Переглядів: 2023

Доброго дня. В ОТГ створений ЦНАП. Чи можливо перевести начальника ЦНАП - адміністратора - державного реєстратора РДА до ЦНАПу ОТГ на такуж посаду? (без проведення спецперевірки як для державного реєстратора і здавання тестів?) .дякую

Відповідь надав: Петро Макаренко, cтарший експерт напрямку з покращення якості надання адмінпослуг для населення Програми «U-LEAD з Європою»

Щодо переведення

Так, це можливо при дотриманні певних умов. Це переведення начальника ЦНАП (начальника відділу/сектору) з райдержадміністрації (далі – РДА) на відповідну посаду в орган місцевого самоврядування (далі – ОМС), в тому числі з тотожними повноваженнями – з державної реєстрації та з виконанням завдань адміністратора.

Для цього треба враховувати норми Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі» від 3 листопада 2020 року (далі – Закон щодо мережі ЦНАП). У цьому Законі закладений прямий механізм передачі повноважень і функцій від РДА до ОМС щодо організації надання адміністративних послуг через ЦНАП.

Зокрема, у Законі щодо мережі ЦНАП у першому реченні пункту 6 Розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» передбачено, що «переведення державних службовців з посад адміністраторів районних державних адміністрацій, які ліквідуються, на такі самі посади в органах місцевого самоврядування може здійснюватися за згодою сторін без проведення конкурсу та з урахуванням положень законів «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Тобто власне ця норма Закону щодо мережі ЦНАП і є прямою нормою для переведення. Водночас треба враховувати (тобто зважати на умови), або можна й окремо застосовувати іншу норму законодавства, яка теж передбачає таке переведення - це частина 6 статті 22 Закону України «Про державну службу». Ця норма закону однозначно дає можливість переведення керівника ЦНАП РДА та відповідну посаду в ЦНАП ОМС.

Крім того, пропонуємо враховувати норми Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій» від 17 листопада 2020 року №1009-ІХ. Пункт 4 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону визначає, що «під час реорганізації районних державних адміністрацій у зв'язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої України переведення державного службовця на посаду служби в органах місцевого самоврядування здійснюється без обов'язкового проведення конкурсу, за умови відповідності його професійної компетентності кваліфікаційним вимогам до відповідної посади». Цей механізм може бути застосований після видання акта Кабінету Міністрів України про реорганізацію райдержадміністрацій.

Більш детально з можливими механізмами переведення з ЦНАП РДА до ЦНАП ОМС можна ознайомитися за посиланням: https://tsnap.ulead.org.ua/news/rekomendatsiyi-ekspertiv-shhodo-perevedennya-administratoriv-tsnap-ta-derzhavnyh-reyestratoriv-z-rda-do-oms/

 

Щодо спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора у реєстрах та тестування

Кваліфікаційними вимогами до державного реєстратора (в редакції згідно з наказом  Мін’юсту від 04.11.2019 № 3388/5) визначено обов’язковість успішного проходження спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора у відповідних реєстрах для осіб, які до призначення на посаду державного реєстратора або виконання функцій державного реєстратора виконували функції державного реєстратора, перебуваючи у трудових відносинах з іншим суб’єктом державної реєстрації. Механізм проведення спеціальної перевірки визначений Порядком здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 № 990 (зі змінами) (далі – Порядок).

Разом з тим, відповідно до пункту 6 Розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону щодо мережі ЦНАП під час призначення/переведення державного реєстратора РДА в ОМС спеціальна перевірка діяльності державного реєстратора у відповідних реєстрах не проводиться.

Відповідно до абзацу другого пункту 4 Порядку контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації щодо визначення професійної компетентності осіб, які мають намір виконувати функції державного реєстратора та не перебували на посаді державного реєстратора або не виконували функції державного реєстратора, здійснюється шляхом тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації таких осіб.  Отже, законодавством не встановлена вимога проходити тестування на знання законодавства у відповідних сферах державної реєстрації щодо виконання тих повноважень у сфері державної реєстрації, які здійснював державний реєстратор РДА на момент переходу на посаду в ОМС. Більш детально з переліком категорій осіб, до яких застосовуються вимоги щодо проходження тестування, порядком його проведення можна ознайомитися за цим посиланням: https://minjust.gov.ua/m/pro-viznachennya-profesiynoi-kompetentnosti-osib-yaki-mayut-namir-vikonuvati-funktsii-derjavnogo-reestratora.

Після призначення на посаду в ОМС державному реєстратору/іншій посадовій особі, яка здійснює повноваження у відповідній сфері державної реєстрації, уже як посадовій особі ОМС необхідно виготовити кваліфікований електронний підпис і отримати нові ключі доступу для роботи у відповідних реєстрах.

 

Щодо подвоєння-потроєння окремих посад у назві однієї посади.

Варто врахувати наступне. Під час визначення назви посади немає необхідності її подвоювати або навіть потроювати. Назви посад та посадові оклади працівників визначені у додатках 50, 51, 53, 54 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів». Також, відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327, крім визначених цим Класифікатором випадків, не передбачено об’єднання або здвоєння двох назв посад у назві. Тому правильно було б визначати назви посад як: «начальник відділу», «державний реєстратор», «адміністратор» тощо, а не «начальник відділу-адміністратор», «начальник відділу, державний реєстратор». Виконання завдань адміністратора, а також повноваження у відповідних сферах державної реєстрації можуть бути визначені у посадових обов’язках начальника відділу. Такий спосіб врегулювання назви посади та повноважень посадової особи не є перешкодою для отримання доступів для роботи у відповідних єдиних та державних реєстрах.

Поділитися: