Сектор освіта
 • Чи може старий відділ освіти РДА передавати кошти до нового відділу освіти міськради ( в новоствореній отг) залишки коштів по спецфонду. При умові відсутності рішення сесії про правонаступника?
  Відповідно до пп.15 п. 62 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» залишки коштів, що утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках районних бюджетів ліквідованих районів, перераховуються одночасно до районного бюджету новоутвореного району, бюджету територіальної громади з урахуванням цільового призначення таких коштів та особливостей розподілу нерухомого майна на підставі платіжних доручень за підписом голови районної ради новоутвореного району або голови комісії з реорганізації районної ради, що припиняється, або керівника місцевого фінансового органу, утвореного до утворення та ліквідації районів. Тобто, у вищезазначеній ситуації, залишки по спецфонду районного бюджету передаються до міського бюджету з дотриманням зазначених вимог законодавства.
 • Доброго дня! Як повинні ОТГ оплатити ЗП працівникам освіти (школи) за січень, лютий 2021 року, якщо вони не передані до ОТГ? Ні штатних розписів , ні тарифікації немає? І працівники бухгалтерії у штаті шкіл. У бюджеті громади враховані кошти на 2021 рік щодо фінансування цих закладів. Фінансування здійснювати після передачі ? І з якої дати?
  Відповідно до п. 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу (з урахуванням змін, внесених Законом № 1081 від 15.12.2020) районні ради здійснюють передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність сільських, селищних, міських територіальних громад установ та закладів, розташованих на їхній території, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом. З 1 січня 2021 року видатки на функціонування зазначених установ і закладів плануються та здійснюються з бюджетів таких територіальних громад. Тобто, фінансування зазначених закладів можливе з 1 січня 2021 року без передачі їх у власність територіальної громади, відповідно до вимог бюджетного законодавства.
 • Доброго дня! Я керівник ЗЗСО (школа) з фінансовою незалежності від центральної бухгалтерії управління освіти, маю свою окрему бухгалтерію. До мене звернулася начальник управління освіти, щодо надання інформації стосовно витрачених фінансів. Я, як керівник, зобов'язаний надавати дану інформацію чи ні? Як я розумію будь-яка фінансова перевірка повинна бути обґрунтована або запланована.
  Управління освіти відповідної ради є представником засновника очолюваного Вами закладу освіти, якому він підпорядкований. Рекомендуємо Вам детально ознайомитися зі змістом Закону України «Про повну загальну середню освіту», зокрема, в частині прав та обов’язків засновника та керівника закладу освіти. Наприклад, ч. 2 ст. 37 цього Закону визначає, що засновник закладу освіти здійснює контроль за використанням закладом загальної середньої освіти публічних коштів. Також відповідні положення має містити Статут закладу освіти.
 • Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи потрібно затверджувати нову освітню мережу, якщо під час утворення нової ОТГ декілька сіл приєднали до міста і відповідно сільські школи тепер знаходяться під керівництвом міського управління освіти. І чи потрібне оформлення акту прийому-передачі під час приєднання таких освітніх закладів? Чи досить затвердження на сесії зміни засновника, внесення змін до статуту закладів та державного реєстру?
  Для передачі прав засновника закладу достатньо рішення сесії, внесення змін до статуту та забезпечення внесення змін до відомостей про заклад як юридичну особу у ЄДР. Майно передається рішенням власника, там дійсно будуть або передавальний акт, або акти приймання-передачі майна.
 • Які розпорядження може видавати голова отг для школи, засновником якої вони є?
  Визначені законами «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту». І так, щоб з цим розібратися, Вам потрібно ознайомитися з відповідними статтями цих законів, бо у численних випадках певні функції можуть як делегуватися голові рішенням ради, так і передаватися іншим суб'єктам.
 • Доброго дня! Яким чином регулюється питання зміни назви району в закладі освіти? Зараз ми можемо тільки змінити назву закладу, в адресі все одно буде фігурувати старий райоі. Прийдеться 2 рази вносити зміни до статуту чи можна зачекати коли відбудуться зміни в реєстрі?
  Можете вносити найменування нового району, питання реєстрів вже впорядковані.
 • 1.Як повинні здійснювати бухгалтерський облік в закладах освіти ОТГ з 2021 року: самостійно чи через централізовані бухгалтерії, створені ОТГ як комунальні установи по обслуговуванню закладів освіти?2. Якщо в школі в штатному розписі рахується 1 посада бухгалтера і немає бухгалтерської служби, чи може це бути головний бухгалтер?
  Відповідно до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою КМУ від 26.01.2011 № 59 бухгалтерська служба утворюється як самостійний структурний підрозділ бюджетної установи, вид якого залежить від обсягу, характеру та складності   бухгалтерської роботи. Обов'язки бухгалтерської служби може виконувати централізована бухгалтерія бюджетної установи, якій підпорядковані інші бюджетні установи. У разі коли в бюджетній установі не утворюється бухгалтерська служба, повноваження головного бухгалтера бюджетної  установи, поширюються на спеціаліста, на якого покладається виконання завдань та функціональних обов'язків бухгалтерської  служби.  
 • Добрий день! Який орган видає справку до якої громади ти відносишся? Дитині в ліцеї сказали принести таку справку.Дякую.
  Ця вимога є незаконною та грубо порушує встановлені законодавством права дитини на освіту та відповідні державні гарантії щодо реалізації цього права. А отже, надання таких довідок законом не передбачено. Згідно з ч. 2 ст. 8 ЗУ «Про повну загальну середню освіту» кожна дитина має право на здобуття початкової та базової середньої освіти у найбільш доступному та наближеному до місця її проживання закладі освіти (його структурному підрозділі). Право дитини на здобуття початкової та базової середньої освіти у комунальному закладі освіти (його структурному підрозділі), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає дитина, гарантується, що не обмежує право батьків дитини або особи, яка досягла повноліття, обирати інший заклад освіти відповідно до законодавства.
 • Доброго ранку. Чи має право військово-цивільна адміністрація Авдіївської територіальної громади, як тимчасовий орган, проводити реорганізацію загальноосвітніх закладів, а саме:- зменшення ступенів;- ліквідація І-ІІІ ступенів та створення тільки ліцею.Згідно статутів шкіл міста засновником - є Авдіїївська міська рада. Ліцензія на провадження освітньої діяльності видана комунальним закладам загальної середньої освіти Авдіївської міської ради за відповідним рівнем.
  Згідно з п. 12 та 15 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про військово-цивільні адміністрації» ВЦА населених пунктів здійснюють управління майном, яке перебуває у комунальній власності відповідної територіальної громади (крім вирішення питань відчуження, у тому числі шляхом приватизації комунального майна та надання комунального майна в оренду на строк понад п’ять років). Обмеження щодо відчуження комунального майна, встановлені цим пунктом, не поширюються на випадки розподілу такого майна між територіальними громадами, території яких затверджені Кабінетом Міністрів України (далі - сформовані територіальні громади), а також управління закладами освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, оздоровчими закладами, які належать територіальним громадам або передані їм, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання; організації їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення. Перелік повноважень ВЦА, які містяться у ч. 1-2 ст. 4 згаданого Закону є вичерпним та розширеному тлумаченню не підлягає.
 • Доброго дня! Контракти з керівниками переданих до отг навчальних закладів не укладені, є лише наказ сектору освіти РДА, що ліквідується, про укладення строкового трудового договору та заява від керівників навчальних закладів про згоду на продовження трудових відносин на умовах строкового трудового договору на 6 років, інші дії не проводилися. Зараз всі заклади передані до ОТГ. Які тепер має вчинити дії відділ освіти ОТГ з керівниками, укласти додаткову угоду не має можливості, оскільки відсутній сам договір, можливо їх призначити в.о., чи залишити їх посаді та оголосити конкурс?
  Якщо зараз відбулася просто зміна власника закладу, то нічого не робити, бо зміна власника не впливає на строковий трудовий договір, який було до 01.07.2020 р. укладено з керівником закладу згідно з абз. 2 пп. 1 п. 3 «Прикінцевих та перехідних положень» ЗУ «Про повну загальну середню освіту». Керівник продовжує працювати за цим договором до завершення 6-річного терміну, який рахується з моменту укладення договору і підстави для дострокового припингення трудових відносин тут будуть загальні, передбачені трудовим законодавством.
