Зміни до Конституції в частині децентралізації: завершився ще один етап розробки законопроекту

Інклюзивний процес напрацювання змін до Конституції України в частині децентралізації триває. Карантинні обмеження суттєво вплинули на процес публічних консультацій, і заявлені та бажані строки цього процесу було продовжено, довелось адаптувати процес та налагодити інтерактивну роботу онлайн. Останні кілька місяців відбуваються онлайн- та офлайн-зустрічі для зміцнення довіри, аналізу позицій, для пошуку концептуальних моделей, спільних бачень, влучних формулювань.

Зокрема, днями завершився важливий етап роботи – узгодження тексту порівняльної таблиці змін до Конституції України, який на основі результатів попередніх етапів процесу було сформульовано робочою групою з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України Комісії з правової реформи при Президентові України (надалі – Конституційна комісія).

Протягом п’яти тривалих зустрічей, до яких долучались науковці, експерти-практики, асоціації місцевого самоврядування, члени Конституційної комісії, представники депутатського корпусу, профільного Міністерства учасники визначили ті положення, що вже є прийнятними для сторін (передані знову Конституційній комісії для оновлення редакції), а також ті, які потребують додаткової спільної роботи, глибшої підготовки та опрацювання. Зокрема, для роботи над останніми, організовуються вузькотематичні заходи за такими питаннями:

 • Представництво громад в органах місцевого самоврядування вищого / субрегіонального / регіонального рівня
 • представництво населених пунктів у раді громади
 • представництво громад у радах субрегіонального / регіонального рівня
 • суміщення мандатів голови і депутата ради іншого рівня.
 • Розподіл повноважень органів місцевого самоврядування різних рівнів між собою, та між органами місцевого самоврядування та представниками державної влади. Рішення щодо рівнів місцевого самоврядування – 2 чи 3?
 • Голова громади та місцева Рада: баланс впливу, контролю та відповідальності, як забезпечити ефективне та виважене управління справами громади в інтересах пересічних громадян.
 • Великі міста — чи вони мають входити у повіти чи мати спеціальний статус громад-повітів (напруження щодо налагоджених звичних процесів для міст та потреб територій навколо них)?
 • Порядок формування, строк повноважень та порядок дострокового припинення повноважень рад громад / повітових / обласних рад та голови громад.
 • Захист прав громади: варіант захисту через надання повної правосуб’єктності (громада як юридична особа: так чи ні, перехідний період, запобігання ризикам через дії “чорних реєстраторів”), інші механізми.
 • Члени громади та жителі громади – хто це? Як враховується в статусі мешканця громади сплата податків до цієї громади?
 • Утворення районів в містах, рівень правосуб’єктності районів в містах.
 • Термінологічна дискусія по назвах (варіанти наведено):
 • громада / муніципалітет / волость
 • повіт / округ
 • префект / урядник
 • поселення / населений пункт
 • мешканці / жителі
 • селище / містечко
 • Перехідні положення.

 

Перелік та конкретні формулювання і послідовність обговорення тем та питань в процесі можуть ще уточнюватись. Для досягнення консенсусного рішення по кожному з питань планується проведення серії зустрічей.

Окремо варто наголосити, що при формуванні списку питань на вузькотематичні обговорення учасники погоджувалися, що далеко не всі з них мають знайти свої формулювання саме для включення до тексту Конституції України, при цьому для формування остаточних положень Конституції України учасникам важливо мати концептуально спільне узгоджене бачення означених інститутів та механізмів, що надалі будуть детальніше регламентовані законами.

Результати вузькотематичних обговорень та консенсусних положень змін до Конституції України по мірі готовності та у доречному обсязі будуть оприлюднюватись.

Важливо відзначити внесок всіх і кожного учасника попередніх етапів публічних консультацій — регіонального туру, експертних обговорень – адже саме завдяки результатам цих зустрічей стає можливим наближення до консенсусу.

