Старости

Поставити запитання


21.01.2021
Якщо рішенням суду про притягнення до відповідальності про вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, не було у якості додаткової санкції передбачено заборону на зайняття відповідних посад п...
21.01.2021
Відповідно до ч. 1 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сіль...
21.01.2021
Накладення адміністративного стягнення (штрафу) та порушення питання про дострокове припинення повноважень у разі притягнення особи до відповідальності за вчинення цього правопорушення.
20.01.2021
Після 15.01.2021 р. – можете (але не призначена, а затверджена).
19.01.2021
Якщо дружина-діловод безпосередньо підпорядкована старості – то ні.
19.01.2021
Якщо група інвалідності передбачає можливість працювати – звісно, має право.
19.01.2021
Оплата послуги, яка надається органами місцевого самоврядування або створеними ними комунальними установами повинна регламентуватися відповідним порядком (положенням), яке затверджується місцевою р...
19.01.2021
Треба буде подати декларацію, передбачену абз. 1 ч. 2 ст. 45 ЗУ «Про запобігання корупції» (так звану «у день звільнення», у Вас, це скоріше за все, буде 2 декларації – за не охоплений період 2020 ...
19.01.2021
Посада старости передбачає обмеження із трудовою чи іншою оплачуваною діяльністю. Тому в залежності від оформлення відносин батюшки із відповідною релігійною організацією з урахуванням приписів ст....
19.01.2021
Обсяг повноважень старости визначено ч. 4 ст. 54-1 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні». Згідно з цією нормою, за дорученнням ради старости можуть забезпечувати контроль за виконанням закладам...
18.01.2021
Може, якщо його уповноважити здійснювати ці повноваження рішенням виконавчого комітету.
18.01.2021
Відповідно до ч. 5 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» при здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді та підконтрольний сільському, селищн...
18.01.2021
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про службу в органах мсіцевого самоврядування» для старост не встановлено особливостей сладення Присяги посадової особи місцевого самоврядування – вони складают...
14.01.2021
Поширюються як на колишніх сільських, селищних голів, на яких було покладено виконання обов’язків старост відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
14.01.2021
Ні, не проходять. Посада старости є виборною посадою, на яку особи затверджуються відповідною радою.
14.01.2021
Наразі посада старости залишається виборною посадою, проте, на неї особи не обираються, а затверджуються відповідною радою за пропозицією сільського, селищного, міського голови (ч. 1 ст. 54-1 Закон...
14.01.2021
Поширюються як на колишніх сільських, селищних голів, на яких було покладено виконання обов’язків старост відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
14.01.2021
Так, Президент України 13.01.2020 р. підписав Закон України від 16.12.2020 р. № №1086-IX "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо зняття вікових обмежень для роботи на держав...
12.01.2021
Посада старости передбачає обмеження із трудовою чи іншою оплачуваною діяльністю. Тому в залежності від оформлення відносин батюшки із відповідною релігійною організацією з урахуванням приписів ст....
12.01.2021
Як такого строку, протягом якого необхідно скласти повноваження депутата, не існує. Проте, особа не зможе приступити до здійснення повноважень старости, не склавши повноваження депутата, так як ...
12.01.2021
Кандидатури старост подає на затвердження ради голова. Але ніщо не перешкождає депутату виступити на засіданні із відповідною пропозицією, якщо депутати погодять йому такий виступ. Єдине – він має ...
12.01.2021
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» громадяни України, які вперше приймаються на службу в ОМС (за винятком посад, зазначених в абзаці другому частини...
12.01.2021
Особа вважається такою, що не притягалася до кримінальної відповідальності, до моменту, поки відповідний обвинувальний вирок суду не вступить у силу (гарантована Конституцією України презумпція нев...
12.01.2021
Органи місцевого самоврядування самостійні у вирішенні питань своєї структури та штатів і формують їх відповідно до своїх повноважень та можливостей місцевого бюджету, інших особливостей. Як такого...
12.01.2021
Ні, такої вимоги Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» не містить. Питання щодо кількості старост та територію їх юрисдикції вирішує безпосередньо сільська, селищна, міська рада.
