Переглядів: 987

Згідно із п.1 ст. 249 Виборчого кодексу: "Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але внаслідок порушення здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця."П. 9 ст. 249 Виборчого кодексу встановлено, що голосування виборців за місцем їх перебування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені рішенням виборчої комісії. Такі члени виборчої комісії повинні бути представниками різних суб’єктів подання кандидатур до складу комісії.Якщо одна комісія з трьох членів виборчої комісії не встигне опрацювати всіх виборців за місцем перебування? Чи можна створювати декілька таких виїздних комісій, для забезпечення права виборця проголосувати?

Відповідь надала Олена Бойко, кандидат наук з державного управління, експерт Проекту DESPRO: "Ви правильно цитуєте норми ст 249 Виборчого кодексу України, але ідея хибна. Певно, Ви переконались, що норми не містять множинності щодо кількості, як Ви їх називаєте, «комісій», множинності щодо витягу зі списку виборців (він же передбачається єдиним). Окрім того, враховуючи норми ч. 2 ст. 247 Кодексу навіть теоретично варто подумати: а хто виконуватиме у приміщенні для голосування функції, якщо суттєва частина членів комісії буде задіяна в організації голосування виборців за місцем перебування. Нагадаю норми Кодексу:

«Дільнична виборча комісія в останній день перед днем голосування на своєму засіданні розподіляє обов’язки членів дільничної виборчої комісії на день голосування (крім голови та секретаря комісії) щодо:

1) встановлення особи виборця та його наявності у списку виборців;

2) видачі виборцю виборчих бюлетенів;

3) контролю за проходженням виборців у кабіни для таємного голосування;

4) контролю за виборчими скриньками;

5) організації голосування виборців за місцем перебування;

6) контролю входу та виходу із приміщення для голосування;

7) забезпечення голосування для виборців з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) та інших маломобільних груп населення.»

Поділитися: