічного плану діяльності; виконання паспортів бюджетних програм; фактичної наявності та стану майна згідно з останнім актом інвентаризації; матеріали ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності; матеріалами нарад щодо розвитку громади тощо);

5) ознайомитись з юридичним статусом та станом приміщень на підпорядкованій території, особливо приміщення, де має працювати староста ( договір оренди, якщо приміщення не знаходиться у власності органу влади;план-схема приміщень; наявна інфраструктура (транспорт, комунікації, охорона приміщень, пожежна безпека, умови для роботи персоналу тощо);

6) провести, за можливості, загальні збори села чи селища, узагальнити запити жителів для формування плану дій старости громади на поточний рік та на перспективу скликання ради;

7) ініціювати підготовку рішень ( розпоряджень) голови громади, які регламентують роботу старости ( про вступ на посаду старости; про прийняття присяги посадової особи місцевого самоврядування, про затвердження посадової інструкції; про делегування повноважень ( у разі потреби), про внесення змін до положення про старосту ( у разі потреби), про утворення (у разі потреби) громадської ради розвитку села, селища;

8) ознайомитися з пріоритетами у сфері управління розвитком території громади та структурою виконавчого комітету (які структурні підрозділи створені, які підприємства, установи та організації належать до сфери управління виконкому та функціонують на території села,селища);

9) проаналізувати розроблені виконкомом проекти організаційно-правових актів на предмет розвитку території та визначити необхідність внесення змін щодо місцевого розвитку у сфері повноважень виконкому ради громади;

10) для опрацювання складних стратегічних питань розвитку території провести відповідно консультаційну роботу з депутатами ради та ініціювати перед головою ради громади доцільність утворення робочих груп щодо узгодження плану дій старости громади із залученням депутатського корпусу та працівників виконкому (участь депутатів та працівників виконкому у робочих групах щодо опрацювання плану дій старости є можливістю підвищити професійний рівень, налагодити координацію дій, дізнатися про кращі приклади щодо розв’язання аналогічних проблем. І найголовніше — пропозиції будуть якісними та враховуватимуть думку різних заінтересованих сторін та суспільних груп);

11) залучити заінтересовані сторони, у тому числі громадськість, до процесу підготовки плану дій старости шляхом організації різноманітних консультацій ( мета — розуміння намірів старости громади і формування суспільної довіри до роботи старости, врахування при підготовці рішень інтересів різних суспільних груп);

12) передбачити у плані роботи старости консультації з громадськістю - для успішних консультацій з громадськістю слід розробити план проведення консультацій з конкретними термінами та відповідальними за змістовну та організаційну підготовку цих заходів, який може бути розділом згаданої річної Програми діяльності старости; розмістити інформацію на офіційному веб-сайті громади; у випадку відсутності веб-сайту – ініціювати його розробку; визначити спільно з головою громади теми для обговорення; визначити цілі консультацій; визначити основні групи інтересів; підготувати консультаційні документи; протягом усього періоду проведення консультацій підтримувати контакти із ЗМІ;

13) вивчити та використовувати кращі практики Європейського Союзу для успішного розв’язання проблем у сфері місцевого розвитку , а також вітчизняний досвід та кращі практики роботи старост громад;

14) для максимально швидкого і ефективного початку роботи старости доцільно невідкладно розробити Програму діяльності старости громади на поточний рік та затвердити його на засіданні виконкому з відповідним розглядом на сесії ради громади;

15) спланувати та оприлюднити графік роботи старости, виходячи з графіку проведення
засідань виконкому та сесій ради громади; особисто брати участь у засіданнях; активно використовувати право внесення пропозицій щодо реалізації плану соціально-економічного розвитку громади та підпорядкованих населених пунктів;

16) забезпечувати належну організацію виконання рішень ради та розпоряджень голови виконавчого комітету з дотримання встановлених строків виконання відповідних завдань;

17) уникати будь-яких дій, які можуть бути розцінені як використання службового становища у власних інтересах або можуть негативно вплинути на репутацію старости як керівника;

18) регулярно організовувати заходи, спрямовані на формування знань, морально-психологічних установок щодо неприпустимості вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних із управлінською діяльністю;

19) забезпечити прозорість у діяльності старости громади, запровадивши або удосконаливши процедури:оприлюднення проектів нормативно-правових актів, прийнятих нормативно-правових актів та правових актів індивідуального характеру; вільного доступу громадян до публічної інформації; розгляду звернень громадян до органу місцевого самоврядування громади;

20) забезпечити проведення моніторингу коментарів у ЗМІ, в тому числі електронних, щодо діяльності виконкому громади, членом якого є староста,а також вироблення на цій основі пропозицій щодо покращення іміджу виконавчого комітету громади. У разі необхідності ініціювати розроблення необхідних програмно-планових документів, що стосуються сфери управління органу влади, або внесення змін до них. Відповідно до чинних програмно-планових документів та тих, що стосуються сфери управління громади, визначати пріоритети діяльності органу на наступний рік;

21) дотримуватися чіткого виконання затвердженої Програми діяльності старости та щоквартально звітувати про стан її виконання; щороку проводити громадські слухання щодо результатів виконання Програми діяльності старости та спільно з громадськістю та виконавчим комітетом формувати пріоритети роботи на наступний рік.