12.01.2021
Посада старости передбачає обмеження із трудовою чи іншою оплачуваною діяльністю. Тому в залежності від оформлення відносин батюшки із відповідною релігійною організацією з урахуванням приписів ст....
12.01.2021
Вам варто звернутися безпосередньо до відповідної сільскої, селищної, міської ради.
11.01.2021
Кандидатури старост подає голова. Але ніщо не перешкождає депутату виступити на засіданні із відповідною пропозицією. Єдине – він має утриматись від голосування за це питання із записом у протокол ...
04.01.2021
Законодавство не містить наразі таких критеріїв. Відповідно до ч. 1 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста затверджується сільською, селищною, міською радою на с...
04.01.2021
Ми вже відповідали на Ваше запитання. Щодо Присяги – її складають відповідно до ст. 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» особи, які вперше приймаються на службу в ОМ...
04.01.2021
Ні, не можна. Староста є окремою посадою, статус та повнвоаження якого визначено ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Покладання виконання обов’язків старост було п...
30.12.2020
Права на управління ПП треба передати іншій особі у порядку, визначеному антикорупційним законодавством, протягом 30 днів з моменту вступу на посаду. Участь у фермерському господарстві передбачає з...
30.12.2020
Наказ Мінюсту № 1000/5 від 18.06.2015 р., режим доступу тут: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15#Text. На підставі цього акту рада у рішенні про реорганізацію мала впорядкувати відповідні ...
30.12.2020
Приступити до здійснення повноважень старости особа може пізніше дня затвердження його на посаду відповідною радою, цей день буде першим днем його роботи на посаді старости.
30.12.2020
Ні, ці повановаження за законом належать раді.
30.12.2020
Посади в.о. старост не передбачені законом. Староста як посадова особа місцевого самоврядування, має обмеження щодо суміщення/сумісництва з іншою оплачуваною діяльністю, крім викладацької, творчої,...
28.12.2020
Відповідно до ч. 1 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сіль...
28.12.2020
Відповідно до ч. 1 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сіль...
28.12.2020
Посадові оклади працівників ОМС, у тому числі – старост, визначаються відповідними додатками до постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268.
28.12.2020
Відповідно до ч. 1 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сіль...
28.12.2020
Староста не може бути депутатом будь-якої ради (ч. 1 та 2 ст. 54-1, ч. 3, 4, 7, 9 ст. 51, ч. 4 ст. 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Тому особи, яких рішенням ради затве...
28.12.2020
Староста є окремою посадою, її статус визначено у ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Староста та землевпорядник не знаходяться у підпорядкуванні один одного, тому пе...
28.12.2020
Відповідно до ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільськог...
25.12.2020
Відповідно до ч. 1 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста затверджується відповідною радою на строк її повноважень за пропозицією сільського, селищного, міського го...
25.12.2020
Ні, оскільки чинний закон передбачає, що староста працює у виконавчому комітеті ради на постійній основі (див. ч. 2. Ст. 54-1 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»). Згідно з ч. 7 ст. 51 зга...
25.12.2020
Відповідно до ч. 1 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста затверджується відповідною радою на строк її повноважень за пропозицією сільського, селищного, міського го...
25.12.2020
Староста за своїм статусом є окремою посадовою особою відповідно до ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та не може мати у своєму підпорядкуванні підлеглих працівників. Са...
24.12.2020
Законодавством не встановлено вимог щодо освіти та кваліфікації старости. Староста є виборною посадою, на яку особи затверджуються відповідною радою (ст. 3 та 10 Закону України «Про службу в орг...
24.12.2020
Відповідно до ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільськог...
24.12.2020
На сьогодні, 24.12.2020 р., ще чинні вікові обмеження для старост відповідно до ст. 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
24.12.2020
Відповідно до ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільськог...
24.12.2020
Відповідно до ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільськог...
23.12.2020
Ні, на разі не може. Граничний вік перебування на службі в ОМС для старост становить 65 років. Додатково див. роз’ясенння https://decentralization.gov.ua/news/12942 Разом з тим, 16.1...
23.12.2020
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» не передбачає призначення в.о. старост, це є неправомірним. Стаття 54-1 цього Закону передбачає, що староста затверджується сільською, селищн...
23.12.2020
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посадова особа місцевого самоврядування, яка вперше приймається на службу в органи місцевого самоврядування, вваж...
23.12.2020
Питання визначення структури апапарату ради та її виконавчих органів належить до виключної компетенції відповідної ради. ОМС самостійні у визначенні своєї структури та штатів. Довідково: стар...
23.12.2020
Це питання зі сфери військової служби. Староста не має жодних привілеїв у цьому питанні, якщо питання в цьому.
23.12.2020
Ви щось, ймовірно, наплутали. Виконання обов’язків старости у будь-якій формі наразі Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» не передбачено. Стаття 54-1 цього Закону передбачає, щ...
22.12.2020
Місцеві ради отримали право самостійно обирати старост. Тому сільські, селищні та міські ради, обрані на місцевих виборах 25.10.2020 р. отримали право самостійно затверджувати старост на територіях...
22.12.2020
Так, можна. Депутат має написати заяву про припинення його повноважень після затвердження радою на посаді старости. Доцільно аби така заява була розглянута радою на тому ж пленарному засіданні, на ...
22.12.2020
Депутат має написати заяву про припинення його повноважень після затвердження радою на посаді старости. Доцільно аби така заява була розглянута радою на тому ж пленарному засіданні, на якому рада з...
23.12.2020
Так, зазначеними змінами до законодавства виключено норму, згідно якої на старост поширювалися відповідні гарантії Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». Ви можете звернутися до цен...
23.12.2020
Відповідно до ст. 118 КЗпП працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в державних органах, а також у партійних, профспілкових, комсомольських, кооперативних та інших ...
23.12.2020
Ні, не можна. Посада старости є виборною посадою, на яку особи затверджуються відповідною радою (ст. 3 та 10 закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»). Для виборних поса...
23.12.2020
На разі Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» не визначає строку, протягом якого обов’язково має бути затверджений староста.
22.12.2020
Якщо він і подавав цю кандидатуру, то це буде дивно. Якщо були порушені приписи законодавства чи визначені радою процедури, то це можна зробити у порядку, встановленому ч. 4 ст. 59 ЗУ «Про місцеве ...
21.12.2020
Це питання має бути врегульоване регламентом відповідної ради. Відповідно до ч. 1 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» постійні комісії ради є органами ради, що обираютьс...
21.12.2020
Діловод не є посадовою особою місцевого самоврядування, це посада службовця. Конкурс проводиться тільки на посади посадових осіб місцевого самоврядування.
21.12.2020
Органи місцевого самоврядування самостійні у визначенні своєї структури та штату. У той же час посада старости є окремою посадою в ОМС, її статус визначається ст. 54-1 Закону України «Про місцев...
21.12.2020
Ці питання має вирішувати безпосередньо місцева рада, виходячи з місцевих умов та можливостей. На законодавчому рівні ці питання не врегульовані.
21.12.2020
Відповідно до ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільськог...
21.12.2020
Припинення повноважень відбувається у день першої сесії відповідно до закону, і не залежить від перебування особи, повноваження якої припиняються, на лікарняному чи у відпустці.
21.12.2020
Відповідно до ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільськог...
21.12.2020
Наразі такого акту законодавства не існує. Місцева рада визначає територію юрисдикції старости самостійно.
21.12.2020
Посадові оклади працівників ОМС визначаються відповідними додатками до постанови КМУ № 268. Посадові оклади працівників відповідного ОМС (у тому числі – старости) визначаються відповідно до чисе...
21.12.2020
Ні, не має. 6-ти місячна виплата, передбачена ст. 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», здійснюється за умови: - неможливості працевлаштування на попередньому місці роботи (я...
17.12.2020
Якщо на посаду старости рада затвердить особу, яка має статус депутата будь-якої ради, ця особа має скласти повноваження депутата, так як вони несумісні зі статусом старости. Строку для складення п...
17.12.2020
Згідно з ч. 1 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільськог...
17.12.2020
Так, наразі граничний вік перебування на службі в ОМС для старост становить 65 років.
16.12.2020
Виконувати повноваження старости, визначені ст. 54-1 Закону України 2Про місцеве самоврядування в Україні», крім затвердженого старости, не може ніхто. На час відпустки старости за розпорядження...