 • На підставі яких документів здійснюється харчування дітей пільгових категорій у закладах дошкільної та загальної середньої освіти? дякую
  Організація харчування дітей у навчальних закладах  регламентована Законом України «Про повну загальну середню освіту» (п. 7 статті 20), Законом України «Про освіту» (статя 56), Законом України «Про охорону дитинства» (статті 5, 19), Законом України «Про дошкільну освіту» (статті 33,35), постановами Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (Пункт 5 Порядку), від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», (пункт 2), від 19.06.2002 № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» (пункт 1), від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», де визначено перелік категорій учнів, харчування яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а також порядок надання послуг з харчування.
 • Відділ освіти ОТГ (юридична особа) припиняється шляхом ліквідації рішенням новоутвореної територіальної громади, з одночасним утворенням нової юридичної особи - Відділ освіти(рішення ради від 24.12.2020 року). 29 грудня розпочато процес ліквідації, керівника попередили про майбутнє вивільнення, голова ліквідаційної комісії попередив працівників про вивільнення. Трьох працівників із п'яти "старого" відділу переводять до "нового", керівник і ще один працівник залишаються працівниками юридичної особи що припиняється. Станом на сьогодні - ні кошторисних призначень, ні бюджету, жодних розпорядчих документів про фінансування установи що припиняється немає. Ліквідаційного рахунку також немає. Прогнозів щодо виплати працівникам заробітньої плати і умов оплати праці жодних. Куди звертатись працівникам щодо захисту своїх прав.
  Відповідно до п.61 розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сформована територіальна громада є правонаступником усього майна, прав та обов’язків розформованої територіальної громади. Відповідно до цього, сформована територіальна громада повинна забезпечечити виконання усіх процедур щодо правонаступництва, визначених чинним законодавством.
 • Добрий день. Надайте, будь ласка, рекомендації щодо наступного питання.З 01.01.2021 року у новствореній ОТГ існує окремий структурний підрозділ - відділ освіти та культури, до якого перейшли усі працівники, що працювали у Будинках культури, бібліотеках сільських рад, приєднаних до новствореної ОТГ. Приймали цих людей на роботу відповідні сільські ради, про що свідчать записи у трудових книжках. Які тепер записи до трудових книжок необхідно зробити відносно вищезазначеної категорії працівників? Переведення на ін. місце роботи згідно п.5 ст.36 КЗпП України чи інший варіант?
  Записи до трудових книжок працівників вносяться у відповідності до змісту наказу (розпорядження, рішення) – якщо мало місце переведення – вноситься запис на підставі п. 5 ст. 36 КЗпП.  
 • Доброго дня. Відділ освіти О-ї сільської ради - орган місцевого самлврядування - ВІДНЕОСИТЬСЯ ДО ДЕРЖАВНИЗ УСТАНОВ?
  Відділ освіти є виконавчим органом відповідної сільської ради.
 • Яким чином фінансувати заклади освіти, культури та охорони здоровя, які є у районній комунальній власності ще 2-3 місяці 2021 року (на час передачі, бо це тривалий процес), якщо видатки мають здійснюватись з бюджетів ОТГ?
  Відповідно до вимог Бюджетного кодексу, районні ради здійснюють передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність сільських, селищних, міських територіальних громад установ та закладів, розташованих на їхній території, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного цим Кодексом. З 1 січня 2021 року видатки на функціонування зазначених установ і закладів плануються та здійснюються з бюджетів таких територіальних громад. Тобто на 2021 рік повинен бути затверджений бюджет новоутвореної громади, в якому слід перебачати видатки на фінансування зазначених бюджетних установ. Слід зважати на те, що з районного бюджету можуть здійснюватися лише видатки, визначені статтею 91 Бюджетного кодексу. Зазначені у запитанні видатки не можуть здійснюватися з районного бюджету.
 • Добрий вечір. Чи має право міська рада закрити дитячий садок ? Обґрунтовуючи, це з переходу влади та зміни сторін і не затвердженим фінансуванням та не проходження тендеру.
  Перелічені обставини не є належними для обгрунтування відповідного рішення. Але у цілому у ради громади є право припиняти належні йому заклади дошкільної совіти.
 • На виконання п.38 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, для забезпечення бюджетного процесу, до утворення ВЦА (проект рішення про місцевий бюджет на 2021 рік ще не схвалений виконавчим органом селищної ради)1) чи можливо утворення діючою радою, крім фінансового органу, відділу освіти як головного розпорядника бюджетних коштів?2) чи можливе фінансування закладів освіти, які знаходяться на території сформованої громади без передачі освітніх закладів селищній раді.
  Створення відділу освіти є можливим, але, при цьому, визначення його головним розпорядником коштів можливе лише рішенням (проектом рішення) про місцевий бюджет. Відповідно до п.38 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України до набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною територіальною громадою, територія якої затверджена Кабінетом Міністрів України у 2020 році відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі - сформована територіальна громада), функції із складання проекту бюджету сформованої територіальної громади на 2021 рік та виконання такого бюджету здійснює виконавчий орган місцевої ради територіальної громади, на території якої розміщений адміністративний центр сформованої територіальної громади. Отже, визначення головних розпорядників коштів можливе рішенням селищної територіальної громади про місцевий бюджет за умови дотримання вищезазначених вимог.
 • доброго вечора. у січні 2021 року зареєстроване новостворене управління освіти, яке має проводити тендерні закупівлі для закладів освіти, зокрема закупівлі щодо харчування. Цікавить чи можна укласти прямі договора до 200 тис (на підставі пункту 3 ч.7 ст 3 Закону про публічні закупівлі) на закупівлю продуктів харчування для садочків та шкіл, поки ще не проведені тендерні процедури. Дякую
  Детальні інструкції з цих питань та інших питань щодо здійснення закупівель за публічні кошти Ви можете знайти на сайті МЕРТ у розділі «Консультації» https://www.me.gov.ua/InfoRez/List?id=7758c77b-e410-44ea-a07d-37f1799e11e5&tag=ZapitiKoristuvachiv&lang=uk-UA&fTagId=0d343d19-384a-4748-b109-730eab1d0045ф
 • Доброго дня. Хто є правонаступником відділу освіти РДА, що ліквідується?
  Визначена органом, що здійснює процедуру реорганізації структурного підрозділу РДА, юридична особа (вказується у акті про початок реорганізації). Це може бути як РДА, до якої здійснюється приєднання, так і аналогічний за змістом повноважень структурний підрозділ РДА-правонаступника, якщо він створений у форматі юридичної особи.
 • Доброго дня! Відділ освіти районної державної адміністрації ліквідується. Працівники відділу ще не звільнені і утримувалися на зарплаті з коштів районного бюджету району, який ліквідований. Як розрахувати вказаних працівників в 2021 році? Із яких коштів виплачувати розрахункові виплати, хто і яким чином повинен їх виплачувати та видати розпорядчий документ на виплату і на звільнення?Дякую.
  Інших роз’яснень, крім цього роз’яснення НАДС, наразі немає https://nads.gov.ua/npas/shchodo-proceduri-vivilnennya-derzhavnih-sluzhbovciv-rajonnoyi-derzhavnoyi-administraciyi-u-zvyazku-z-yiyi-pripinennyam
 • Доброго дня! Новостворений відділ освіти при ОТГ прийнявши школи на баланс 31.12.20р. не провів відкриті торги на закупівлю природного газу. Чи має право заключити прямий договір згідно ст.3 р.7 п.3 нагальна потреба у зв'язку з виникненням об'єктивних обставин.
  Основними умовами застосування зазначеного Вами винятку повинно бути: неможливість очікування нагальної закупівлі протягом строку, який визначено для проведення спрощеної закупівлі (орієнтовно два тижні); аргументація з документальним підтвердженням потреби у нагальних закупівлях (https://cutt.ly/uki2aUG)  
 • Доброго вечора,при створені ОТГ Відділ освіти не як юридична особа проводяться тендери продуктів харчування на ДНЗ газ...,а з травня планується відокремити Відділ освіти як юридичний,чи можна продовжити договори з постачальниками заключених в ОТГ при створені нового юридичного відділу освіти
  Так, можна. Для планування цієї роботи Вам можуть бути актуальними наступні роз'яснення МЕРТ, викладені у листах від 03.09.2020 № 3304-04/54160-06 “Щодо планування закупівель” та від 23.03.2018 “Щодо правонаступництва та новостворених юридичних осіб”, від 05.05.2020 № 3304-04/28729-06 "Щодо спрощених закупівель", розміщених на Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу за посиланнями: https://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3304-04%2F54160-06 https://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3304-04%2F12631-07 https://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3304-04%2F28729-06 Крім того, пропонуємо ознайомитись з відповіддю на запит № 128/2020 за посиланням https://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=cb4efc41-786d-49e8-9dce-cdef3f0c0170&lang=uk-UA Відповідь щодо вибору способів закупівлі з урахуванням вартісних меж розглянута у запиті 688/2020 за посиланням https://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=a3d0cc9d-aca6-4025-951d-16f77eacfcf4&lang=uk-UA
 • Доброго дня! Відділ освіти реорганізовується шляхом приєднання до іншої районної державної адміністрації. Заклади освіти передані до територіальної громади. Кому мають бути передані особові рахунки працівників закладів освіти та книги наказів з кадрових питань - у районну державну адміністрацію, яка є правонаступником, чи до територіальної громади, куди передані заклади освіти? Дякую
  Якщо цей заклад – самостійна юридична особа, то документи зберігаються у самому закладі. Що мається на увазі під «особовими рахунками працівників»? Люди були працевлаштовані безпосередньо у відділі освіти, а не у закладах освіти? Якщо так, то має бути оформлене вивільнення працівників із відповідного підрозділу РДА та працевлаштування їх у заклади освіти, передані ТГ. Документи, не завершені діловодством, передаються у встановленому наказом Мінюсту № 1000/5 правонаступнику або у архів.
 • Відділ освіти районної державної адміністрації ліквідується. Працівники відділу ще не звільнені і утримувалися на зарплаті з коштів районного бюджету району, який ліквідований. Як розрахувати вказаних працівників в 2021 році? З яких коштів виплачувати розрахункові виплати, хто і яким чином повинен їх виплатити та видати розпорядчий документ на виплату і на звільнення?
  Відповідно до Закону № 1009 районна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад новоутвореного району, з дня набуття нею повноважень є правонаступником всього майна, прав та обов’язків районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів, території яких включені до складу новоутвореного району. Тобто, питання щодо розрахунків із працівниками відділу освіти районної державної адміністрації, які вивільняються повинно вирішуватися новообраною районною радою в установленому порядку.
 • Підкажіть будь ласка, який порядок передачі громадам шкільних автобусів, оскільки згідно реформи відділ освіти райдержадміністрації ліквідується як юридична особа, а в технічному паспорті власником шкільного автобусу зазначено Відділ освіти райдержадміністрації, самі ж автобуси знаходяться на балансі шкіл ???
  На жаль, якщо власником зареєстрований відділ освіти РДА, тобто майно перебуває у режимі державної власності, доведеться проходити повну процедуру передачі майна з державної власності у комунальну. В умовах форуму розписати цю процедуру неможливо, зважаючи на великий обсяг інформації. Тому фахівцями буде підготовано окрему публікацію зі зразками документів, яку найближчим часом буде розміщено на порталі «Децентралізація». Про те, як можна на період передачі майна у власність територіальної громади забезпечити користування автобусами ми писали тут: https://decentralization.gov.ua/news/13177
 • Добрий день.У закладі освіти змінився власник з 01.01.2021р. на підставі рішення сесії про передачу закладів освіти.На сьогоднішній день акти прийому- передачі не підписані.21 січня закінчився лікарняний по вагітності й пологах.Написати заяву про надання частини невикористанної відпустки за 2018, 2019 роки та поточної немає кому (одні кажуть , що передали,інші-ще не прийняли).Надіслала заяву про надання невикористаних відпусток у відділ освіти та вийшла 22 січня на роботу.25 січня написала заяви на всі відпустки(невикористану і поточну щорічну основну) уже новому власнику.Заяви ще не підписані (в усній формі повідомляють ,що надавати відпустки за минулі роки не повинні,а має виплатити компенсацію попередній власник(я не звільнена)).Чи маю я право взяти ці відпустки та хто має оплачувати? Чи має право ОТГ відмовити мені у наданні невикористанних відпусток?
  Так, маєте. Оплачує роботодавець (ОМС).
 • Добрий вечір! Чи можна начальнику відділу освіти, як посадовій особі ОТГ читати викладацькі години в школі? І скільки годин на тиждень?
  Ми детально писали про це тут: https://decentralization.gov.ua/news/12982
 • Доброго дня!Чи має право директор (або заступник директора) ЗЗСО (1 ставка) мати педагогічне навантаження 12 годин, класне керівництво та викладати години з вакансії аба по заміні? Якими нормативними документами це регламентується?
  Ми детально писали про це тут: https://decentralization.gov.ua/news/12982
 • Доброго дня, допоможіть вирішити наступну проблему. Автобуси "Школярики", придбані за кошти освітньої субвенції по Програмі "Шкільний автобус", співфінансування здійснювали обласний бюджет та районний бюджет, зареєстровані автобуси в органах МВС за районною державною адміністрацією, в особі відділу освіти. Як їх передати у власність ОТГ?
  У порядку, передбаченому ЗУ «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», з урахуванням приписів постанови КМУ «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», режим доступу до тексту: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1482-98-%D0%BF#Text. На жаль, у форматі форуму ми не зможемо Вам детально розписати усю процедуру
 • Доброго дня! Мене призначають головним спеціалістом в освіті ОТГ без конкурсу. Я хочу залишити в школі 6 год., а працювати головним спеціалістом по сумісництву. Чи можна так?
  Ми детально писали про це тут: https://decentralization.gov.ua/news/12982
 • Доброго дня. Хто має затверджувати штатні розписи шкіл, новоутвореної ОТГ? (Відділ освіти - юридична особа)
  Згідно з ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про повну загальну середню освіту» штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів розробляються на основі типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та затверджуються керівником закладу загальної середньої освіти за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом.
 • Відділ освіти має заборгованість по закладах освіти за енергоносії та інші видатки за 2020 рік. Цю заборгованість зареєстровано в казначействі на відділ освіти РДА у 2020 році. Хто має оплатити цю заборгованість ? Відділ освіти реорганізованої РДА чи відділ освіти новоствореної громади ? На відділ освіти реорганізованої РДА жодних планових призначень не передбачено на 2021 рік .
  Відповідно до п. 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу (з урахуванням змін, внесених Законом № 1081 від 15.12.2020) районні ради здійснюють передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність сільських, селищних, міських територіальних громад установ та закладів, розташованих на їхній території, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом. З 1 січня 2021 року видатки на функціонування зазначених установ і закладів плануються та здійснюються з бюджетів таких територіальних громад. Тобто, видатки, пов’язані з фінансуванням закладів освіти (у т.ч. погашення заборгованості за енергоносії та ін.) у 2021 році повинні здійснюватися з бюджету громади.
 • Після рішення ради про реорганізацію шляхом приєднання сільських рад до селищної ради до селищної ради приєднано 7 сіл. На території сільської ради перебуває дошкільний навчальний заклад (дитячий садочок), який утримувався сільською радою, що приєдналася до селищної ради. При селищній раді створений виконавчий орган ради Відділ освіти, якому підпорядковується вказаний дитячий садочок. ЗАПИТАННЯ- Хто має утримувати дитячий садочок, укладати договори щодо газу, електропостачання, харчування тощо селищна рада чи відділ освіти селищної ради як виконавчий орган ради та окрема юридична особа?
  Залежно від того, який функціонал покладено на відділ освіти рішенням ради та як здійснюється бухгалтерське обслуговування Вашого садочку. Тобто тут законодавець дає можливість раді самій визначитись, закріпившщи це у своїх документах.
 • Доброго дня. Контракти з керівниками закладів загальної середньої освіти укладені з голово райради, зараз всі права і обов’язки передаються в отг, відділ освіти є суб’єктом призначення і звільнення згідно до статуту закладу. Чи потрібно начальнику відділу освіти укладати додаткову угоду до контракту з керівником закладу освіти???
  Контракт укладався з районною радою, тепер права роботодавця перейдуть до ради ОТГ чи відділу освіти (залежно як у раді розподілено функції засновника, бо закон там дозволяє варіанти). Так, про зміну роботодавця має бути укладено додаткову угоду.
 • якищо ліквідовується?й механізм перерахування коштів залишків освітньої субвенції з районного бюджету що ліквідовується?
  Залишки коштів освітньої субвенції, що утворилися на рахунках районних бюджетів станом на 1 січня 2021 року, перераховуються на рахунки бюджетів відповідних територіальних громад пропорційно кількості учнів, що станом на 5 вересня 2020 року навчалися у відповідних закладах загальної середньої освіти.
 • Чи потрібно затверджувати статути закладів освіти в новій редакції, у зв'язку з реорганізацією районів? Якщо так, то чим це регламентується і чи є якісь терміни?
  Так, потрібно. Це регламентується вимогами Цивільного кодексу України та ЗУ «Про загальну повну середню освіту». Терміни для цього законодавством не встановлені, але ви маєте ураховувати потребу на організацію МОН ЗНО та виготовлення документів про повну загальну середню освіту. Якщо ви зробите перейменування запізно у ваших випускників виникнуть проблеми
 • Доброго дня. Чи можливо начальника Відділу освіти, засновником якого була РДА, при утворенні ОТГ перевести без конкурсу, чи необхідно подавати документи на конкурс. У зв'язку із зміною району, Відділ освіти створенно як нову юридичну особу.
  Відповідно до п. 4 Прикінцнвих положень Закону № 1009 під час реорганізації районних державних адміністрацій у зв’язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої України переведення державного службовця на посаду служби в органах місцевого самоврядування здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу, за умови відповідності його професійної компетентності кваліфікаційним вимогам до відповідної посади.
 • Доброго дня! Допоможіть розібратися! Я працюю в школі вчителем, проте мені запропонували посаду спеціаліста відділу освіти. Яка має бути процедура зміни основного місця роботи, якщо я хочу залишити пару годин викладацької діяльності. Як правильно потрібно написати заяву про звільнення чи переведення? На які нормативні документи потрібно спиратися?
  Посада спеціаліста віддлу освіти в ОМС – посада посадової особи місцевого самоврядування, на яку особи призначаються сільським, селищним, міським головою за конкурсом. Деталі конкурсної процедури Ви можете дізнатися у відповідному ОМС. Перш за все, Ви маєте взяти участь у конкурсі та успішно його пройти. Крім цього див. роз’яснення щодо сумісництва https://decentralization.gov.ua/news/12982
 • Доброго дня, чи затверджує староста села новообраного директора школи?Якщо ні, тоді хто це робить?ДякуюОксана
  Ні, староста таких повноважень не має. Згідно з ч. 2 ст. 26 ЗУ «Про освіту» керівник закладу освіти призначається засновником у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту. Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти. Цю функцію засновник (рада) може делегувати органу управління, до сфери якого належить школа (виконавчому органу ради, наприклад, відділу освіти).
 • Рішенням сесії затверджено штат відділу освіти ОТГ у кількості трьох осіб(начальник, головний спеціаліст, головний бухгалтер). За результатами конкурсу ці люди призначені на посади розпорядженням сільського голови. А як і хто приймає на роботу бухгалтерів, які будуть обслуговувати заклади освіти і підпорядковуватися головному бухгалтеру?
  Якщо відділ освіти є юридичнлю особою – працівників, які не є посадовими особами місцевого самоврядування, приймає\звільняє керівник відділу освіти (якщо інше не передбачено його посадовою інструкцією).
 • Добрий вечір! Чи можна прийняти на посаду головного спеціаліста відділу освіти ОТГ особу, яка на даний момент є директором опорної загальноосвітньої школи через перевод без конкурсного відбору, чи людина обов'язково має проходити конкурс і після цього писати заяву про звільнення?
  Тільки через конкурс.
 • Утворилися декількох громад в районі.наша школа увійшла до іншої громади .маємо шкільний автобус,який хоче відібрати інша громада цього ж району.чи мають вони на це право
  Якщо шкільний автобус було призначено для обслуговування Вашої школи чи мережі, яка перейшла до Вас, то ні, не мають. Адже згідно з абз. 3 пп. 5 п. 6-1 Розділу 5 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» речі, призначені для обслуговування відповідних об’єктів нерухомого майна і пов’язаних з цим майном спільним призначенням (у тому числі у зв’язку із здійсненням відповідних повноважень або наданням послуг), передаються до територіальної громади, на території якої знаходиться відповідне нерухоме майно (надаються відповідні послуги). Належність речей, призначених для обслуговування кожного об’єкта нерухомого майна і пов’язаних з цим майном спільним призначенням, визначається на підставі останньої суцільної інвентаризації.
 • Доброго дня. Чи можливо НАЧАЛЬНИКА відділу освіти, засновником якого була РДА, при утворенні ОТГ (при створенні нової юридичної особи відділу освіти) перевести без конкурсу, чи необхідно подавати документи на конкурс?
  Якщо відділ освіти перебуває у процесі реорганізації – можливо, на підставі п. 4 Прикінцевих положень Закону № 1009 за умови відповідності кваліфікації відповідного держслужбовця вимогам до відповідної посади в ОМС. Якщо ні – тільки через конкурс.
 • Прошу пояснення .Статути ЗЗСО до початку децентралізації реєструвались в РДА. Засновником ЗЗСО виступав відділ освіти . Як здійснити передачу ЗЗсо в ОТГ.
  Уточніть, будь ласка, своє запитання. Бо статути юридичних осіб вже багато років реєструються у державному реєстрі, а не в РДА.
 • Як бути в ситуації?Власник ДНЗ, сільська рада, ліквідований. Дитсадок передано на баланс новоствореного відділу освіти. Статут і печатка ЗДО є недійсні. До 1 липня триває перехідний період з реорганізації районів. Якщо сьогодні змінити Статут ЗДО і печатку, то з 1 липня офіційно ліквідовується район й Статут з печаткою знову будуть недійсні. Невідомо, коли буде прийнятий новий Закон України "Про дошкільну освіту", де, однозначно, з'явиться багато нюансів, які мають бути прописані у Статуті ЗДО. Коли доцільно змінити Статут ЗДО?
  Запитання викладені некоректно, тому відповідь надається, виходячи з розуміння консультантом суті питання. Якщо змінено власника закладу-юридичної особи (що вже мало бути зроблено згідно із розподілом видатків з 01.01.2021 р.), то печатка та статут цієї юрособи діють до моменту, поки новий засновник (територіальна громада у особі ради громади) не прийме рішення про зміну найменування та, відповідно, зміну печатки у зв'язку зі зміною найменування. Строк для внесення змін у статут та зміну назви законом не встановлено – це на розгляд нового засновника. Ці питання взагалі ніяк не пов'язані із процесом реорганізації районної ради. Якщо Ви питали про щось інше, уточніть своє запитання, будь ласка.
 • Чи потрібно звільняти працівників централізованої бухгалтеріі відділу освіти РДА, які не є держслужбовцями, при переході до новоутвореного відділу освіти міської ради (отг), чи можливий шлях переведення без конкурсу у даній ситуації?
  У разі переведення цих осіб на посади посадових осіб місцевого самоврядування – проводиться конкурс,  якщо посади службовців – конкурс не проводиться.
 • Добрий день. Після об'єднання та передачі комунальних закладів в отг чи потрібно відділу освіти подавати повідомлення на працівників до податкової?
  Так, потрібно, якщо змінилося місце податкової адреси роботодавця або сам роботодавець.
 • Доброго дня, підкажіть будь ласка, чи має право начальник освіти, після переходу закладу в ОТГ, не дозволяти заступнику і директору у сільській місцевості мати 12 годин тижневого навантаження, хоча дозвіл на викладацьку діяльність видав попередній відділ освіти. Чи буде цей наказ дійсний на протязі року?
  Тарифікація вчителя здійснюється перед/на початку навчального року та діє до наступного. Зміна навантаження під час навчального року можлива лише за згодою педагогічного працівника чи у випадку зміни кількості годин на вивчення навчального предмета у робочому навчальному плані.
 • Скажіть будь ласка, ми новостворений відділ освіти в отг, з РДА на отг були передані 3 школи та 2НВК, працівники звільненні не були. Чи потрібно відділу освіти подавати повідомлення в податкову?
  На трудові відносини працівників закладів освіти не впливає зміна підпорядкування або зміна власника відповідного закладу (ст. 36 КЗпП). Після внесення змін до реєстраційних документів відповідних закладів необхідно буде внести до трудових книжок їх працівників запис про перейменування закладу відповідно до п. 2.15 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників.  Повідомлення не потрібне, так як звільнення\прийняття працівників не було.
 • Які державні гарантії та захист є у новостворених Центрах професійного розвитку педагогічних працівників в ОТГ?
  Засновниками Центрів професійного розвитку педагогічних працівників можуть бути сільські, селищні та міські ради. Їх фінансування здійснюється за кошти засновника. Відповідно, питання створення, реорганізації чи ліквідації таких центрів вирішується на сесіях місцевих рад.
 • Доброго дня.Як правильно звільнити (перевести) працівників шкіл РДА.які перейшли до ОТГ з 01 січня 2021р.,а саме запис у трудовій? стаття КЗпПУ? та звітність ЄСВ особливо таблиця 5?Працівники залишаються в тій самій школі, але код ЄДРПОУ власника (платника ЗП) змінюється...
