Переглядів: 533

Чи може кандидат на посаду міського, селищного, сільського голови займатися підприємницькою діяльністю? Чи підпадає відповідне становище кандидата-підприємця до інших обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, права бути обраною, передбачених п. 8 ч. 1 ст. 231 Виборчого кодексу України в поєднанні з ч. 4 ст. 12 спеціального Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", в якій зазначено. що сільський. селищний, міський голова не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі з підприємницькою діяльністю?

Відповідь надала Олена Бойко, кандидат наук з державного управління, експерт Проекту DESPRO: "Пасивне виборче право (право бути обраним) чітко регламентовано ст. 193 Виборчого кодексу України, цитую: «Депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупційного кримінального правопорушення, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку». Інших вимог та обмежень щодо кандидата немає. Отже, Ваше посилання на п.8 ч. 1 ст. 231 Кодексу є хибним.

А от вимоги до обраної особи в частині суміщення є іншими. Дійсно, відповідно до цитованої Вами ч. 4 ст. 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

Саме тому є вимоги п.3 ч.1 ст. 224 Кодексу до кандидата щодо зобов’язання в разі обрання протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати у порядку, встановленому законом, в управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні права), а також зобов’язання в разі обрання припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції та законів України несумісні з посадою сільського, селищного, міського голови.

Поділитися: