Старости
31.03.2021
Ні, це неправильно. Виконувати обов’язки старости не може будь-яка інша особа (тим більше діловод, який є  службовцем та не має статусу посадової особи місцевого самоврядування). На час вирішенн...
22.02.2021
Наразі не можна. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» старостинський округ - частина території об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Зак...
19.02.2021
Так, може. У разі затвердження цієї особи на посаді старости, вона має звільнитися із посади голови комісії.
16.02.2021
Ви (і всі решта в.о. старост) мали бути звільнені ще в день відкриття першої сесії новобраної ради відповідно до п. 4 п. 2 Прикінцнвих положень Закону № 562, згідно якого повноваження сільських, се...
16.02.2021
Ні, старост не має повноважень щодо прийому\звільнення будь-яких осіб.
15.02.2021
Ні, у адміністративному центрі територіальної громади наявність старост не передбачена саме через те, що там розташовані усі виконавчі органи, які можуть забезпечувати потреби мешканців цього насел...
11.02.2021
Бути затвердженим радою громади на цю посаду за поданням голови
11.02.2021
На сьогоднішній день таких критеріїв Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» не встановлює – кожна сільська, селищна, міська рада визначає територію компетенції старости на свій розсуд...
11.02.2021
Зверніться з цього питання до відповідної сільської, селищної, міської ради.
10.02.2021
Залежить від того, які обов’язки зазначені у Посадовій інструкції до цієї посади, затвердженій відповідним сільським, селищним, міським головою.
10.02.2021
Див. Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування (наказ Мінюсту від 11.11.2011 р. № 3306\5  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1298-11?find=1&text=%D...
08.02.2021
Ці питання дійсно мають вирішуватися згідно Вашого Регламенту. Без аналізу його тексту та тексту протоколу пленарного засідання дати оцінку цій ситуації складно. Якщо депутатами було прийнято рішен...
09.02.2021
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» не містить норм, які б визначали вимоги до місця проживання посадових осіб місцевого самоврядування, у тому числі – старости. Закон вимагає в...
05.02.2021
Рішенням виконавчого комітету, так як повноваження із вчинення нотаріальних дій є делегованими повноваженнями виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.
05.02.2021
Жителі старостинського округу можуть звернутися з цього питання до відповідної ради та голови. На рівні закону це ніяк не врегульовано, але така можливість завжди є (зокрема, у порядку, передбач...
05.02.2021
Протестувати не обов’язково – можна подати до ОМС колективне звернення жителів відповідного села, селища (у порядку Закону України «Про звернення громадян»).
05.02.2021
Кандидат на посаду подає декларацію до призначення або обрання на відповідну посаду (ст. 45 ЗУ «Про запобігання корупції»). Декларація подається виключно у елетронному вигляді на офіційному веб-сай...
03.02.2021
Треба дивитися Ваш регламент, а також, як було сформовано порядок денний. Ці питання віддаються, до певної міри, на вирішення самої ради (у першу чергу через Регламент).  Такої форми голосування як...
01.02.2021
Ні, переведення з посади діловода на посаду старости неможливе. Посада діловода – це посада службовця (приймається на роботу сільським, селищним, міським головою). Посада старости – це виборн...
01.02.2021
Не «можуть», а є членами виконавчого комітету відповідної ради за посадою і працюють у ньому на постійній основі, відповідно до 2 ст. 54-1 та ч. 4 ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування ...
01.02.2021
У рішенні ради – затвердити на посаді старости. У розпорядженні голови – прийняти на службу в ОМС на підставі рішення ради про затвердження на посаді старости.
01.02.2021
Жителі можуть звернутися до відповідної ради або голови громади із будь-яким питанням, висловити свою думку та надати свої пропозиції.
01.02.2021
Дивлячись, які саме довідки. Якщо на видання певного документа уповноважений саме староста – діловод не може його видати від свого імені.
01.02.2021
Посада старости передбачена ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вони є членами виконкому за посадою, тож староста має бути. Щодо кількості старост та конфігурації старос...
29.01.2021
Ні, не можете. Невключення старости у склад виконкому порушує норми ч. 2 ст. 54-1 та ч. 4 ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Невключення заступника голови до складу...
29.01.2021
Законодавство про місцеве самоврядування не містить норм, які б регулювали ці питання. У той же час, ніхто не може обмежити жителів у можливості висловити свою думку щодо роботи  посадових осіб ...
27.01.2021
Випадки таємного голосування визначені Законом. Встановлювати додаткові підстави для таємного голосування ви не можете, це обмежує принцип гласності. Тому – ні.
28.01.2021
Посада старости – так. Щодо формування старостинських округів – ми вже багато писали на цю тему – скористайтесь, будь ласка, пошуком. Див. також роз’яснення https://decentralization.gov.ua/news/...
28.01.2021
Наразі ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» не містить такого повноваження старости. Можливо, з прийняттям законопроекту № 4535, ситуація зміниться.
27.01.2021
Згідно з приписами абз. 1 п. 7-1 Розділу 5 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України визначення адміністративних центрів терито...

Поділитися