  На трудові відносини працівників закладів освіти не впливає зміна підпорядкування або зміна власника відповідного закладу (ст. 36 КЗпП). Після внесення змін до реєстраційних документів відповідних закладів необхідно буде внести до трудових книжок їх працівників запис про перейменування закладу відповідно до п. 2.15 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників. 
 • Доброго дня. На території селища є 5 ДНЗ, працівникам яких до 31.12.2020 року заробітна плата нараховувалася централізованою бухгалтерією селищної ради. Новоствореному відділу освіти селищної ради, який зареєстрований як юридична особа та є головним розпорядником коштів з 01.01.2021 передаються в оперативне управління дошкільні навчальні заклади, при цьому засновник (власник) залишається незмінним - селищна рада. Як перевести працівників ДНЗ, які записи у трудові потрібно записати?
  На трудові відносини працівників закладу освіти не впливає зміна власника\засновника відповідного закладу освіти чи зміна його підпорядкованості. Відповідно до ст. 36 Кодексу законів про працю України зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору. У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40). 
 • Добрий день. Керівники закладів освіти у серпні 2020 року пройшли конкурс і районна рада уклала з ними контракти. Після уворення ОТГ на чергову сесію вже новоствореної ОТГ у січні 2021 виноситься питання внесення змін до установчих документів закладів освіти, які потрібно перереєстровувати. Чи потрібно міській раді приймати якесь рішення щодо керівників, призначених за контрактом районною радою (якої вже немає): переукладення контрактів чи якісь інші дії? Дякую
  Ні. Зміна власника або органу управління закладом освіти не передбачає припинення контракту, укладеного з керівником цього закладу. Тому, директору, як і іншим працівникам, треба просто забезпечити внесення запису до трудової книжки про зміну назви закладу, який він(вона) очолює.
 • Чи повинні вчителі писати заяву на звільнення якщо школа переходить у інше ОТГ
  Ні, на трудові відносини працівників закладу освіти не впливає зміна власника\засновника відповідного закладу освіти. Відповідно до ст. 36 Кодексу законів про працю України зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору. У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40).  
 • Добрий ранок, рішення про прийняття спільної власності є, а як правельно зробити рішення про Статут та затвердження нової назви КП/КЗ (школи) у новій редакції?
  Зразок такого рішення Ви можете знайти на с. 3-4 тут: https://decentralization.gov.ua/news/13121.
 • Доброго дня . Районна рада передала школу ОТГ. Майно школи ОТГ прийняла. Рішення про прийняття школи , як Юридичної особи на баланс відсуднє. Наголошую, ОТГ не прийняла права Засновника. Колектив щоденно виконує свої обов’язки. Чи є це підставою для не нарахування зарплати колективу? Врешті решт : В кого затверджувати бюджет ?
  Невідкладно повідомте про цю ситуацію профільному підрозділу Вашої ОДА, який координує питання реорганізації РДА та районних рад на території Вашої області
 • Добрий день. Я працюю на посаді начальника відділу освіти, який ліквідовують., як передати шкільні автобуси з державної власності в комунальну. Всі техпаспорти на відділі освіти а автобуси в закладах освіти, які перейшли територіальні громади.
  Для надання відповіді потрібно подивитися документи – як оприбутковані ці автобуси, за яким кодом та на підставі яких актів обліковуються. Бо, на жаль, на практиці, оформлення цього майна проходило по всій Україні різнорідно та не завжди правильно. Зверніться, будь ласка, до профільного підрозділу ОДА, який супроводжує процедуру реорганізації РДА та їхніх структурних підрозділів.
 • Роз'ясність, будь ласка, чи повинен відділ освіти, який ліквідовується передати кошти за невикористані частини щорічних відпусток вчителів на рахунок новоствореної ОТГ?
  Так, якщо ці кошти знаходилися на рахцнках районної ради, яка передала відповідні права територіальній громаді. Це мало бути передбачено рішенням про передачу відповідного майна або прав. Однак це можна зробити і окремим рішенням із посиланням на рішення про розподіл майна, майнових прав та зобов'язань
 • Доброго дня! Хто приймає на роботу всіх працівників (більше цікавить секретаря-діловода) відділу освіти ОТГ?
  Працівників, які є посадовими особами місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», на службу в ОМС приймає сільский, селищний, міський голова. (ст. 10 Закону). Працівників, які не є посадовими особами місцевого самоврядування (службовці, обслуговуючий персонал) може приймати на роботу керівник відділу освіти (якщо відділ освіти – юридична особа) або сільський, селищний, міський голова (якщо відділ освіти не є юридичною особою). Посада діловода є посадою службовця.
 • 1. Вітаю, як здійснити процедуру передачі шкільного автобусу територіальній громаді? 2. Яким документом здійснити опис майна, що передається громаді? Дякую
  Детально про особливості передачі майна зі спільної власності територіальних громад району у власність територіальних громад ми писали тут: https://decentralization.gov.ua/news/13121. В залежності від періоду, у який здійснюється така передача, це може відбуватися як на підставі окремого рішення рад за актом приймання-передачі, так і на підставі передавального акту, що складається за наслідками реорганізації районної ради
 • Добрий день. Допоможіть, будь ласка, розібратися в такому питанні. Голова новоствореної ОТГ в усному порядку сказав всім працівникам дошкільного закладу (що перейшов у це ОТГ) писати заяви на звільнення, попередивши, що при прийнятті на роботу 1 помічник вихователя і сторож будуть звільнені. При цьому статут закладу і штатний розклад не змінювався. У закладі 2 різновікові групи дітей. За списковим складом дітей 23 + 5 патронаж. Працівників зараз 2 пом.вихователі, 1 вихователь, 0.5 завгоспа і 0.5 підсоб.роб.кухні, 1 завідуюча, 0.5 сестри медичної, 1 кухар, 1 сторож, 2 сезонні опалювачі., Музичного керівника немає, прачки,вихователя немає. Тобто, звільняти уже і так немає кого. Допоможіть, будь ласка, захистити працівників закладу.
  Порада - не писати жодних заяв про звільнення.
 • В одній із Ваших відповідей, було наступне: "...на перший місяць можна відділу освіти укласти договір на суму допорогової закупівлі, а далі спокійно проводити тендер". Чи це не суперечить Закону № 922, адже Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.
  На момент реорганізації сума річної закупівлі ще може бути не сформована, якщо передавального акту та річного кошторису не затверджено. Тому це не буде поділом предмету закупівлі
 • Добрий вечір. Наш заклад освіти перейшов з РДА одного району до ОТГ (тепер будемо іншого району після оформлення відповідних документів). Чи правомірним було: Питання 1: Звільнення та прийняття усіх працівників даного закладу по переведенню у зв'язку зі зміною власника? Питання 2: Директора школи також було звільнено та прийнято по переведенню з відділу освіти РДА до відділу освіти ОТГ. Він заключив контракт із попереднім власником 01.07.2020 року терміном на 6 років. Його взяли по переведенню в ОТГ на посаду директора до кінця навчального року, повідомивши, що влітку буде проводитися конкурс на цю посаду. Бо потрібно заключити новий контракт в даній ОТГ. Яка для цього є підстава? Якщо це не правомірно, то на який документ спиратися? Дякую за відповідь.
  Зміна власника не тягне припинення трудових відносин працівників. Однак, оскільки, судячи з Вашого запитання, працівники були оформлені неправильно (не у штаті закладу, а чомусь у відповідному відділі освіти РДА), тепер виникли запитання. Для більш детальної відповіді треба працювати із конкретними документами – дивитись існуючі записи у трудових книжках та чинний контракт директора
 • Доброго дня.Чи можливо таке ,що працівники освіти залишаться без заробітної плати в січні,оскільки районна рада ще не передала заклади освіти до ОТГ.
  Ні, реорганізація не є підставою для порушення трудових прав та гарантій працівників. Невідкладно зверніться із відповідною інформацією до своєї ОДА.
 • Як має бути сформульований запис в трудовій книжці вчителя школи, прийнятого на роботу відділом освіти районної ради, після передачі цієї школи у власність сільської територіальної громади, створеної після 25 жовтня 2020р. ? Маю на увазі зміну власника школи. Якщо можна - дослівно. Дякую!
  Відповідно до п. 2.15 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників якщо  за  час  роботи  працівника  назва   підприємства змінюється, то  про це окремим порядком у графі 3 трудової  книжки  робиться запис:   "Підприємство   таке-то   з   такого-то    числа  переіменоване на  таке-то",  а  у графі 4 проставляється  підстава перейменування - наказ (розпорядження), його дата і номер (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93#Text ) Крім цього, зверніть увагу на Методичні рекомендації http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/5_Metodychni_rekomendatsii_vyrishennia_kadrovykh_pytan_organiv_mistsevogo_samovriaduvannia.pdf
 • Доброго дня . Районна рада передала школу ОТГ. Майно школи ОТГ прийняла. Рішення про прийняття школи , як Юридичної особи на баланс відсуднє. Наголошую, ОТГ не прийняла права Засновника. Колектив щоденно виконує свої обов’язки. Чи є це підставою для не нарахування зарплати колективу? Врешті решт : В кого затверджувати бюджет ?