 

Базова інформація про попередні етапи процесу:

 • Упродовж лютого та початку березня в областях відбувся регіональний тур публічних консультацій щодо змін до Конституції України в частині децентралізації. Процес консультацій організовано за спільною ініціативою Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, Офісу Президента України, Міністерства розвитку громад та територій України.
 • Під час регіонального туру після змістовних обговорень від кожної області були обрані делегати, які в березні мали приїхати на спільну зустрічобговорення в Києві та донести своє бачення необхідних та достатніх змін до експертів, юристів-конституціоналістів, народних депутатів, представників міністерств, а також представників інших областей, аби знайти межі консенсусу (спільно прийнятні положення). Подія у Києві відкладена через карантин.
 • Практично напередодні початку карантину  13го березня в Києві відбулась очна експертна зустріч за участі представників наукових інституцій, громадських організацій, депутатів, асоціацій місцевого самоврядування та інших експертних організацій, де, окрім змістовної роботи, учасники погодили між присутніми, що критично важливо бути обережними та вкрай акуратними у публічних висловлюваннях на тему змін до Конституції в частині децентралізації, аби не завдати шкоди у важкому та важливому процесі пошуку консенсусних позицій.
 • 27 квітня 2020 р. після довгої, як для динаміки початку процесу інклюзивних консультацій, перерви відбулась онлайн зустріч із великою кількістю учасників та важкоструктурованою роботою, на якій концептуально обговорювали питання рівнів самоврядування та моделей нагляду за законністю в діяльності органів місцевого самоврядування.
 • На фоні паралельних процесів з перспективними планами, затвердженням районів та деякими законодавчими ініціативами, пов’язаними зі змінами виборчої системи та інше, було виявлено кризу довіри між учасниками процесу, для роботи над якою на початку червня 2020 р. проведено  першу після послаблення карантинних обмежень очну зустріч, в якій брали участь представники асоціацій місцевого самоврядування та народні депутати, включно з представниками Конституційної комісії.
 • У продовження зустрічі з відновлення довіри було започатковано спільну роботу членів Конституційної комісії та представників різних груп стейкхолдерів над  текстом порівняльної таблиці змін до Конституції.  До цього процесу згодом в особистій якості долучились визнані експерти з питань місцевого самоврядування та зокрема децентралізації, які виявили зацікавлення та згоду продовжити роботу в гібридному форматі очних та онлайн зустрічей.

Важливо, що допоки тривають карантинні обмеження, і ефективне онлайн обговорення за участі великої кількості осіб провести складно, в онлайн-форматах роботи з депутатами – представниками профільного Комітету ВР України та Конституційної комісії для представництва інтересів місцевого самоврядування залучено представників 4-х ключових асоціацій місцевого самоврядування. Для узгодження і зближення позицій асоціацій місцевого самоврядування додатково проведено серію окремих фасилітованих зустрічей між ними.

 • Також у зв’язку з карантинними заходами не відбулись за очікуваним форматом раніше заплановані зустрічі з представниками Донецької та Луганської областей, однак у червні вдалось провести такі обговорення за потрібною структурою та з достатнім представництвом в онлайн форматі. Детальніше про зустріч: https://www.facebook.com/decentralizationUkraine/
 • Пропозиції висловлені на зустрічі в Луганській та Донецьких областях, а також пропозиції експертів та всі нотатки з обговорень в регіонах були передані до опрацювання робочій групі з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України Комісії з правової реформи при Президентові України.
 • Станом на сьогодні вже було проведено два вузькотематичні заходи, де обговорювали питання захисту прав громади через надання повної правосуб’єктності та балансу відповідальності та можливостей  Голови громади та місцевої ради.

 

До процесу були залучені

(в алфавітному порядку зазначені учасники, які змістовно долучались до роботи та уможливлювали сам процес консультацій):

Абрам’юк Ігор, Директор з розвитку, Всеукраїнська Асоціація об’єднаних територіальних громад

Андрійчук Юрій, Українська асоціація районних та обласних рад, голова секретаріату

Баймуратов Михайло, головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор

Барабаш Юрій, заступник голови робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України Комісії з питань правової реформи, член-кореспондент НАПрНУ

Батанов Олександр, член робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України Комісії з питань правової реформи, доктор юридичних наук, професор
Безгін Віталій, народний депутат України, фракція “Слуга Народу”, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Болдирєв Сергій, представник Української асоціації районних та обласних рад, доцент кафедри державного будівництва Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

Білозір Лариса, народний депутат України, член депутатської групи «За майбутнє», голова підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних процедур Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Бондар Ганна, народний депутат України, фракція “Слуга Народу”, голова підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Бузун Олег, представник Української асоціації районних та обласних рад, голова Ніжинської районної ради

Буроменський Михайло, співголова Комісії з питань правової реформи, професор кафедри міжнародного права КНУ ім. Т. Шевченко, член-кореспондент НАПрНУ.

Веніславський Федір, народний депутат України, фракція “Слуга Народу”, член робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України Комісії з питань правової реформи, кандидат юридичних наук, доцент

Ганущак Юрій, директор Інституту розвитку територій, експерт з питань місцевого самоврядування та адміністративної реформи

Гурін Дмитро, народний депутат України, фракція “Слуга Народу”, голова підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Гусак Богдан, Всеукраїнська асоціація громад, заступник голови, голова постійної комісії з питань виборчого законодавства, Липинський сільський голова (Волинська область)

Добрівський Тарас, Всеукраїнська Асоціація об’єднаних територіальних громад,

заступник виконавчого директора, координатор регіонального розвитку

Заєць Анатолій, голова робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України Комісії з питань правової реформи, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України

Замідра Сергій, Всеукраїнська Асоціація об’єднаних територіальних громад, заступник голови, голова Комісії з питань територіальної реформи та децентралізації

Клочко Андрій, народний депутат, фракція “Слуга Народу”, голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Коліушко Ігор, Центр політико-правових реформ, голова правління

Колтун Вікторія, Національна академія державного управління при Президентові України, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, доктор наук з державного управління

Корінний Олександр, голова Всеукраїнської Асоціації об’єднаних територіальних громад, голова Новоукраїнської ОТГ

Корнієнко Олександр, перший заступник голови депутатської фракції “Слуга Народу”, голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Куйбіда Василь, Національна академія державного управління при Президентові України, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, доктор наук з державного управління

Логінов Олександр, Асоціація міст України, аналітик

Лозинський Роман, народний депутат України, Політична Партія "ГОЛОС", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
Лукеря Іван, Радник Міністра розвитку громад та територій

Макаров Гліб, Національний інститут стратегічних досліджень, завідувач сектору суспільно-політичних процесів відділу розвитку політичної системи

Макаров Олег, народний депутат України, Політична Партія "ГОЛОС", секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики

Мягкоход Володимир, Асоціація міст України, директор Центрального Офісу впровадження децентралізаційної реформи, заступник виконавчого директора

Миклащук Ігор, Всеукраїнська асоціація громад, заступник голови

Негода В’ячеслав, Міністерство розвитку громад та територій України, Заступник міністра

Павлюк Оксана, Міністерство розвитку громад та територій України, керівник експертної групи розвитку місцевого самоврядування Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою

Петришин Олександр, член робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України Комісії з питань правової реформи,  Президент Національної академії правових наук України, академік, доктор юридичних наук, професор

Поєдинок Микола, Всеукраїнська асоціація громад, заступник голови – керівник виконавчої дирекції ВАГ

Полтавець Валентина, Всеукраїнська Асоціація об’єднаних територіальних громад, виконавчий директор

Речицький Всеволод, доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент

Рохов Руслан, експерт з децентралізації та місцевого розвитку

Руснак Борис, Міністерство розвитку громад та територій України, науковець

Совгиря Ольга, народний депутат України, фракція “Слуга Народу”, заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права Комітету Верховної Ради України з питань правової політики

Слобожан Олександр, Асоціація міст України, виконавчий директор

Солонтай Олександр, експерт з політики та місцевого розвитку

Тітов Микола, експерт Української асоціації районних та обласних рад, перший віце-президент Виконавчого директора Асоціації ОМС Харківської області

Шевель Сергій, Всеукраїнська Асоціація об’єднаних територіальних громад, юрист

Фурсенко Іван, перший заступник керівника виконавчої дирекції Всеукраїнської асоціації громад

Федоренко Владислав, директор Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України

Чернов Сергій, Президент Української асоціації районних та обласних рад

Лейбзон Олександр, Всеукраїнська асоціація громад, голова Музиківської об’єднаної громади.

13.08.2020 - 18:10 | Переглядів: 8558
Зміни до Конституції в частині децентралізації: завершився ще один етап розробки законопроекту

Теги:

Конституція Конституція обговорення

Поділитися новиною:

Читайте також:

19 серпня 2022

Підтримка, житло та гуманітарна допомога: як у Вижницькій громаді допомагають внутрішньо переміщеним особам

Підтримка, житло та гуманітарна допомога: як у...

Створена в 2017 році Вижницька міська громада – партнер Програми USAID DOBRE – сьогодні стала надійним тилом для...

19 серпня 2022

Житло для ВПО у громадах: підстави для надання, договори та умови виселення - роз'яснення

Житло для ВПО у громадах: підстави для надання,...

Про житло для ВПО - у новому відео від екcпертів Програми USAID DOBRE: Порядок надання житлових приміщень...

19 серпня 2022

19 серпня 2022

Про додаткові можливості для громад з підтримки бізнесу розповіла представниця Програми USAID

Про додаткові можливості для громад з підтримки...

В Українському кризовому медіа-центрі представники центральних органів влади, міжнародних організацій, регіональної...