Прийняття одноосібних рішень сільськими, селищними та міськими головами в умовах воєнного стану

Автори: правова група Офісу підтримки реформи з децентралізації Мінрегіону


20 травня 2022 року набув чинності Закон України від 12.05.2022 р. №2259-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» (далі – Закон №2259), яким, серед іншого, уточнено окремі питання здійснення місцевого самоврядування в умовах воєнного стану.

 

Спрощення порядку підготовки та оприлюднення актів ОМС

Згідно з новою ч. 10 Закону України від 12.05.2015 р. №389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» (далі – Закон № 389), у період дії воєнного стану акти органів місцевого самоврядування готуються та публікуються із наступними особливостями:

  1. Усі проекти актів ОМС, а також їх посадових осіб не потребують оприлюднення, у т.ч. проекти актів щодо переліків та умов отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення  (п. 3 ч. 1, ч. 4 ст. 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації")
  2. Не застосовується Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Тобто, щонайменше рішення про місцеві податки та збори на 2023 рік ради можуть приймати виключно з урахуванням приписів податкового законодавства, без проведення аналізу регуляторного впливу та погодження проектів з регуляторною службою.
  3. Не застосовується Закон України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання". Тобто у цей період ОМС не ведуть моніторинг місцевих ресурсів, які можуть визначатися як державна допомога суб’єктам господарювання, можуть не дотримуватися відповідних процедур на захист конкуренції приватного сектора з комунальним та не подають до АМКУ ніяких звітів.

 

Прийняття сільським, селищним, міським головою одноосібних рішень

Закон №2259 доповнив ст. 9 Закону №389 новими частинами, які дозволяють сільському, селищному, міському голові (далі – мер) одноосібно приймати ряд рішень.

Зокрема, мер громади, на території якої не ведуться бойові дії та не прийнято рішення про утворення військової адміністрації населених пунктів, згідно з ч. 4 ст. 9 Закону №389, може прийняти рішення щодо:

  1. звільнення земельних ділянок комунальної власності від незаконно розміщених тимчасових споруд, у тому числі тих, що були встановлені, але не введені в експлуатацію у встановленому законодавством порядку;
  2. обстеження будівель і споруд, пошкоджених внаслідок бойових дій. Обстеження будівель і споруд, пошкоджених внаслідок бойових дій, здійснюється відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
  3. демонтажу будівель і споруд, які за результатами обстеження, визначеного п. 2 цієї частини, визнані аварійно небезпечними і такими, що становлять загрозу життю людей (крім об’єктів оборонного і спеціального призначення, об’єктів культурної спадщини та об’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»).

 

Важливо!

Про ці три типи перелічених рішень мер зобов’язаний інформувати начальника відповідної обласної військової адміністрації (далі – ОВА) протягом 24 годин (абз. 1 ч. 4 ст. 9 Закону № 389).

 

Закон №2259 дозволив мерам приймати ще низку одноосібних рішень, направлених на ефективне та швидке реагування на виклики, обумовлені війною. Так, нова редакція ч. 5 ст. 9 Закону №389 наділяє мерів правом одноосібно приймати рішення щодо:

  1. передачі коштів з відповідного місцевого бюджету на потреби Збройних Сил України та/або для забезпечення заходів правового режиму воєнного стану;
  2. створення установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення на посади і звільнення з посад керівників таких установ, залучення фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги
  3. боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями
  4. поводження з небезпечними відходами

Рішення з перелічених питань оформлюються відповідно до ч. 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у формі розпоряджень. Згідно з ч. 7 ст. 9 Закону №389 такі розпорядження набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо у самому рішенні не встановлено пізніший термін набрання ним чинності. Такі рішення невідкладно доводяться до відома жителів відповідної територіальної громади.

На виконання цих виняткових одноосібних повноважень мер згідно з ч. 8 ст. 9 Закону №389 може також самостійно укладати необхідні договори, але на строк, що не перевищує 1 рік з дня припинення чи скасування воєнного стану. Такі договори не потребують погодження з радою, навіть якщо у звичайному, позавоєнному, житті їх затвердження належало до виключної компетенції ради. Якщо на виконання цих повноважень укладається договір, який перевищить 1 рік, сільська, селищна, міська рада протягом 30 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану приймає рішення про затвердження таких договорів та строк їх дії.

 

Важливо!

Рішення, передбачені ч. 4-5 ст. 9 Закону № 389 мер приймає виключно для здійснення заходів правового режиму воєнного стану.