  Таке рішення (бездіяльність ради громади) є порушенням закону. Невідкладно повідомте про цю ситуацію свою ОДА. Це важливо при підготовці відповідними РДА-правонаступниками проектів бюджетів та прийняття рішення про розподіл залишків коштів районних рад, що реорганізуються
 • Вітаю! Чи треба вносити в трудові книжки вчителів та директорів НВК сіл записи після створення об'єднаної територіальної громади 25 жовтня 2020р.? Яким чином відбувається перепідпорядкування з районного бюджету до виконкому сільської ради (має бути розпорядження Голови громади?)
  Відбуваєтся зміна власника (засновника) та, як наслідок, перейменування відповідних юридичних осіб. Відповідно до п. 2.15 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників якщо  за  час  роботи  працівника  назва   підприємства змінюється, то  про це окремим порядком у графі 3 трудової  книжки робиться запис:   "Підприємство   таке-то   з   такого-то    числа переіменоване на  таке-то",  а  у графі 4 проставляється  підстава перейменування - наказ (розпорядження), його дата і номер.
 • Чи мають право приначити мене головним спеціалістом відділу світи в ОТГ.Стаж державного службовця 19 років з 2010 року на пенсії. На даний час працюю у відділі освіти методистом з кадрових питань. відповідно до Закону України про "Державну службу" № 4043 від 16.12.2020
  Уточніть своє запитання… (граничний вік перебування на службі в ОМС – 65 років згідно ст. 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).
 • Чи правомірно перевести працівників ззсо до селищної ради, чи потрібно писати заяви?!
  Уточніть своє запитання (навіщо переводити працівників закладу освіти до селищної ради?) 
 • Вечір добрий! Прошу допомогти у вирішенні наступних питань:1. Заклад позашкільної освіти є юридичною особою без власної бухгалтерії. Перейшов у власність громади із району. В трудовій директора запис про те, що призначений на посаду (звільнення нема). Чи потрібно його перепризначувати наказом відділу освіти,культури ОТГ попереводу, якщо облік буде здійснюватись бухгалтерією сільської ради? Одні твердять, що лише запис в трудовій про зміну назви та власника, а інші, що потрібно подавати і наказ, адже податкова не пропустить і не зможуть нараховувати кошти.2. Сільська рада увійшла в ОТГ і ліквідована шляхом об'єднання. В неї під керівництвом був сільський клуб (завідувач і прибиральник). Чи потрібно було перед цим їх звільнити в ліквідованій сільській раді і призначити по переводу вже наказом відділу освіти,культури ОТГ?
  Так, відбувається зміна власника (засновника), але про який саме наказ йдеться? Уточніть своє запитання.
 • Доброго дня! З якого часу при виготовленні печатки навчального закладу, який знаходиться на території ліквідованого району та був переданий районною радою до ОТГ, можливо використовувати назву новоутвореного району? Дякую.
  Печатки виготовляються за рішенням нового власника чи уповноваженого ним виконавчого органу, до сфери управління якого віднесено такий заклад після затвердження стуту закладу у новій редакції та внесення змін до відомостей про цей заклад як юридичну особу до ЄДР
 • В Статуті закладу освіти в юридичній адресі зазаначено назву району, який з 1 січня 2021 року перестав існувати. Чи потрібно міняти Статут закладу освіти?
  Ні, на разі це не вимагається законом, аж поки Рада не прийме рішення про перенайменування та/або внесення змін до відомостей про відповідну юридичну особу.
 • Чи передбачаються відділи освіти в рда
  Так https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-a1336
 • Добрго дня. Створено новий відділ освіти в ОТГ, 04.01 зареєстрований як юридична особа. Тендерні процедури по закупівлях не розпочинались(так як не реєструвалась юр. особа, бо не було призначено керівника(за конкурсом)). Як організувати харчування у закладах освіти у період проведення тендерів?
  Юридичну особу не могли зареєструвати без наявності виконуючого обов'язки керівника юридичної особи або особи, уповноваженої вчиняти правочини від імені такої юрособи. Ці відомості обов'язково вказуються у Реєстрі під час державної реєстрації створення юридичної особи. Знаючи назву або номер в ЄДР Вашого відділу освіти, Ви можете легко перевірити це шляхом подання безкоштовного запиту ось тут: https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search. На жаль, у Вашому запиті недостатньо інформації для більш конкретної відповіді. Усе залежить від того, які функції передали новоутвореному відділу освіти, та які заклади чи установи знаходяться у сфері його управління, і чи визначений він як правонаступник органу, що у попередньому періоді укладав відповідні угоди (чи йому надані радою повноваження на укладення таких правочинів), функції з розпорядження якими коштами йому передала рада (місцевий фінансовий орган). В залежності від кожного з цих чинників й має розглядатися ситуація. Так, якщо правонаступництво визначене чи повноваження надано – відділ освіти може укласти додаткову угоду про продовження закупівель без проведення тендеру на суму, що складає до 20 % від загальної суми договору. Якщо правонаступництво не визначене – це може зробити рада або на перший місяць можна відділу освіти укласти договір на суму допорогової закупівлі, а далі спокійно проводити тендер. А, можливо, у Вашій раді заклади освіти з 2021 року автономізовані і отримали право укладати відповідні договори самостійно у межах затвердженого радою кошторису.
 • Доброго дня.У 2019році мене за розпорядженням сільського голови мене призначили в.о.завідувачем дитячого садочка. З 1 січня 2021року всі сільські ради об‘днали в ОТГ.Чи можу я надалі виконувати обов‘язки завідуючої коли немає ні розпорядження,а ні наказу від керівництва.
  Звісно, Ви продовжуєте працювати на своїй посаді. Відповідно до ст.36 КЗпП зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору. У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується.
 • Доброго ранку. Цікавить чіткий алгоритм дій при передачі сільського ДНЗ до ОТГ міста із силами на всі закони та розпорядження.Тому що в нас країна одна а закони виконує хто як хоче. Одні райони переводять працівників ДНЗ, одні ставлять тільки зміну керівника, а в нашому випадку нас звільнили за незрозумілою заявою без підстави для звільнення. А потім прийняли на роботу . А керівник ДНЗ як без печаті має прийняти працівників. Бо спілкуючись з колегами зрозуміла, що кожне керівництво робить що хоче. Тому прошу роз'яснити як за законом має бути передача, запис в трудовій книжці, які повідомлення в податкову, пенсійний і.т.д.Буду дуже вдячна Вам за чітку і змістовну відповідь.Дякую.
  Відповідно до ст.36 КЗпП зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору. У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини 1 статті 40 КЗпП). У процесі передачі об’єктів спільної власності територіальних громад району від районних рад у комунальну власність територіальних громад відбувається саме зміна власника відповідного закладу\установи, а отже – жодних змін у здійсненні трудових прав працівників цих закладів\установ на момент передачі не відбувається. Єдиною зміною, яка відбудеться для зазначених працівників, проте, не вплине на здійснення ними своїх трудових прав, буде перейменування відповідних закладів\установ у частині найменування засновника – органу місцевого самоврядування відповідної територіальної громади. Відповідно до п. 2.15 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 року № 58 якщо за час роботи працівника назва підприємства змінюється, то про це окремим порядком у графі 3 трудової книжки робиться запис:  «Підприємство   таке-то з такого-то числа переіменоване на  таке-то», а у графі 4 проставляється підстава перейменування - наказ (розпорядження), його дата і номер.
 • Доброго дня!Ми працівники центру професійного розвитку педагогічних працівників!У зв'язку з реорганізацією,нас було звільнено 31.12.2020 року. Було вручено наказ та трудову книжку,але не виплачено вихідну допомогу,сказали,що немає коштів.Хотіли дізнатися,чи маємо право на вихідну допомогу,чи ні?
  Якщо підставою звільнення є п. 1 ст. 40 КЗпП – вихідна допомога має бути виплачена. Невиплата вихідної допомоги є порушенням трудового законодавства.
 • Добрий день. На кінець року виникла кредиторська заборгованість,у тому числі, і по заробітній платі працівникам освіти. Ця заборгованість перейде в громаду чи піде на район?
