Переглядів: 330

Доброго дня. Допоможіть будь-ласка. Під час роботи комісії з реорганізації, а саме проведення інвентаризації сатеріальних цінностей, виявленні основні засоби, малоцінні необоротні активи, які є пошкоджені і не можуть надалі використовуватися. Чи мають право члени комісії з реорганізації списати зазначені цінності ( повністю зношені,первісною вартістю до 20000,00 грн.)?

Відповідно до п.33 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» (затвердженого наказом Мінфіну від 27.04.2000 № 92) об’єкт основних засобів вилучається з активів (списується з  балансу) у разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом. Водночас, відповідно до п.2 розділу ІІ «Визнання та первісна оцінка основних засобів» Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби» (затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202) об’єкт основних засобів визнається активом, коли існує ймовірність отримання суб’єктом державного сектору майбутніх економічних вигід, пов'язаних з його використанням, та/або він має потенціал корисності для суспільства; і вартість об'єкта основних засобів може бути визначена.

Водночас, відповідно до Цивільного кодексу України (ст.104-111) до повноважень ліквідаційної комісії не належать повноваження щодо списання матеріальних цінностей.

У той же час відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядлування в Україні» виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення. Також Законом встановлено, що усі майнові операції щодо об’єктів права комунальної власності є винятковою компетенцією місцевих рад.

Поділитися: