Про формування територіальних громад
25.01.2021
Громаді утворені рішеннями Уряду ще влітку минулого року. Перелік громад є тут: https://decentralization.gov.ua/newgromada
22.01.2021
: Ні. Детальне роз'яснення з цього приводу надавалися листами МЕРТ 03.09.2020 № 3304-04/54160-06 “Щодо планування закупівель” та від 23.03.2018 “Щодо правонаступництва та новостворених юридичних ос...
27.01.2021
У даному випадку особливі умови щодо реєстрації фінансового відділу відсутні. Слід керуватися загальними правилами реєстрації та постановки на облік у відповідних органах. Детальніше можна ознайоми...
21.01.2021
Процес добровільного об'єднання завершений. ОТГ вже немає. Території територіальних громад з весни 2020 року вже за законом визначає Уряд, а не самі територіальні громади.
20.01.2021
Відповідно до ст. 36 КЗпП зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору. У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злит...
20.01.2021
Відповідно до ч. 3 ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Уераїні» виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради...
20.01.2021
За Законом України «Про службу в орагнах місцевого самоврядування», посада будь-якого спеціаліста – це посада посадової особи місцевого самоврядування (а не державного службовця), які приймаються н...
19.01.2021
Розміри посадових окладів службовців апарату (секретаріату) органів місцевого самоврядування, до яких належить, зокрема, посада діловода, визначаються додатком № 55 до постанови КМУ від 09.03.2006 ...
19.01.2021
Можна, якщо професійно-кваліфікаційні характеристики цього працівника відповідають встановленим вимогам (див. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v203-859-19#Text)
19.01.2021
За загальним правилом, керівника комунального підприємства призначає засновник (є виключення за окремими секторальними напрямками діяльності, вони встановлені законом). Якщо у статуті КП передбачае...
19.01.2021
Так, може бути переведений на нижчу посаду без конкурсу на підставі п. 5 Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державних службовців (постанова КМУ від 05.02.2002 р. № 169 https://...
19.01.2021
По-перше, названі Вами «службовці» не інакше, як посадові особи місцевого самоврядування, прийняття на службу яких відбувається шляхом призначення сільским, селищним, міським головою за конкурсом а...
19.01.2021
Може, повідомивши про те, що її близька особа працює на відповідній посаді і є ризик виникнення періодичного конфлікту інтересів. У разі, коли в цих осіб буде виникати конфлікт інтересів (при викон...
19.01.2021
Посада інспектора є посадою службовця, а не посадової особи місцевого самоврядування. Особа, яка займає посаду службовця, не може виконувати обов’язки за посадою, віднесеною до посадових осіб місце...
19.01.2021
У зв'язку із редакцією ч. 2 ст. 35-1 ЗУ «Про запобігання корупції» У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого ...
20.01.2021
Дане питання можна врегулювати шляхом включення сільських/селищних рад, що реорганізовуються, до мережі головного розпорядника коштів, визначеним новообраною радою (апарат/виконавчий орган ради). Т...
19.01.2021
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на посади керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування особи приймаються ...
19.01.2021
Працівники мають бути попереджені про реорганізацію за 2 місяці, переведені на посади в управління (за їх згоди). У трудових книжках буде 2 записи – про реорганізацію та про переведення.
19.01.2021
Прямо законом це не передбачено, але за загальним правилом без наявності такого ресурсу ви істотно порушуєте права мешканців та інших осіб на доступ до інформації.
19.01.2021
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обласної ради, керуючого справами виконавчого апа...
19.01.2021
Не можна. Посада заступника міського голови – виборна посада, на яку особи затверджуються відповідною радою. Посада начальника фінвідділу – посада, на яку особи призначаються міським головою ...
18.01.2021
Так, це можна зробити за допомогою договору про співробітництво територіальних громад. Допустимими формами співробітництва для цього випадку будуть: делегування одному із суб’єктів співробітництва ...
18.01.2021
Конкурсна комісія утворюється відповідно до п. 3 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців (постанова КМУ від 15.02.2002 р. № 169) наказом (розпорядженням) керів...

Поділитися