16.12.2020
До винесення судом обвинувального вироку щодо неї – може.
16.12.2020
При прийнятті на службу в ОМС особам присвоюються ранги посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до категорії посади, на яку особа приймається на службу в ОМС.  Відповідно до ст. 14 За...
16.12.2020
На законодавчому рівні наразі не встановлено жодних критеріїв чи принципів щодо території юрисдикції старости. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» не містить таких норм на даний...
15.12.2020
На разі можливості надати особі статус виконуючого обов’язки старости законодавством не передбачена, оскільки ЗУ «Про добровільне об’єднання територіальних громад» не застосовується до формування т...
15.12.2020
Відповідно до ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста затверджується відповідною радою на строк її повнвоажень за пропозицією сільського, селищного, міського голови....
14.12.2020
Це дозволено за умови дотримання приписів ст. 59-1 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», однак ми не радимо цього робити, оскільки це суперечить загальним приписам антикорупційного законодавст...
14.12.2020
Жодним законодавчим актом не встановлено вимог щодо чисельності населених пунктів, у яких може бути затверджено старосту. Номінально старосту можна затвердити у будь-якому населеному пункті, який н...
14.12.2020
На сайті територіальної громади, яка Вас цікавить. Склад територіальних громад, територія яких визначена КМУ, ви можете знайти тут: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-viznachennya-administrativnih-cen...
14.12.2020
Такого документу законом не передбачено. Якщо у Вашій громаді рада визначила доцільність проведення якихось опитувань чи слухань на підтримку кандидатур старост – вона мала б визначити й цей порядо...
14.12.2020
Звернутися із вмотивованою заявою чи петицією чи громадською ініціативою до депутатського корпусу.
14.12.2020
Останнє слово буде за депутатами, адже за законом саме рада приймає відповідне рішення. Тому тут треба буде шукати компроміс та домовлятися.
14.12.2020
Ні, староста за посадою працює у виконкомі на посаді на постійній основі (див. ч. 2 ст. 54-1 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні».). Тому на нього поширюються обмеження, передбачені ч. 7 ст. 5...
14.12.2020
Так, у значній частині питань проходження служби старостою буде пряме підпорядкування. Зокрема, під час організації роботи виконкому, куди староста входить за посадою, адже голова очолює цей орган....
14.12.2020
Посаду старости відповідно до ст. 14 віднесено до шостої категорії посад в ОМС. Якщо на посаду старости затверджено особу, яка має присвоєний раніше їй ранг посадової особи місцевого самоврядува...
14.12.2020
Таким особам бажано утримуватись від голосування. Хоча ст. 59-1 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» дозволяє приймати участь у таких голосуваннях, заявивши про наявність конфлікту інтересів п...
14.12.2020
Згідно з абз. 3 ст. 3 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування» до виборних віднесені посади місцевого самоврядування, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою. Згідно ...
15.12.2020
Може, якщо його на виконання цих функцій уповноважить відповідна рада чи її виконавчі органи.
15.12.2020
Ні, староста не може бути депутатом будь-якої ради. Відповідно до ч. 1 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста затверджується сільською, селищною, міською радою н...
15.12.2020
Згідно ч. 1 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського...
15.12.2020
Процедуру затвердження старост місцева рада може детально визначити у своєму регламенті чи інших локальних актах. Але бажано, щоб кожна кандидатура розглядалася окремо.
15.12.2020
Ні, це порушення. Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про службу в органах місцевого самоврядування» не передбачено підписання будь-яких контрактів з посадовими особами м...
15.12.2020
Строку затвердження старост законодавством не передбачено. Ці питання мають вирішуватися відповідною радою та головою.
15.12.2020
У питаннях формування структури та штатів ОМС є самостійними. На законодавчому рівні ці питання не регулюються.
14.12.2020
Питання процедур консультацій з жителями щодо обговорення кандидатур старост можуть бути врегульовані рішенням відповідного ОМС. На законодавчому рівні таке регулювання наразі відсутнє.
14.12.2020
Затвердження особи на посаду старости означає її звільнення з посади головного бухгалтера. Ці посади суміщати не можна, так як на посаду головного бухгалтера особи призначаються відповідним голо...