Частина 1 ст. 8 Закону № 389 не наділяє органи місцевого самоврядування самостійно реалізовувати заходи правового режиму воєнного стану. Тому у одноосібному акті (розпорядженні) мера, прийнятому на виконання ч. 4-5 ст. 9 Закону № 389, має міститися посилання на те, на забезпечення якого саме з 24-х заходів правового режиму воєнного стану, визначених Законом № 389, видається розпорядження та хто у цілому (військове командування чи військова адміністрація) відповідає за виконання цього заходу.

Наприклад, у разі визначення військовим командуванням чи відповідною військовою адміністрацією необхідності встановити оборонні споруди біля стратегічно важливих об’єктів, розташованих на території територіальної громади, або необхідності евакуації населення чи розміщення евакуйованого населення на відповідній території, мер може самостійно прийняти рішення про витрачання на це коштів з бюджету своєї громади.

 

Оскільки усі одноосібні рішення мера, визначені у ч. 4-5 ст. 9 Закону №389, направлені на забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, обласні військові адміністрації мають право контролювати ці акти. У разі наявності фактів порушення мером під час реалізації цих повноважень Конституції чи законів України начальник ОВА за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України порушує перед Президентом України питання про утворення військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів).

 

Одноосібні рішення мера, голови районної та обласної ради з кадрових питань

Частина 5 ст. 10 Закону №389 на період дії воєнного стану наділяє мерів правом призначати осіб на посади в ОМС, посади керівників комунальних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління відповідного органу місцевого самоврядування, без конкурсного відбору.

Аналогічними повноваженнями наділяються і голови районних та обласних рад – щодо посадових осіб виконавчих апаратів підпорядкованих їм рад.

 

Прийняття на службу посадовців ОМС та керівників КП/КЗ/КУ

Нова редакція ст. 10 Закону №389 дозволяє у період воєнного стану призначати на посади в ОМС, а також на посади керівників комунальних закладів, установ та підприємств без конкурсу.

 

Важливо!

Призначити особу на перелічені вище посади без конкурсу можна і шляхом переведення. Однак, лише один раз. Абзац 2 ч. 5 ст. 10 Закону № 389 прямо вказує, що посадові особи місцевого самоврядування, призначені в ОМС в умовах воєнного стану без конкурсу, не можуть бути переведені на інші посади державної служби або посади в ОМС з посад. Тобто, перевестися з державної служби чи з одного ОМС до іншого, у тому числі на вищу посаду, в умовах воєнного стану ви зможете. А ось далі можна буде рухатись тільки після проходження усіх передбачених у довоєнний час законних процедур.

 

Для призначення на посаду в умовах воєнного стану такий претендент:

подає:
не подає:
заяву
декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
заповнену особову картку встановленого зразка
документи, що підтверджують наявність у нього громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад
документ про підтвердження рівня володіння державною мовою

 

Особи, призначені у період дії воєнного стану на посади в ОМС без конкурсу, мають подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачену Законом України «Про запобігання корупції», копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови, протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Стосовно такої особи у період воєнного стану не проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України «Про запобігання корупції», та перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади». Відповідні перевірки будуть проведені щодо перелічених осіб протягом 3 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, крім випадку звільнення такої особи до дня припинення чи скасування воєнного стану.

Після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше 6 місяців з дня його припинення чи скасування, на посади в ОМС оголошується конкурс, передбачений відповідним законом. Граничний строк перебування особи на посаді, на яку її призначено у період дії воєнного стану, становить не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

26.06.2022 - 10:51 | Переглядів: 7772
Прийняття одноосібних рішень сільськими, селищними та міськими головами в умовах воєнного стану

Теги:

служба в ОМС кадри війна юрконсультація війна кадри війна земля війна ліквідація наслідків

Джерело:

Поділитися новиною:

Читайте також:

12 серпня 2022

Фінансування соціальних послуг для ВПО ‒ роз’яснення для громад

Фінансування соціальних послуг для ВПО ‒...

Експерти Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» підготували роз’яснення для органів місцевого самоврядування щодо Порядку...

12 серпня 2022

Організація трудових відносин в органах місцевого самоврядування в умовах воєнного стану – нові методичні рекомендації

Організація трудових відносин в органах...

19 липня 2022 року набрав чинності Закон України №2352 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо...

12 серпня 2022

16 серпня - вебінар "Шкода громаді від війни – що потрібно пам'ятати при відбудові?"

16 серпня - вебінар "Шкода громаді від війни –...

Війна завдала шкоди сотням громад по всій Україні. Житлові будинки, школи, лікарні – усе потребує якнайшвидшої...

12 серпня 2022

«Ми точно переможемо в цій битві». Як Білоцерківська громада стала прихистком для тисяч переселенців – інтерв’ю з головою громади

«Ми точно переможемо в цій битві». Як...

Перші переселенці почали прибувати до Білоцерківської громади, ща на Полтавщині, на початку березня — фактично, через...