Розвиток громади — це динамічний процес, який дає змогу використати можливості, що їх постійно привносять нові виклики сучасності. Це збалансоване поєднання точно визначених функцій, оптимальної структури роботи для їх реалізації, чітких стандартів і процедур діяльності та здатності їх реалізувати, що вимагає відповідного професійного рівня старости як посадової особи місцевого самоврядування.

Одна з основних засад при цьому, про яку так багато говориться і щодо якої так мало реальних зрушень — сприймати жителів громади як основний капіталі найвищу цінність, як той ресурс громади, без належного мотивування і розвитку якого жодні сучасні технології та інструменти не принесуть бажаного результату.

Керувати за справді сучасними стандартами означає поєднати сотні й тисячі порад і рекомендацій фахівців, власний досвід та досвід успішних країн світу в одну єдину систему, пов’язати їх цілями, строками і ресурсами. Непросто, проте вкрай необхідно старості пов’язати стратегічне планування розвитку громади і бюджет, адже це основа у досягненні поставлених цілей, а також зуміти раціонально використати ініціативу жителів як механізм реалізації владних повноважень.

Світ змінюється, вимагаючи більшої дієвості від органів влади, водночас їх більшої прозорості та підзвітності суспільству. Наскрізної уваги потребує налагодження ефективних комунікацій — зовнішніх, які визначають відкритість громади, та внутрішніх, які є запорукою достатньої поінформованості людей та сприятливого соціально-психологічного клімату в населених пунктах.

Необхідно навчитися говорити зрозумілою мовою з кожним, доносити свої думки та здобувати підтримку — це те, без чого неможливо уявити сьогодні ефективне управління місцевим розвитком.

Шлях до ефективної моделі розвитку села чи селища, громади в цілому, лежить через кардинальне переосмислення повноважень і відповідальності старости у цьому процесі. Треба розуміти, що успішна робота старости залежить не стільки від додержання формальних інструкцій та володіння академічними знаннями, скільки від наявності стратегічного бачення у нього як лідера громади шляхів розвитку території, дипломатичної гнучкості у пошуку розв’язання складних завдань, відкритості до змін та готовності щоденно навчатися.

Одне безсумнівно — без рішучої модернізації механізму управління територією, без впровадження кардинальних болісних і вкрай непопулярних, але конче необхідних реформ, громада не зможе стати справді спроможною.

Статтю "Староста – герой нового часу" читайте ТУТ

Інфографіка ХТО ТАКИЙ СТАРОСТА є ТУТ 

 

12.05.2016 - 13:23 | Переглядів: 8632
 Староста: експерти порадили з чого він має починати свою діяльність

Теги:

староста DESPRO

Область:

Дніпропетровська область

Джерело:

Дніпропетровський офіс реформ

Поділитися новиною:

Коментарі:

Щоб додати коментар, будь ласка зареєструйтесь або увійдіть
Читайте також:

24 червня 2021

В Степанецькій громаді Черкаської області створено систему надання адмінпослуг

В Степанецькій громаді Черкаської області...

23 червня 2021 року в Степанецькій громаді відбулося відкриття належного ЦНАП, створеного за підтримки Програми ЄС...

24 червня 2021

«Це про довіру до громад і відповідає процесу децентралізації, - народний депутат пояснив майбутні механізми формування мережі ліцеїв

«Це про довіру до громад і відповідає процесу...

Комітет з питань освіти та науки на своєму засіданні рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні законопроект...

24 червня 2021

24 червня 2021

Людина, громада, здорове довкілля як компоненти сталого розвитку території

Людина, громада, здорове довкілля як компоненти...

Третій на часі промоційно-навчальний захід у формі відеоконференції 17 червня цього року організатори (а це,...

24 червня 2021

Місцева громада як опора для підтримки промисловості

Місцева громада як опора для підтримки...

Владімір Пребіліч, мер громади Кочев’є, професор факультету соціальних наук Люблянського університету, Республіка...