14.12.2020
Ні, на наступній неможна. Відповідно до ст. 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» ранги посадовим особам місцевого самоврядування присвоюються одночасно з обранням (п...
14.12.2020
Ні, не проходить. Посада старости є виборною посадою, на яку особи затверджуються відповідною радою за пропозицією голови. Відповідно до пп. 10 п. 2 Порядку проведення перевірки достовірності...
14.12.2020
Ні, не зберігається, так як посада старости є виборною посадою, на яку особи затверджуються відповідною радою, а не обираються.
14.12.2020
Покладення обов’язків старост на окремих осіб було передбачено виключно у процесі добровільного об’єднання та приєднання територіальних громад Законом України «Про добровільне об’єднання територіал...
09.12.2020
Строків для призупинення підприємницької діяльності не встановлено, на відміну від передачі в управління корпоративних прав, для яких ч. 1 ст. 36 ЗУ «Про запобігання корупції» надається 30 днів. Во...
09.12.2020
На жаль, ні. Адже ч. 1 ст. 25 ЗУ «Про запобігання корупції» посадовим особам місцевого самоврядування прямо заборонено займатися підприємницькою діяльністю. А у ст. 1 ЗУ «Про фермерське господарств...
09.12.2020
Стаття 79 ЗУ «Про місцеве самоврядування» передбачає порядок дострокового припинення повноважень, а не процедуру затвердження старост. Згідно з ч. 6 ст. 8 Кодексу адміністративного судочинства Укра...
09.12.2020
Ні, це неправильно, оскільки перелік питань щодо яких передбачене таємне голосування, має визначатися виключно законом. Розширення такого переліку питань за рішенням ради порушує принцип гласності....
08.12.2020
Відповідно до ч. 2 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста є членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою і працює в ньому на постійній о...
08.12.2020
Відповідно до ч. 2 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста є членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою і працює в ньому на постійній о...
08.12.2020
Відповідно до ч. 6 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради. Підстави дострокового припинен...
08.12.2020
Питання щодо процедури відбору кандидатур старост може бути врегульовано Регламентом відповідної ради чи іншими документами, затвердженими відповідною радою. На законодавчому рівні такі питання ...
08.12.2020
Ні, граничний вік перебування на службі в ОМС для старост наразі становить 65 років. Див. роз’яснення https://decentralization.gov.ua/news/12942
08.12.2020
Після прийняття рішення сесії про затвердження на посаді старости. Приступити до роботи на посаді старости зможе після складення повноважень депутата.
07.12.2020
Пакет документів той самий, як при прийнятті на службу в ОМС посадових осіб місцевого самоврядування. На підставі рішення ради про затвердження особи на посаду старости дана особа приймається на...
07.12.2020
Ці питання мають вирішуватися новобраними сільським, селищним, міським головою та відповідною радою.
07.12.2020
Перелік питань, рішення з яких приймаються радою шляхом таємного голосування – чітко визначений у ч. 3 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Питання затвердження старост не ...
07.12.2020
Затверджувати старост – так, може відповідно до ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Див. також роз’яснення  https://decentralization.gov.ua/news/13038 https://decen...
04.12.2020
Ні, немає. Відповідно до ч. 6 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради. Статтею 79-1 ...
04.12.2020
Можна. Закон 3651-д підписано 04.12.2020 р. Однак, він ніяким чином не впливає на процедуру затвердження радою старост.
04.12.2020
Так, рада може у разі доцільності передбачити таке
04.12.2020
Відповідно до ч. 1 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сіль...
04.12.2020
Ні, староста не може суміщати ці посади (див. ч. 7 ст. 51, ч. 2 ст. 54-1 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»). Якщо ж мається на увазі збереження за особою, затвердженою на посаду старости...
04.12.2020
Підставою для запису в трудову книжку буде рішення сесії від 25.11. Дата, з якої особа приступила до роботи, може бути біль пізнім числом (якщо ще потрібен час звільнитися з попередньої роботи т...
04.12.2020
Ні, це визначає безпосередньо рада громади. Звісно, доцільно ураховувати усі перелічені Вами критерії, а також історичні, культурні, географічні та інші особливості Вашої громади.
04.12.2020
Ні, не може, його повноваження (обов’язки) припиняються у день першої сесії новобраної ради. Незалежно від затвердження\незатвердження нового старости.
04.12.2020
Ні, не може. Відповідно до ч. 2 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста є членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою і працює в ньом...
03.12.2020
Див. роз’яснення https://decentralization.gov.ua/news/12982
03.12.2020
Посада старости є виборною посадою в ОМС, на яку особи затверджуються відповідною радою за пропозицією сільського, селищного, міського голови. У разі його звільнення з попереднього місця роботи ...
03.12.2020
Ці питання можуть бути врегульовані відповідною місцевою радою у її регламенті чи інших локальних актах.
03.12.2020
Див. Методичні рекомендації https://decentralization.gov.ua/news/12985
03.12.2020
Мабуть, Ви помилилися, зазначивши районну раду замість сільської, селищної, міської… Ці питання можуть бути врегульовані регламентом відповідної ради. Якщо на дату прийняття радою рішення п...
02.12.2020
Ні. Розяснення читайте тут: https://decentralization.gov.ua/news/12942
01.12.2020
Ні, не може, так як є членом виконкому за посадою.
01.12.2020
Такі питання можуть бути врегульовані Регламентом відповідної ради чи іншим локальним актом ОМС. 
01.12.2020
Ранг посадової особи місцевого самоврядування зберігається (у даному випадку 7-й). Категорія визначається відповідно до ст. 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
01.12.2020
Староста затверджується радою за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Інші питання щодо визначення кандидатур на посаду старости можуть бути врегульовані Регламентом від...
01.12.2020
Дане питання законодавством не регламентовано. Староста затверджується радою за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Інші питання щодо визначення кандидатур на посаду ст...
01.12.2020
Повноваження старости припиняються на підставі пп. 4 п. 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних...
01.12.2020
Такі питання можуть бути врегульовані Положенням про старосту чи іншими документами ОМС
01.12.2020
Уточніть, будь ласка, своє запитання. Разом з тим, у загальному порядку, повноваження старости припиняються на підставі пп. 4 п. 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення ...
01.12.2020
У законодавстві такої вимоги немає. Ці питання можуть бути предметом регулювання Регламенту відповідної ради або Положення про старосту тощо.
01.12.2020
Такі питання можуть бути предметом регулювання Регламенту відповідної ради.
19.11.2020
Статус та повноваження старости визначаються статтею 54-1 Закону України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Закон № 280). Відповідно до частин 1 - 3 цієї с...
19.11.2020
Відповідно до статті 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільс...
17.11.2020
Так, може. Але у разі затвердження її на посаді старости має припинити свою підприємницьку діяльність, вона несумісна з осадою старости.
17.11.2020
Ні, не може. На осіб, які затверджуються відповідною радою на посади старост, поширюються обмеження щодо граничного віку перебування на службі 65 років. Тому людина, яка досягла 65-річного віку,...
17.11.2020
Ні, не може. Посада старости несумісна з депутатським мандатом. Відповідно до частини 2 статті 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста є членом виконавчого коміт...
17.11.2020
Ні, не може. Посада старости несумісна з депутатським мандатом. Відповідно до частини 2 статті 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста є членом виконавчого комітету с...
13.11.2020
Згідно абзацу 4 статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», прийняття на службу в ОМС на посаду старости здійснюється шляхом затвердження відповідною радою, тобто поса...
13.11.2020
Згідно абзацу 4 статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» прийняття на службу в ОМС на посаду старости здійснюється шляхом затвердження відповідною радою, тобто по...
13.11.2020
Щодо граничного віку перебування на службі в ОМС для старост – так, на осіб, які затверджуються відповідною радою на посади старост, поширюються обмеження щодо граничного віку перебування на службі...
13.11.2020
Щодо граничного віку перебування на службі в ОМС для старост – так, на осіб, які затверджуються відповідною радою на посади старост, поширюються обмеження щодо граничного віку перебування на службі...
13.11.2020
Територія, на якій будуть здійснювати повноваження старости, визначається за рішенням ради. Але на разі (до прийняття відповідних законів) це здійснюється не через утворення старостинських округів,...
13.11.2020
Щодо граничного віку перебування на службі в ОМС для старост – так, на осіб, які затверджуються відповідною радою на посади старост, поширюються обмеження щодо граничного віку перебування на службі...
13.11.2020
Щодо граничного віку перебування на службі в ОМС для старост – так, на осіб, які затверджуються відповідною радою на посади старост, поширюються обмеження щодо граничного віку перебування на службі...
13.11.2020
Щодо граничного віку перебування на службі в ОМС для старост – так, на осіб, які затверджуються відповідною радою на посади старост, поширюються обмеження щодо граничного віку перебування на службі...
13.11.2020
Відповідно до статті 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільсь...
13.11.2020
Ні, не може. Посада старости несумісна з депутатським мандатом. Відповідно до частини 2 статті 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста є членом виконавчого комітету с...
13.11.2020
Згідно абзацу 4 статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», прийняття на службу в ОМС на посаду старости здійснюється шляхом затвердження відповідною радою, тобто поса...
13.11.2020
Так, можна. Одразу після прийняття радою рішення про затвердження особи на посаду старости вона має скласти повноваження депутата місцевої ради. 
13.11.2020
Щодо граничного віку перебування на службі в ОМС для старост – так, на осіб, які затверджуються відповідною радою на посади старост, поширюються обмеження щодо граничного віку перебування на службі...
13.11.2020
Питання щодо затвердження на посаду старости може бути внесено сільським, селищним, міським головою на розгляд будь-якого пленарного засідання ради, законодавством не встановлено щодо цього жодних ...
13.11.2020
Щодо граничного віку перебування на службі в ОМС для старост – так, на осіб, які затверджуються відповідною радою на посади старост, поширюються обмеження щодо граничного віку перебування на службі...
13.11.2020
Щодо граничного віку перебування на службі в ОМС для старост – так, на осіб, які затверджуються відповідною радою на посади старост, поширюються обмеження щодо граничного віку перебування на службі...
13.11.2020
Відповідь на це запитання можна знайти у Регламенті відповідної ради. Чинне законодавство про місцеве самоврядування не містить таких норм чи обмежень щодо кількості разів внесення на розгляд ра...
13.11.2020
Так, посада старости несумісна з депутатським мандатом. Відповідно до частини 2 статті 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста є членом виконавчого комітету сільської...
13.11.2020
До повноважень старости села не віднесено вирішення питань прийому/звільнення працівників. У сільських, селищних, міських радах ці повноваження здійснює відповідний голова. Структуру апарату ради т...
13.11.2020
Ні, не може. Посада старости несумісна з депутатським мандатом. Відповідно до частини 2 статті 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста є членом виконавчого комітету с...
13.11.2020
Так, якщо при цьому оголосить про наявність у нього конфлікту інтересів та утримається від голосування по цьому питанню. Інформація про це обов’язково має бути занесена до протоколу пленарного засі...
24.10.2020
За чинним законодавством, усі питання щодо старост прийматиме рада новоствореної громади. Вона ж і встановлюватиме терміни. 
22.10.2020
Відповідно до ч. 1 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», староста відтепер затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відпові...
21.10.2020
Відповідно до ч. 1 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», староста відтепер затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відпові...
16.10.2020
Відповідь надала Олена Бойко, кандидат наук з державного управління, експерт Проекту DESPRO: Може, чинне законодавство не забороняє претендувати на посаду старости особі, якій виповнилось 21 рік.
16.10.2020
Відповідь надала Олена Бойко, кандидат наук з державного управління, експерт Проекту DESPRO: Відповідно до Закону України 805-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдоскон...
05.10.2020
Відповідь надала Олена Бойко, кандидат наук з державного управління, експерт Проекту DESPRO: Відповідно до ч. 1 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста затверджуєтьс...
24.09.2020
Ні. Відповідно до ч. 1 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», староста відтепер затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією від...
24.09.2020
Відповідно до ч. 1 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сіль...
24.09.2020
Відповідь надала Олена Бойко, кандидат наук з державного управління, експерт Проекту DESPRO: " Відповідно до ч. 1 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста затверджуєт...
09.09.2020
Староста обирається сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень з числа кандидатів, запрпонованих сільським, селищним, міським головою. Отже, не з числа депутатів. Якщо хтось з депут...
09.09.2020
Питання старост і старостинських округів повністю у компетенції ради територіальної громади (міської, сільської, селищної). Після перших виборів рада має створити старостинські округи і обрати стар...
04.09.2020
Старост обиратиме рада громади, обрана жителями громади. 
04.09.2020
Після виборів звернутися з такою пропозицією до голови громади. 
04.09.2020
Відповідь експерта Олени Бойко: "Процедура, обрання старости законодавцем передбачена така: староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відпові...
04.09.2020
Відповідь експерта Олени Бойко: "Процедура обрання старости законодавцем передбачена така: староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповід...
04.09.2020
Відповідь експерта Олени Бойко: "Процедура обрання старости законодавцем передбачена така: староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповід...
04.09.2020
Це рішення прийме рада громади після виборів, що пройдуть у жовтні цього року. 
25.08.2020
Старост обиратиме рада громади за поданням голови громади. 
12.08.2020
Депутатів обирають люди. Отже депутати мають представляти інтереси людей. То чому ж депутати не можуть обрату старосту, який допомагатиме меканцям сіл, представляючи їхні інтереси у виконкомі грома...
29.07.2020
Це питання у компетенції ради громади. Як вирішить новосформована рада (після виборів 25 жовтня цього року), так старостинські округи і "нарізатимуться". 
29.07.2020
Олена Бойко, народний депутат України VІII скликання, кандидат наук з державного управління у своїй колонці (https://decentralization.gov.ua/news/columns/12667) пише: "Процедура, як зазначено вище,...
29.07.2020
Олена Бойко, народний депутат України VІII скликання, кандидат наук з державного управління у своїй колонці (https://decentralization.gov.ua/news/columns/12667) пише: "Процедура, як зазначено вище,...
29.07.2020
Старости надалі обиратимуться радою громади за поданням голови громади. 
29.07.2020
Олена Бойко, народний депутат України VІII скликання, кандидат наук з державного управління у своїй колонці (https://decentralization.gov.ua/news/columns/12667) пише: "Процедура, як зазначено вище,...
29.07.2020
Олена Бойко, народний депутат України VІII скликання, кандидат наук з державного управління у своїй колонці (https://decentralization.gov.ua/news/columns/12667) пише: "Процедура, як зазначено вище,...
24.07.2020
Ні, староста не призначатиметься з числа депутатів. Якщо депутат і забажає бути старостою і його кандидатуру висуне голова громади та підтримає рада, то він вже не зможе бути депутатом. 
24.07.2020
Ні, староста не призначатиметься з числа депутатів. Якщо депутат і забажає бути старостою і його кандидатуру висуне голова громади та підтримає рада, то він вже не зможе бути депутатом. 
24.07.2020
Старости відтепер не обираються на прямих виборах. Іхню кандидатуру подає голова громади, а рада громади голосує за цю кандидатуру. Після місцевих виборів усі села, крім центрів громад, будуть вход...
14.07.2020
Так, за чинним законодавством, у центральній садибі старости немає. Усі інші села і селища громади входять до старостинських округів, якими опікуються старости. 
15.06.2020
Законопроект, який Уряд днями направив до Парламенту, передбачає, що старости обиратимуться і у містах, які увійшли до складу громади.  https://decentralization.gov.ua/news/12534 Крім того, н...
12.06.2020
Зараз це питання вирішується. Народні депутати готують зміни до виборчого законодавства, де планують передбачити, що вибори старост відбудуться разом з черговими виборами у жовтні цього року. 
03.06.2020
За чинним законодавством законодавством, мають відбуватися. Відповідно до ст. 14 Закону № 595 чергові вибори (в тому числі і старост) проводяться одночасно з іншими місцевими виборами на всій терит...
02.06.2020
Вітаємо! Ні, старости обираються лише в селах, які не є центром ОТГ.
02.12.2020
Немає такої можливості. Адже у преамбулі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» зазначено, що «старостинський округ - частина території об’єднаної територіальної громади, утвореної в...

Поділитися