  Залежить від того, хто став правонаступником по зобов'язаннях (тобто, куди пішли люди, перед якими виникла заборгованість).
 • Доброго ранку! Я працюю головним спеціалістом у відділі освіти райдержадміністрації, що припиняє свою діяльність. Взяла участь у конкурсі на посаду начальника відділу в одній із створених ТГ. Чи можу я бути переведена на цю посаду, чи маю проходити спецперевірку, чи потрібно подавати декларацію? Дякую.
  Переведення без обовязкового проведення конкурсу можливе, якщо Ви вже повідомлені про наступне вивільнення у зв’язку із реорганізацією відповідної РДА (на підставі п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 1009 від 17.11.2020 р.). Якщо не повідомлені – переведення неможливе, тільки через конкурс. Спецперевірку проходити не потрібно. Декларацію подавати потрібно.
 • Доброго дня ! Я задавав запитання , проте відповіді не отримав. Працюю директором школи на умовах строкового договору ( контракт 6 років ). Школа рішенням Засновника понижується в ступені. З девятирічки стає початковою. Чи зберігається за мною право працювати в новій початковій школі до закінчення діючого Контракту ( до 2024 року).
  Якщо контракт не передбачає інших умов, зберігається.
 • Відбулось об'єднання громад. Чи треба видавати накази про звільнення та прийняття по переведенню працівників дитячих садочків? Місце роботи не змінилось. Але треба в звіті до пенсійного фонду показати звідки взялися нові люди . Які накази повинні оформити кадровики ?
  Якщо йдеться про передачу закладів освіти на баланс ОМС – працівників звільняти не потрібно. У даному випадку відбувається зміна власника відповідного закладу. Відповідно до ст. 36 КЗпП у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (п.1 ч. 1 ст. 40). До трудової книжки працівників відповідного закладу освіти має бути внесено запис про зміну назви юридичної особи, в якій вони працюють. Відповідно до п.  2.15. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників якщо  за  час  роботи  працівника  назва   підприємства змінюється, то  про це окремим порядком у графі 3 трудової  книжки робиться запис:   "Підприємство   таке-то з  такого-то числа переіменоване на  таке-то",  а  у графі 4 проставляється підстава перейменування - наказ (розпорядження), його дата і номер. Такий запис вноситься посадовою особою відповідного закладу, до посадових обов’язків якої віднесено кадрову роботу та ведення трудових книжок працівників або, якщо така посадова особа не визначена – керівником відповідного закладу.
 • Хто повинен займатись тендерами при закупівлях для шкіл, якщо у громаді є відокремлений підрозділ - відділ освіти, розпорядник коштів?
  Залежить від того, чи автономізований заклад та які повноваження передбачені у його статуті, інших розпорядчих актах органу, до сфери управління якого належить школа. Якщо заклад не автономізований, і взагалі всі функції розпорядника коштів (навіть нижчого рівня) виконує відділ освіти, і у положені про цей відділ передбачені відповідні повноваження, то від імені школи закупівлями займається відділ освіти. А можливо, у Вашій громаді створена централізована бухгалтерія чи відповідні функції покладено на інший виконавчий орган ради (фінансово-господарський відділ тощо). Для отримання більш чіткої відповіді, бажано уточнити запитання.
 • Порядок передачі шкільних автобусів з відділу освіти на баланс міської ради
  Просимо уточнити питання, у якому правовому режимі знаходяться автобуси та за якими кодами обліковуються та на чиєму балансі. Від цього залежить зміст відповіді
 • Чи має право громада не взяти у своє підпорядкування новостворену комунальну установу " Центр професійного розвитку педагогічних працівників"? Чи правомірно , що центр ліквідують, а новообраних працівників звільнять? Які є механізми уникнути цього? Хто може допомогти вирішити це питання?
  На думку МОН, це категорично неправильно. Невідкладно зверніться з цією інформацією до своєї ОДА
 • Залишки освітньої субвенції 2020 року. Хто має підписати платіжні доручення на передачу залишків в ОТГ якщо голови районної ради не обрано?
  До закінчення періоду окремого виконання бюджетів функції головних розпорядників, розпорядників бюджетних коштів районних бюджетів продовжують здійснювати відповідні бюджетні установи в особі їх керівників. До закінчення періоду окремого виконання бюджетів функції місцевих (районних) фінансових органів здійснюють відповідні місцеві (районні) фінансові органи, утворені до утворення та ліквідації районів. (див. абз. 4-5 пп. 15 п. 6-2 Розділу 5 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»)
 • Доброго дня. У громаді створюється відділ освіти молоді, спорту, культури та туризму. На території громади 1 школа І-ІІІст(380 уч.), 2 НВК(90 уч, і 49 уч.), 2 ЗДО3) Як у громаді забезпечити функціанування позашкільної освіти? Чи можна внести зміни у структурі закладу загальної середньої освіти і додати до нього позашкільний центр?(у січні) чи так можна зробити тільки на початку року?
  Позашкільний підрозділ може бути структурним підрозділом закладу загальної середньої освіти (ч. 4 ст. 31 ЗУ Про повну загальну середню освіту). Реорганізацію можна провести в будь-який час з дотриманням вимог трудового законодавства.
 • Доброго дня. У громаді створюється відділ освіти молоді, спорту, культури та туризму. На території громади 1 школа І-ІІІст(380 уч.), 2 НВК(90 уч, і 49 уч.), 2 ДЗО. 2) Чи доцільно одразу (у січні) створювати опорний заклад, чи можна поки просто перейменувати заклади змінивши підпорядкування(наприклад був ... закдад загальної середньої освіти Кропивницької районної ради, а стане Веселівської сільської ради)?
  Статус опорного можна надати закладу в будь-який час. При цьому потрібно дотриматися вимог Положення про освітній округ та опорний заклад, затвердженого постановою КМУ від 19 червня 2019 року № 532 та забезпечити трудові права працівників закладів загальної середньої освіти, що стануть філіями опорного закладу. Також варто зауважити, що, з метою своєчасного отримання випускниками документів про освіту в поточному році, реорганізацію потрібно завершити до початку березня.
 • Районний центр залишився, але відділ освіти ліквідовано так як у новостворених отг будуть свої відділи освіти. Працівників відділу освіти попередили про ліквідацію та звільнили але двох державних службовців РДА не попередила і з 1 січня ми не знаємо чим маємо займатися. Наш район на 7 отг. Чи можливий в структурі РДА відділ чи сектор освіти?
  Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів здійснює сільська, селищна, міська рада за пропозицією голови. Також не виключається можливість створення органу управління освітою в структурі апарату відповідної ради. Щодо структурних підрозділів РДА, то 28.12.2020 внесено зміни до  Постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2012 № 606, якими змінено рекомендаційні переліки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій. Згідно з додатком 2 до Постанови у РДА можуть створюватись структурні підрозділи із забезпечення взаємодії та здійснення окремих повноважень органів місцевого самоврядування, зокрема структурний підрозділ з питань соціально-економічного розвитку території, а саме: економіки, агропромислового розвитку, освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, інфраструктури, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, екології.
 • Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, як правильно здійснити передачу шкільних автобусів (власник у технічному паспорті- відділ освіти райдержадміністрації) у комунальну власність селищної ради? При передачі змінюється власник, необхідна перереєстрація транспортних засобів у МРЕО. Відповідно до розяснень, які надають спеціалісти проєкту "Освіта у громадах від А до Я", передача державного майна у комунальну власність регулюється Порядком передачі державного майна в комунальну власність та здійснюється за постановою Кабінету Міністрів, що є дуже складною процедурою. Як вихід - автобуси можуть бути передані на умовах аренди за одну гривню. Буду вдячна за відповідь.
  Варто перевірити на чиєму балансі знаходиться транспортний засіб, а не лише його технічний паспорт. Якщо ж підтвердиться, що він у державній власності, то передача може здійснюватися через постанову КМУ.  
 • Наш ліцей переходить до ОТГ . Чи має право голова ОТГ розірвати контракт з директором навчального закладу? Які для цього мають бути підстави? Контракт був укладений з попереднім засновником.
  Зміна власника не впливає на трудові відносини (ст. 36 КЗпП).
 • Я працюю головним спеціалістом відділу освіти райдержадміністрації. Запропоновано посаду начальника відділу освіти у територіальній громаді (місцеве самоврядування). Нема часу на проходження процедури за конкурсом. Адже бюджетна галузь (освіта, культура) повинна бути передана територіальній громаді до нового року. Як бути? Чим керуватися?
  Пунктом 4 Прикінцевих та перехідних положень закону України від 17.11.2020 р. № 1009 (законопроект № 3651-д) визначено, що під час реорганізації районних державних адміністрацій у зв’язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої України переведення державного службовця на посаду служби в органах місцевого самоврядування здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу, за умови відповідності його професійної компетентності кваліфікаційним вимогам до відповідної посади. У разі, якщо Ваша професійна компетентність відповідає кваліфікаційним вимогам до посади начальника відділу освіти у ТГ – можливе переведення без конкурсу. Типові кваліфікаційні характеристики посадових осіб місцевого самоврядування затверджені наказом Нацдержслужби від 07.11.2019 р. № 203-19 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v203-859-19#Text
 • Доброго дня! Якщо районна рада не відбудеться до кінця 2020 року і відповідно не передасть заклади освіти до ОТГ, чи можливий варіант фінансування закладів освіти з 1 січня 2021 року районною радою? Чи законною буде передача закладів освіти районною державною адміністрацією, якщо їх засновниками є районна рада?
  Відповідно до вимог Бюджетного кодексу (ст. 89-91), до видатків, що можуть здійснюватися із районного бюджету не належать видатки на фінансування закладів освіти. Відповідно до підпункту 14 підпункту 48 пункту 1 частини першої прийнятого Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (законопроект за реєстр. №4100-д) районні ради здійснюють передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність сільських, селищних, міських територіальних громад установ та закладів, розташованих на їхній території, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом. З 1 січня 2021 року видатки на функціонування зазначених установ і закладів плануються та здійснюються з бюджетів таких територіальних громад.
 • Всі заклади освіти у районі були комунальною власністю районної ради. Відділ освіти райдержадміністрації також був на фінансуванні районної ради. Після ліквідації району всі заклади освіти переходять у новостворену ОТГ. Поясніть, чи повинні бути приєднані до ОТГ і районні відділи освіти? Якщо ні, то хто має попереджувати працівників про звільнення, так як ці працівники не є державними службовцями (держслужбовці-30 кал. дні)
  Ні, структурні підрозділи РДА реорганізуються в окремому порядку, і у власність територіальної громади бути передані не можуть
 • До ОТГ переходять школи, засновником яких є районна рада. Працівників шкіл потрібно звільняти з відділу освіти та по новому приймати в ОТГ, чи переводити, якщо вони залишаються працювати в тій само школі. І чи потрібно ОТГ подавати в податкову повідомлення про прийняття працівника на роботу.
  Для працівників закладів освіти нічого не змінюється – не потрібно ні звільняти, ні переводити. Відбувається зміна титульного власника відповідного закладу освіти, вносяться зміни до реєстраційних документів та Статуту закладу. На трудові відносини працівників цей процес не впливає. Єдине, що для них зміниться – це назва закладу (в частині засновника). Після внесення змін до відомостей про юридичну особу (у частині засновника) необхідно буде внести до трудових книжок всіх працівників закладу запис про перейменування.
 • Хто має заміняти уроки мої,коли я ,як депутат районної ради на сесії ?
  Відповідно до ч. 1 ст. 32 Закону України «Про статус депутатів мсіцевих рад» на час сесії чи засідання постійної комісії місцевої ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом випадках депутат місцевої ради звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків. Ті ж самі положення містить ч. 3 ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Питання щодо заміщення на робочому місці має вирішуватися Вашим безпосереднім керівником.
 • Чи може заступник міського голови бути призначений виконуючим обовязки начальника новоствореного відділу освіти ОТГ -юридичної особи для реєстрації такої юридичної особи до моменьу проведення конкурсу на цю посаду?
  Ні, не може. Посада заступника сільського, селищного, міського голови є виборною посадою, на яку особи затверджуються відповідною радою. Посада керівника структурного підрозділу є посадою, на яку особи призначаються відповідним сільським, селищним, міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. (ст. 3 та 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).
 • Чи має право сiльська (селищна) рада створювати ліцеї (шляхом перейменування ЗОШ), враховуючи обмеження встановленi абз. 6 ч. 1 ст. 32 Закону України "Про повну загальну середню освiту", якi набувають чинності з дня, наступного за днем опублікування Закону. Дякую.
  На стадії прийняття прав засновника закладу не радимо одразу перетворювати отримані укрупненою територіальною громадою заклади освіти. Те, про що йдеться у запитанні, є не перейменуванням, а фактично є перетворенням навчального закладу. Такі речі доцільно робити комплексно, одразу із формуванням чи трансформацією укрупненої освітньої мережі громади (див. абз. 2 ч. 1 ст. 32 Закону України "Про повну загальну середню освiту"). До того ж, таке «хитре» перетворення, «заховане» під перейменування у зв’язку із прийняттям прав засновника, може створити вам істотні зміни із оновленням-отриманням ліцензій.
 • Після утворення ОТГ виникло питання доцільності утримання двох дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Чи можемо ми приєднати районну ДЮСШ до міської ДЮСШ? В якому порядку має відбуватись таке приєднання/об'єднання?Дякую
  Так, після прийняття у власність ТГ, ви можете прийняти рішення про приєднання однієї юридичної особи до іншої. Приєднання має відбуватися за загальними правилами, встановленими цивільним та трудовим законодавством України
 • Сільські школи, які є комунальними закладами, включені до переліку обєктів спільної власності територіальної громади ліквідованого району. Який механізм передачі установ та фінансування шкіл з сільського бюджету з 1 січня 2021 року?
  Щодо фінансування. Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» передбачено міжбюджетні трансферти (у тому числі, освітню субвенцію) для 1438 громад, утворених відповідно до розпоряджень КМУ від 12.06.2020. Крім цього, прийнятими змінами до Бюджетного кодексу України (№ 4100-д) визначено, що видатки на функціонування установ і закладів, які перебували у спільній власності районних рад з 1 січня 2021 року плануються та здійснюються з бюджетів територіальних громад, на територіях яких вони розміщені.   
 • Доброго дня ! Працюю в школі , засновником якої є районна рада. Після місцевих виборів наш район, як і районна рада , ліквідовується та буде входити до Рівненського району Рівненської області. Жодних рішень наш Засновник ( районна рада ) або розпоряджень про передачу майна школи правонаступнику ( місцевій ОТГ ) не приймалося.Питання.1. Хто є правонаступником нашого Засновника.2. Кому подавати проєкт бюджету школи на 2021 рік на погодження та затвердження. Дякую.
  Рада могла ще фізично не втигнути приступити до розгляду відповідних питань. Передати відповідні майнові права та майно згідно із розмежуванням бюджетних видатків має до ради укрупненої територіальної громади, на території якої на разі знаходиться школа (тобто громади, територія якої визначена згідно з розпорядженням КМУ від 12.06.2020 р.). Проект бюджету на разі подавайте чинному засновнику. Якщо вони ще не встигли прийняти рішення про передачу прав – вони несуть відповідальність за затвердження бюджету.
 • Чи потрібно звільняти працівників централізованої бухгалтеріі відділу освіти РДА при переході до новоутвореного відділу освіти міської ради (отг)
  Якщо мається на увазі можливість переведення держслужбовців РДА ліквідованого району на посади служби в ОМС без конкурсу –  наразі не можна. Тільки шляхом конкурсного відбору. У разі успішного проходження конкурсу на посаду в ОМС держслужбовець звільняється з посади держслужби. Така можливість (без конкурсу) з’явиться, коли розпочнеться реорганізація РДА ліквідованих районів - після відповідного рішення Уряду. Станом на сьогодні, 14.12.2020 р., такого рішення ще немає.
 • Доброго дня. Чи можна призначити вчителя школи тимчасово виконуючим обов'язки начальника відділу освіти в новоствореній ОТГ до проведення конкурсу та наділити його повноваженнями державної реєстрації даного відділу рішенням сесії?
  Ні, т.в.о. не можна. Посада начальника відділу є посадою в ОМС, на яку особи призначаються за конкурсом.
 • Доброго вечора. Скажіть будь ласка, чи в кожній громаді повинен бути відділ освіти, і з кількох осіб він повинен складатися?
  Організаційна структура виконавчих органів визначається радою самостійно з урахуванням потреб та характеристик конкретної територіальної громади. Як правило, відділ освіти створюється у територіальних громадах як окремий структурний підрозділ у разі наявності розгалуженої мережі закладів освіти. Якщо така мережа невелика або Ви з інших міркувань не вбачаєте за доцільне створювати такий підрозділ окремо, його можна створити як сектор у складі відділу, що буде опікуватись й іншими гуманітарними питаннями, наприклад, ще й культурою, мистецтвом, розвитком туризму тощо.

Поділитися