16.02.2021
Ви (і всі решта в.о. старост) мали бути звільнені ще в день відкриття першої сесії новобраної ради відповідно до п. 4 п. 2 Прикінцнвих положень Закону № 562, згідно якого повноваження сільських, се...
16.02.2021
Ні, старост не має повноважень щодо прийому\звільнення будь-яких осіб.
15.02.2021
Ні, у адміністративному центрі територіальної громади наявність старост не передбачена саме через те, що там розташовані усі виконавчі органи, які можуть забезпечувати потреби мешканців цього насел...
11.02.2021
Бути затвердженим радою громади на цю посаду за поданням голови
11.02.2021
На сьогоднішній день таких критеріїв Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» не встановлює – кожна сільська, селищна, міська рада визначає територію компетенції старости на свій розсуд...
11.02.2021
Зверніться з цього питання до відповідної сільської, селищної, міської ради.
10.02.2021
Залежить від того, які обов’язки зазначені у Посадовій інструкції до цієї посади, затвердженій відповідним сільським, селищним, міським головою.
10.02.2021
Див. Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування (наказ Мінюсту від 11.11.2011 р. № 3306\5  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1298-11?find=1&text=%D...
08.02.2021
Ці питання дійсно мають вирішуватися згідно Вашого Регламенту. Без аналізу його тексту та тексту протоколу пленарного засідання дати оцінку цій ситуації складно. Якщо депутатами було прийнято рішен...
09.02.2021
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» не містить норм, які б визначали вимоги до місця проживання посадових осіб місцевого самоврядування, у тому числі – старости. Закон вимагає в...